Afspraakprocedure voor diplomaten, overheidsvertegenwoordigers, ambassademedewerkers, NAVO-medewerkers

Diplomaten, overheidsvertegenwoordigers, ambassademedewerkers, NAVO-medewerkers

Diplomatenvisa (A), visa voor internationale organisaties (G) en NAVO-visa worden afgegeven aan diplomaten en andere overheidsfunctionarissen voor reizen naar de Verenigde Staten. In het algemeen geldt dat het voor een diplomaat of andere overheidsfunctionaris vereiste type visum afhangt van het doel van hun reis naar de Verenigde Staten. Aanvragers moeten onder de Amerikaanse immigratiewet aan zeer specifieke vereisten voldoen om in aanmerking te komen voor een A-, G- of NAVO-visum.

De meeste houders van een diplomatiek paspoort en personen die een officieel visum aanvragen, zijn vrijgesteld van MRV-kosten. Personen die een visum in deze categorieën aanvragen, MOETEN DEZE DIENST NIET GEBRUIKEN, want de MRV-kosten zijn niet restitueerbaar, zelfs niet als deze per ongeluk zijn betaald.

Raadpleeg uw overheid of de instantie die voor de afgifte van visa verantwoordelijk is voor meer informatie.

Kijk voor meer informatie over diplomatieke en officiële visa op https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/other-visa-categories/visas-diplomats.html

Kijk voor meer informatie over NAVO-visa op https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/other-visa-categories/visa-employees-nato.html

Het is de verantwoordelijkheid van iedere reiziger om zelf na te gaan of een visum al dan niet vereist is. Indien een reiziger een visum moet aanvragen waarvoor visumkosten moeten worden betaald, moet de reiziger deze dienst gebruiken om een afspraak te maken voor het aanvragen van een visum. Indien de reiziger in aanmerking komt om zonder betaling van MRV-kosten te reizen, dient deze rechtstreeks contact op te nemen met de consulaire vertegenwoordiging.

Diplomaten, overheidsvertegenwoordigers, ambassademedewerkers en medewerkers van internationale organisaties en de NAVO moeten hun aanvraag rechtstreeks indienen bij de ambassade/het consulaat.

Voor specifieke informatie over hoe u dit proces in gang moet zetten, kijkt u op:

AmsterdamDiplomats@state.gov

Personen met een beurs in het kader van het Fulbright-programma of deelnemers aan een ander door de Amerikaanse overheid gesponsord programma

Personen met een beurs in het kader van het Fulbright-programma of personen die als deelnemers aan een ander door de Amerikaanse overheid gesponsord uitwisselingsprogramma een J-visum aanvragen, hoeven geen verwerkingskosten voor de visumaanvraag te betalen indien zij deelnemen aan een door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, het Amerikaanse Bureau voor Internationale Ontwikkeling (USAID) of de Amerikaanse overheid gefinancierd educatief of cultureel uitwisselingsprogramma dat een serienummer heeft dat begint met G-1, G-2, G-3 of G-7 en dat op formulier DS-2019, Certificaat betreffende de geschiktheid voor de J-status van uitwisselingsbezoekers, is afgedrukt.

Handige links:
J-visum voor bezoekers in het kader van uitwisselingsprogramma’s
Uitwisselingsprogramma’s Bureau van Educatieve en Culturele Zaken

Het is de verantwoordelijkheid van iedere reiziger om zelf na te gaan of een visum al dan niet vereist is.

Indien een reiziger een visum moet aanvragen waarvoor visumkosten moeten worden betaald, moet de reiziger deze dienst gebruiken om een afspraak te maken voor het aanvragen van een visum. Selecteer de optie "Ik heb de aanvraagformulier voor een niet-immigratie visa voor de Verenigde Staten (DS-160) ingevulden ik moet mijn aanvraag indienen." op de pagina Vragen niet-immigratievisum.

Indien de reiziger in aanmerking komt om zonder betaling van MRV-kosten te reizen, dient deze rechtstreeks contact op te nemen met de consulaire vertegenwoordiging waar hij/zij de aanvraag rechtstreeks wil doen:

AmsterdamVisa@state.gov