Визи за дипломати, владини претставници, персонал на амбасада, персонал на НАТО, стипендисти на Фулбрајт стипендија

Дипломати, владини претставници, персонал на амбасада, персонал на НАТО

Дипломатските визи (А), визите за претставници на меѓународни организации (G) и NATO визите им се издаваат на дипломати и на други владини функционери за да патуваат во САД. Општо, типот на виза што му е потребен на дипломат или на друг владин функционер зависи од нивната цел на патување во САД. Има многу специфични услови кои што мораат да бидат исполнети од апликантите за да се квалификуваат за A, G, или NATO виза според Законот за имиграција на САД.

Повеќето носители на дипломатски пасош и луѓе кои аплицираат за службени визи се ослободени од административната (MRV) такса за виза. Апликантите кои аплицираат за овие категории на виза НЕ ТРЕБА ДА ЈА КОРИСТАТ ОВАА УСЛУГА бидејќи административната (MRV) такса за виза е неповратна, дури и ако била платена по грешка.

За повеќе информации, ве молиме консултирајте се со вашата владина или агенциска административната канцеларија што е одговорна за прашања поврзани со визата.

За повеќе информации за дипломатските и службените визи, посетете ја веб-страницата https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/other-visa-categories/visas-diplomats.html.

За дополнителни информации за NATO визите, посетете ја веб-страницата https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/other-visa-categories/visa-employees-nato.html.

Дипломатите, владините претставници, персоналот на амбасадите, персоналот на меѓународните организации и персоналот на НАТО мораат да ги достават нивните апликации директно во Амбасадата/Конзулатот.

За да добиете конкретни информации како да го започнете овој процес, Ве молиме контактирајте со Конзуларниот Оддел на consularskopje@state.gov.


Стипендисти на Фулбрајт стипендија или учесници во други програми спонзорирани од страна на Владата на САД

Апликантите за виза за стипендист на Фулбрајт стипендијата или за виза за посетители на размена спонзорирана од страна на Владата на САД (Ј) и нивните штитеници не треба да ги платат таксите за апликација за виза ако учесниците во програма за образование и културна размена што е спонзорирана од Стејт Департментот, Агенцијата за меѓународен развој на САД (USAID) или од Владата на САД имаат сериски број на програма што започнува со G-1, G-2, G-3 или G-7 испечатен на формулар ДС-2019, Сертификат за квалификуваност за статус посетител на културна размена (J).

Корисни линкови:
Виза за посетител на културна размена (J)
Програми за размена на Бирото за образовни и културни работи

Секој патник е одговорен да одлучи дали треба или не треба да плати такса за виза.

Ако патник треба да аплицира за виза која што условува плаќање на такса за виза, тогаш патникот треба да ја искористи оваа услуга за да закаже термин за интервју за виза. Изберете ја опцијата "Го пополнив формуларот за аплицирање за Неиселеничка виза за САД (DS-160) и треба да аплицирам за виза." од страницата за неиселеничка виза.

Ако патникот е квалификуван да патува без да ја плати административната (MRV) такса за виза, тогаш патникот треба да контактира со Конзуларниот оддел во кој што тој/таа сака директно да аплицира:

consularskopje@state.gov