Koeriersdiensten visumdocumenten

Overzicht

Koeriersdiensten zijn inbegrepen in de diensten die het proces van visumaanvraag ondersteunen. De koeriersdiensten zijn inclusief het verzenden en ontvangen van documenten naar en van de Amerikaanse consulaire vertegenwoordiging.

Er wordt automatisch een e-mailbericht verzonden zodra de koerier een volgnummer toewijst aan een zending die aan de visumaanvraag is gekoppeld. Zodra een volgnummer aan een zending is toegewezen, kan de status van de documenten op deze website, onze interactieve spraakoplossing (Interactive Voice, IVR) of de website van de koerier worden gevolgd.

Na het lezen van de onderstaande informatie, als u zich nog steeds zorgen maakt of problemen ondervindt bij het retourneren van uw documenten, volgt u de instructies voor problemen met de bezorging van documenten op de Contact opnemen -pagina van deze website.


Retourneringsdienst per koerier

Alle relevante visa documenten zullen teruggestuurd worden via de geselecteerde dienst (bijvoorbeeld afhalen op een afhaallocatie of terugsturen op adres).

Nota: Elke visum aanvraag voor de Verenigde Staten is uniek. Informatie over hoe lang de Consulaire dienst nodig heeft om een visum uit te geven kan deze dienst u niet verschaffen. Van wanneer de Consulaire Dienst de visum dosumenten aan de koerierdienst geeft, zijn tot 3 werkdagen nodig om de documenten te leveren.

Retourneringsdienst per koerier via een servicepunt

Aanvragers worden per e-mail geïnformeerd wanneer zij visumdocumenten kunnen ophalen bij een voorziening voor retournering per koerier. Aanvragers moeten zich op een van de volgende manieren legitimeren:

 1. Aanvragers die hun persoonlijke documenten ophalen, moeten zich legitimeren aan de hand van een van de volgende documenten:
  • Officieel of door de staat afgegeven identiteitsbewijs (met foto)
  • Officieel rijbewijs (met foto)
  • Geboorteakte
 2. Ouders die documenten voor hun kinderen ophalen, moeten hun verwantschap aantonen door de volgende documenten te overleggen:
  • Een kopie van de geboorteakte of het adoptiebesluit betreffende het kind, waarbij de volledige wettelijke naam van minstens een van de ouders op het document is vermeld;
  • De ouder moet zich legitimeren aan de hand van een van de onder 1 genoemde documenten waarop de naam van de ouder eensluidend is met die op de geboorteakte of adoptiebesluit betreffende het kind.
 3. Volwassen aanvragers mogen een derde machtigen hun paspoortdocumenten op te halen. Deze derde moet dan de volgende documenten overleggen:
  • Een door de aanvrager ondertekende machtigingsbrief waarin de volledige wettelijke naam van de desbetreffende derde is vermeld;
  • Een fotokopie van een van de onder 1 genoemde identificatiedocumenten van de aanvrager;
  • De derde moet ook zichzelf legitimeren aan de hand van een van de onder 1 genoemde documenten. De naam op de legitimatie moet overeenkomen met de naam in de machtigingsbrief.

Paspoorten die niet binnen 30 dagen worden opgehaald, worden geretourneerd naar de consulaire vertegenwoordiging die deze heeft verzonden.

Aflevering op privéadres of zakelijk adres

 1. De koerier zal maximaal één poging doen om uw pakket op het gewenste adres af te leveren. Indien de koerier het pakket niet kan afleveren, zal hij een afhaaldocument achterlaten die u nodig heeft om uw pakket in de dichtstbijzijnde postkantoor af te halen. Indien het pakket niet binnen de 10 werkdagen afgehaald wordt, zal het naar de Consulaire dienst teruggestuurd worden.
 2. Bij aflevering op een privéadres overhandigt de koerier het pakket uitsluitend aan een volwassene die bereid is voor ontvangst van de documenten te tekenen.
 3. Bij aflevering op een zakelijk adres overhandigt de koerier het pakket uitsluitend aan een medewerker die ondertekeningsbevoegd is voor de ontvangst van pakketten.

Dienst voor verzending per koerier

Er zijn meerdere scenari in de visa aanvraag procedure die de aanvrager toestaan bijkomende documenten voor hun aanvraag naar de Consulaire Dienst door te sturen zonder in persoon te moeten verschijnen. De instructies om deze documenten per post door te sturen, zullen gegeven worden wanneer zich zo’n scenario voordoet. Een autorisatie certificaat van de post zal de aanvrager de mogelijkheid geven om de gevraagde documenten zonder bijkomende kosten naar het Consulaire Dienst te sturen.