Wibagiwe ijambobanga

Andika aderesi imeyiri ijyanye na konti y'ukoresha yawe. Turakoherereza imeyiri ikubiyemo amabwiriza yo kongera kugena ijambobanga ryawe.