Overzicht immigratie visa

Niet-Amerikaanse ingezetenen die naar de Verenigde Staten willen immigreren en daar permanent willen wonen, moeten specifieke procedures volgen voor het aanvragen van een immigratievisum. Met het door de Amerikaanse consulaire vertegenwoordiging afgegeven immigratievisum is het u toegestaan naar de Verenigde Staten te reizen om daar als wettige permanente ingezetene (Legal Permanent Resident, LPR) te worden toegelaten. Eenmaal toegelaten hebt u het recht om permanent in de Verenigde Staten te wonen en te werken. Meer informatie vindt u via de Amerikaanse immigratiedienst (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS).

U kunt de procedure niet zelf starten en moet over een goedgekeurd verzoekschrift beschikken. Kijk op de website van USCIS voor aanvullende informatie over het indienen van een verzoekschrift.

Procedure immigratievisum

De procedure voor het immigratievisum bevat verschillende stappen die u moet volgen om de aanvraag te voltooien. Informatie hierover is beschikbaar via https://travel.state.gov. Bij de volgende stappen wordt verondersteld dat u een verzoekschrift bij de USCIS hebt ingediend.

Disclaimer: Deze website en de bijbehorende callcenterdiensten bieden geen status of informatie betreffende de verwerking bij de USCIS, het NVC, het KCC of de Amerikaanse consulaire vertegenwoordiging.

Stap 1 - Ingediend verzoekschrift (in afwachting van goedkeuring van de USCIS)

Controleer de status van een ingediend immigratieverzoekschrift via de website USCIS.


Stap 2 - Goedgekeurd verzoekschrift

Indien u een notificatie heeft ontvangen die aantoont dat uw Immigratie visa petitie aanvaard is door USCIS en doorgestuurd is naar de National Visa Center (NVC) voor verdere verwerking, moet u de pagina https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved.html bezoeken om de volgende stappen van de procedure bij NVC https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/contact.html te bekijken.

De Diversity Visa (DV) programma wordt geleid door de US Department of State, Kentucky Consular Center (KCC). Voor cerdere informatie kunt u tercht op https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/diversity-visa-instructions.html.

Het NVC, het KCC of de Amerikaanse consulaire vertegenwoordiging sturen bericht en instructies voor verdere acties en gespreksdata.


Stap 3 - Voorbereiding van het gesprek

WAARSCHUWING: Als u geen afspraaksbrief / e-mail hebt ontvangen met betrekking tot de aanvraag van uw Immigranten Visa, bent u niet klaar om het proces op deze website te voltooien. (Ga terug naar de bovenstaande stappen 1 en 2.)

Voor informatie over de voorbereiding van het gesprek, klik hier.

Als u de afspraaksbrief / e-mail van NVC, KCC of de Consulaire Afdeling van de Ambassade van de VS heeft ontvangen, moet u een actie op deze website voltooien als voorbereiding op het interview. Zie hieronder:

Alle Immigrant Visa-aanvragers die een afspraakbrief / e-mail hebben ontvangen, moeten een nieuw account maken. Indien u al een account heeft aangemaakt, kunt u verder gaan op (/nl-be/iv/users/sign_in.iv).


Stap 4 - Ga naar de afspraak op de consulaire vertegenwoordiging

Woon de afspraak bij die wordt aangegeven in de brief / e-mail die is ontvangen door NVC, KCC of de Consulaire Afdeling. Vergeet niet alle vereiste documenten naar de afspraak mee te brengen.


Stap 5 – Na de afspraak

Na uw afspraak op de Amerikaanse consulaire vertegenwoordiging kunt u de status van uw visumaanvraag volgen via https://ceac.state.gov/CEAC.

Indien de visumaanvraag wordt goedgekeurd (zie https://ceac.state.gov/CEAC), kan de retournering van de documenten per koerier via deze website worden gevolgd. Log in.