Vereiste documentatie

Overzicht

Ter voorbereiding van het gesprek op de consulaire vertegenwoordiging moeten aanvragers de documentatie met betrekking tot het doel van hun reis verzamelen. Hieronder staat een voorgestelde lijst met documenten voor alle visumcategorieën. U moet bepalen of u voldoet aan de door de Amerikaanse wet gestelde vereisten om het door u aangevraagde visum uit de desbetreffende categorie te ontvangen. Er bestaat geen garantie dat het visum zal worden afgegeven. Maak geen definitieve reisplannen en koop geen tickets voordat het visum is afgegeven.

Opmerking: aanvullende documentatie kan worden vereist. Lees de instructies voor de wijze waarop u een visum moet aanvragen op de website van de ambassade of het consulaat waar u uw aanvraag gaat doen. Ter beoordeling van visumkwalificaties kan om aanvullende documenten worden verzocht.

 1. Bij visumaanvragen waarvoor de aanvrager voor een persoonlijk gesprek op de consulaire vertegenwoordiging moet verschijnen, moeten aanvragers alle vereiste documenten meebrengen naar het gesprek.
 2. Visumaanvragers die niet voor een persoonlijk gesprek op de consulaire vertegenwoordiging hoeven te verschijnen, moeten alle door de consulaire vertegenwoordiging vereiste documenten toevoegen aan het aanvraagpakket dat de aanvrager moet indienen.

Algemeen vereiste documenten – voor alle visumtypen

De volgende documenten worden voor alle visumtypen vereist:

 1. Huidig paspoort moet geldig zijn voor een reis naar de Verenigde Staten. Het paspoort moet na de voorgenomen verblijfsperiode in de Verenigde Staten nog minimaal zes maanden geldig zijn, tenzij sprake is van een uitzondering op grond van een landspecifieke overeenkomst);
 2. Het paspoort die de meest recenste uitgegeven visa voor de Verenigde Staten bevat (indien vantoepassing);
 3. Aanvraag niet-immigratievisum, bevestigingspagina formulier DS-160;
 4. Pagina met afspraakbevestiging, afgedrukt via deze website;
 5. Eén kleurenfoto van 5 x 5 cm (2 X 2 inches), niet ouder dan zes maanden. Meer informatie over door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken uitgevaardigde richtlijnen voor foto’s is te vinden op: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html;
 6. De familie-leden moeten, volgens hun geval, een huwelijkscertificaat (voor partner) of een geboortecertificaat (voor kinderen onder de 21 jaar), behalve indien hun toegang tot de verenigde Staten onder een ander motief valt.

Als u persoonlijk een afspraak bijwoont, moet u originele documenten meenemen. Als u in aanmerking komt om uw documenten per koerier te verzenden, moet u uw huidig ​​geldig paspoort en het eerdere paspoort met de meest recent uitgegeven Amerikaanse Visa (indien van toepassing), evenals de DS-160 bevestigingspagina en kopieën van eventuele andere ondersteunende documenten verzenden. Zie het onderstaande gedeelte voor een lijst met vereiste ondersteunende documenten voor elk type visum.


Vereiste aanvullende documenten – afhankelijk van het visumtype

(B) BEZOEKER: ZAKELIJK, TOERISME, MEDISCHE BEHANDELING

 • Geen aanvullende documenten vereist, tenzij sprake is van medische behandeling in de Verenigde Staten. De functionaris van de consulaire vertegenwoordiging kan bij het visumgesprek vragen om de volgende documenten:
  • Medische diagnose van een plaatselijke arts waarin de aard van de aandoening en de reden waarom behandeling in de Verenigde Staten noodzakelijk is, worden uitgelegd;
  • Brief van een arts of een medische instelling in de Verenigde Staten waarin de bereidheid wordt geuit de gediagnosticeerde aandoening te behandelen en waarin de verwachte duur en kosten van de behandeling (inclusief de kosten van de arts, opnamekosten en alle overige medische kosten) worden vermeld;
  • Bewijs dat het vervoer van de patiënt en de medische kosten en kosten van levensonderhoud in de Verenigde Staten zullen worden betaald. Dit kan zijn in de vorm van bankafschriften of andere verklaringen van inkomen/spaartegoeden of gewaarmerkte kopieën van aangifte inkomstenbelasting (van de patiënt of de persoon of organisatie die de behandeling betaalt).
 • U kunt een B-1-bezoekersvisum aanvragen om tijdelijk in de Verenigde Staten te werken als een persoonlijke of huishoudelijke medewerker in beperkte situaties. U en uw werkgever zullen moeten bewijzen dat de arbeidsrelatie voldoet aan de lonen en arbeidsvoorwaarden van de VS Voor meer informatie over hoe u de aanvraag moet indienen, bezoekt u de website van uw lokale Amerikaanse ambassade en https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html.

Als u een persoonlijk consulair interview bijwoont, kunnen aanvullende documenten worden gevraagd om te bepalen of u in aanmerking komt voor het visum. Als u ervoor in aanmerking komt om een persoonlijk consulair interview niet te hoeven bijwonen, zend dan alleen de lijst met vereiste documenten die specifiek vermeld worden op de instructiepagina in.

Aanvullende gevraagde documenten voor een persoonlijk interview kunnen bijvoorbeeld bewijs omvatten van:

 • Het doel van uw reis
 • Uw intentie om de Verenigde Staten na uw reis te verlaten, en/of
 • Uw vermogen om alle kosten van uw reis te betalen.
 • Bewijs van uw werk en/of familiebanden kan voldoende zijn om het doel van uw reis en uw intentie om terug te keren naar uw eigen land te tonen.
 • Als u niet alle kosten voor uw reis kunt betalen, mag u bewijs tonen dat een andere persoon de kosten voor uw reis geheel of gedeeltelijk zal betalen.

(C) DOORREIS in de VERENIGDE STATEN

 • Bewijs van doorreis in de Verenigde Staten naar een ander land en het voornemen de Verenigde Staten te verlaten;
 • Bewijs van voldoende geld om alle onkosten tijdens het verblijf in de Verenigde Staten te kunnen dekken;
 • Bewijs dat de aanvrager niet in de Verenigde Staten woonachtig is en voornemens is na zijn verblijf in de Verenigde Staten naar zijn woonplaats terug te keren. Dit wordt doorgaans vastgesteld op grond van het feit dat familie, professionele banden, eigendom, werk of andere banden met en verplichtingen in een ander land dan de Verenigde Staten voor de aanvrager voldoende reden is om daarheen terug te keren na het verblijf in de Verenigde Staten.

(D) BEMANNINGSLID

 • Brief/contract van het bedrijf waar de aanvrager in dienst is waarin de duur van de werkzaamheden en, indien mogelijk, de plaatsen van binnenkomst in de Verenigde Staten worden vermeld.

(E) HANDELAAR OF INVESTEERDER UIT EEN LAND WAARMEE DE VERENIGDE STATEN EEN VERDRAG HEBBEN

Om deze E-Visa-aanvraag af te ronden, moet elke kandidaat die hieronder is vermeld, de instructies op de website van de Amerikaanse Ambassade en Consulaat in Nederland volgen op deze link: https://nl.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/e_visa/.

(E3) AUSTRALIËR MET GESPECIALISEERD BEROEP

 • Formulier ETA 9035 met de duidelijke aantekening ‘E3 - Australia - to be processed’ (E3 - Australië - te verwerken) Opmerking: dit formulier is de kennisgeving van een goedgekeurde Labor Condition Application (LCA) die de Amerikaanse werkgever heeft ontvangen van het Amerikaanse ministerie van Arbeid (Department of Labor, DOL);
 • Een brief van een in de Verenigde Staten gevestigde werkgever waarin een baan wordt aangeboden met salarisspecificaties en waarin wordt aangegeven dat de aanvrager in een gespecialiseerd beroep wordt ingezet;
 • Een gewaarmerkte kopie van de buitenlandse kwalificaties en een bewijs dat deze gelijkwaardig zijn aan de vereiste Amerikaanse graad of een gewaarmerkte kopie van een Amerikaans kandidaatsdiploma of hoger, zoals voor het gespecialiseerd beroep vereist is;
 • Een gewaarmerkte kopie van een vereiste vergunning of andere officiële toestemming voor het beoefenen van het beroep in de staat van het voorgenomen dienstverband. Indien een vergunning niet onmiddellijk na toelating noodzakelijk is, moet de aanvrager aantonen dat de vereiste vergunning binnen redelijke tijd na toelating zal worden verkregen.

(F) ACADEMISCHE STUDENT OF TALENSTUDENT

 • Formulier I-20, certificaat van geschiktheid voor status van student met niet-immigratievisum (F-1 of M-1) voor niet-academische talenstudenten en studenten van beroepsopleidingen. De aanvrager moet een door het SEVIS-systeem (Student and Exchange Visa Information System) gegenereerd formulier I-20 indienen dat door de onderwijsinstelling van de aanvrager aan de aanvrager is verstrekt. De aanvrager en de functionaris van de onderwijsinstelling moeten het formulier I-20 ondertekenen;
 • Het ontvangstbewijs voor de betaling va, de kosten voor de Student and Exchange Visa Information System (SEVIS) I-901. Zie SEVP op internet op http://www.fmjfee.com voor meer informatie over wie deze kosten betaalt.

Als u een persoonlijk consulair interview bijwoont, kunnen aanvullende documenten worden gevraagd om te bepalen of u in aanmerking komt voor het visum. Als u ervoor in aanmerking komt om een persoonlijk consulair interview niet te hoeven bijwonen, zend dan alleen de lijst met vereiste documenten die specifiek vermeld worden op de instructiepagina in.

Aanvullende gevraagde documenten voor een persoonlijk interview kunnen bijvoorbeeld bewijs omvatten van:

 • Het doel van uw reis
 • Uw intentie om de Verenigde Staten na uw reis te verlaten, en/of
 • Uw vermogen om alle kosten van uw reis te betalen.
 • Bewijs van uw werk en/of familiebanden kan voldoende zijn om het doel van uw reis en uw intentie om terug te keren naar uw eigen land te tonen.
 • Als u niet alle kosten voor uw reis kunt betalen, mag u bewijs tonen dat een andere persoon de kosten voor uw reis geheel of gedeeltelijk zal betalen.

(H) TIJDELIJKE MEDEWERKER

 • Ontvangstnummer van uw goedgekeurde verzoekschrift zoals deze staat op uw formulier I-129 'Petition for a Nonimmigrant Worker' of formulier I-797 'Notice of Action' van USCIS (geldt niet voor H1B1 visumaanvragers).
 • Vacature van een werkgever uit de Verenigde Staten en een door het ministerie van Arbeid gecertificeerde goedgekeurde aanvraag (geldt alleen voor H1B1 visumaanvragers).

(I) MEDIA en JOURNALISTEN

 • Bewijs van dienstverband
 • Een kopie van de officiële perskaart

(J) BEZOEKER UITWISSELINGSPROGRAMMA

 • Certificaat waaruit de geschiktheid voor de status van bezoeker in het kader van een uitwisselingsprogramma blijkt, formulier DS-2019. Een door het SEVIS-systeem (Student and Exchange Visitor Information System) gegenereerd formulier DS-2019 wordt door de programmasponsor verstrekt nadat de sponsor de gegevens van de uitwisselingsbezoeker in het SEVIS-systeem heeft ingevoerd. Alle uitwisselingsbezoekers, inclusief echtgenoten en minderjarige kinderen, moeten worden geregistreerd in het SEVIS-systeem. Iedere persoon krijgt een afzonderlijk formulier DS-2019;
 • Plaatsingsregeling voor training/stage, formulier DS-7002 – Naast formulier DS 2019 is voor personen uit de categorie J-1 voor training en stage formulier DS 7002 (gebaseerd op vak 7 van formulier DS-2019) vereist. Ga naar https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study.html voor meer informatie over programma’s voor stagiairs;
 • Het ontvangstbewijs voor de betaling va, de kosten voor de Student and Exchange Visa Information System (SEVIS) I-901. Zie SEVP op internet op http://www.fmjfee.com voor meer informatie over wie deze kosten betaalt.

Als u een persoonlijk consulair interview bijwoont, kunnen aanvullende documenten worden gevraagd om te bepalen of u in aanmerking komt voor het visum. Als u ervoor in aanmerking komt om een persoonlijk consulair interview niet te hoeven bijwonen, zend dan alleen de lijst met vereiste documenten die specifiek vermeld worden op de instructiepagina in.

Aanvullende gevraagde documenten voor een persoonlijk interview kunnen bijvoorbeeld bewijs omvatten van:

 • Het doel van uw reis
 • Uw intentie om de Verenigde Staten na uw reis te verlaten, en/of
 • Uw vermogen om alle kosten van uw reis te betalen.
 • Bewijs van uw werk en/of familiebanden kan voldoende zijn om het doel van uw reis en uw intentie om terug te keren naar uw eigen land te tonen.
 • Als u niet alle kosten voor uw reis kunt betalen, mag u bewijs tonen dat een andere persoon de kosten voor uw reis geheel of gedeeltelijk zal betalen.

(K) VERLOOFDE/ECHTGENO(O)TE VAN AMERIKAANS INGEZETENE

(L) MEDEWERKER OVERGEPLAATST VAN DE ENE VESTIGING NAAR DE ANDERE

(M) STUDENT BEROEPSOPLEIDING/NIET-ACADEMISCHE OPLEIDING

 • Formulier I-20 – De opleidingsinstelling verzendt een door het SEVIS-systeem gegenereerd formulier I-20 zodra zij de gegevens van de student in de SEVIS-database heeft ingevoerd. De student en de functionaris van de onderwijsinstelling moeten het formulier I-20 ondertekenen. Alle studenten, hun echtgenoten en minderjarige kinderen moeten worden geregistreerd in het SEVIS-systeem indien zij het voornemen hebben bij de student in Amerika te verblijven. Iedere persoon ontvangt een afzonderlijk formulier I-20.
 • Het ontvangstbewijs voor de betaling va, de kosten voor de Student and Exchange Visa Information System (SEVIS) I-901. Zie SEVP op internet op http://www.fmjfee.com voor meer informatie over wie deze kosten betaalt.

Als u een persoonlijk consulair interview bijwoont, kunnen aanvullende documenten worden gevraagd om te bepalen of u in aanmerking komt voor het visum. Als u ervoor in aanmerking komt om een persoonlijk consulair interview niet te hoeven bijwonen, zend dan alleen de lijst met vereiste documenten die specifiek vermeld worden op de instructiepagina in.

Aanvullende gevraagde documenten voor een persoonlijk interview kunnen bijvoorbeeld bewijs omvatten van:

 • Het doel van uw reis
 • Uw intentie om de Verenigde Staten na uw reis te verlaten, en/of
 • Uw vermogen om alle kosten van uw reis te betalen.
 • Bewijs van uw werk en/of familiebanden kan voldoende zijn om het doel van uw reis en uw intentie om terug te keren naar uw eigen land te tonen.
 • Als u niet alle kosten voor uw reis kunt betalen, mag u bewijs tonen dat een andere persoon de kosten voor uw reis geheel of gedeeltelijk zal betalen.

(O) VREEMDELING MET BUITENGEWONE VAARDIGHEDEN

 • Ontvangstnummer voor uw goedgekeurde verzoekschrift zoals vermeld op het Verzoekschrift voor een niet-immigratiemedewerker, formulier I-129, of kennisgeving van actie, formulier I-797, van de USCIS.

(P) INTERNATIONAAL ERKENDE VREEMDELING

 • Ontvangstnummer voor uw goedgekeurde verzoekschrift zoals vermeld op het Verzoekschrift voor een niet-immigratiemedewerker, formulier I-129, of kennisgeving van actie, formulier I-797, van de USCIS.

(Q) BEZOEKER CULTURELE UITWISSELING

 • Ontvangstnummer voor uw goedgekeurde verzoekschrift zoals vermeld op het Verzoekschrift voor een niet-immigratiemedewerker, formulier I-129, of kennisgeving van actie, formulier I-797, van de USCIS.

Als u een persoonlijk consulair interview bijwoont, kunnen aanvullende documenten worden gevraagd om te bepalen of u in aanmerking komt voor het visum. Als u ervoor in aanmerking komt om een persoonlijk consulair interview niet te hoeven bijwonen, zend dan alleen de lijst met vereiste documenten die specifiek vermeld worden op de instructiepagina in.

Aanvullende gevraagde documenten voor een persoonlijk interview kunnen bijvoorbeeld bewijs omvatten van:

 • Het doel van uw reis
 • Uw intentie om de Verenigde Staten na uw reis te verlaten, en/of
 • Uw vermogen om alle kosten van uw reis te betalen.
 • Bewijs van uw werk en/of familiebanden kan voldoende zijn om het doel van uw reis en uw intentie om terug te keren naar uw eigen land te tonen.
 • Als u niet alle kosten voor uw reis kunt betalen, mag u bewijs tonen dat een andere persoon de kosten voor uw reis geheel of gedeeltelijk zal betalen.

(R) PERSONEN WERKZAAM IN RELIGIEUZE HOEDANIGHEID

(T) SLACHTOFFER VAN MENSENHANDEL

 • Formulier I-797, kennisgeving van actie, van de USCIS waaruit de goedkeuring blijkt van formulier I-914, Supplement A

(TD/TN) NAFTA-PROFESSIONAL

 • Bewijs van dienstverband

(T) SLACHTOFFER VAN CRIMINELE ACTIVITEIT

 • Formulier I-797, kennisgeving van actie, van de USCIS waaruit goedkeuring blijkt van een niet-immigratieverzoekschrift U