Како да аплицирам / Преглед

Преглед

Обично, секој државјанин на друга земја што бара да влезе во Соединетите Американски Држави мора прво да добие виза за САД што се става во пасошот на патникот. Некои меѓународни патници може да исполнуваат услови за влез во Соединетите Американски Држави без виза, ако ги исполнуваат барањата од Програмата на САД за безвизно патување. Безвизната програма (VWP) им овозможува на патниците со важечки електронски пасош да престојуваат во САД без виза до 90 дена заради деловни причини или задоволство. За да проверите дали се квалификувате за Програмата за Безвизен Режим ве молиме посетете ја https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html. На секој што патува во САД за било која друга причина, освен бизнис или туризам, му треба виза.


Дали ми е потребна виза за да патувам во Соединетите Американски Држави?

Северна Македонија не учествуваат во Програмата за безвизен режим на САД. Државјани на Северна Македонија треба да аплицираат за Неимигрантска виза за да патуваат во САД.

Сепак, доколку патувате од Северна Македонијано сте државјанин на земјата која учествува во Програмата за безвизен режим на САД, Ве молиме посетете ја страницата Безвизен режим на САД на https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html за да потврдете дали сте државјанин на земјата која учествува.

Патниците што ги исполнуваат условите за Програмата на САД за безвизно патување мораат да добијат овластување да влезат во Соединетите Американски Држави преку Електронскиот систем за патничко овластување (ESTA) на https://esta.cbp.dhs.gov/esta. Патниците чија апликација во ESTA е одбиена, а сепак сакаат да патуваат во Соединетите Американски Држави, ќе мора да пополнат апликација за неиселеничка виза на оваа веб-страница.

Некои патници кои се државјани на земја-партнер во програмата за ослободување од виза, можеби сепак нема да можат да патуваат во Соединетите Држави во рамките на оваа програма. Доколку по март 2011 година сте патувале во Демократската народна Република Кореја, Иран, Ирак, Либија, Судан, Сирија, Сомалија или Јемен, немате право да патувате во рамките на програмата за откажување од визата. Слично така, ако сте двоен државјанин на Демократската народна Република Кореја, Иран, Ирак, Судан или Сирија, исто така немате право да патувате во рамките на Програмата за откажување од визи. Овие патници треба да аплицираат за неемигрантска виза многу порано пред планираниот датум на патување за да избегнат непотребно доцнење.

Патниците што треба да патуваат итно, можат да побараат закажување итен состанок за виза. За да побарате забрзан состанок за виза, најпрво треба да закажете редовен состанок за виза на најблискиот можен датум. Потоа, најавете се на вашата сметка, кликнете „Продолжи“, изберете „Побарај забрзана средба“ и следете ги упатствата. Во барањето, патникот треба да ги вклучи датумот и целта на патувањето, како и копија од каква било порака што ја добил од американското Биро за царина и заштита на граници во врска со неговиот статус во ESTA (Електронски систем за одобрување патување), и ако е можно, зошто апликацијата во ЕSTA била одбиена.

Повеќе информации за ограничувањата во рамките на Програмата за ослободување од виза, како и за барањето за електронски пасош, може да најдете на https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html.


Неопходни чекори за аплицирање за виза за САД

Ако мора да аплицирате за виза за патување во Соединетите Американски Држави, процесот ги опфаќа следниве чекори:

 1. Утврдете кој тип виза ви е потребен за патувањето во САД. Информации за типовите на визи може да најдете на https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html.
 2. Пополнете го образецот за аплицирање ДС-160 што е достапен на Интернет. ДС-160 е Интернет образец на Владата на САД и може да се пополни само на https://ceac.state.gov/CEAC. Секој апликант мора да го пополни овој образец пред да ги користи услугите на оваа веб-страница.
 3. Вратете се на оваа веб-страница и направете ги следниве чекори за аплицирање за да закажете термин за интервју во конзуларното одделение:
  • Креирајте корисничка сметка.
  • Додајте информации за барател за да ја комплетирате регистрацијата.
  • Внесете го бројот за потврда на ДС-160 за секој апликант кој аплицира за виза.
  • Внесете адреса или изберете локација каде што сакате да ги примите документите од конзуларниот оддел.
  • Платете ја провизијата (провизиите) за барање за неимигрантска виза (MRV) со еден од начините на плаќање што се на располагање во земјата каде што живеете. Погледнете на страницата Такси за аплицирање за виза за да ги видите достапните начини на плаќање.
  • Закажете термин за интервју во конзуларното одделение.
 4. Присуствувајте на интервјуто во конзуларното одделение.
 5. По интервјуто следетете ги конкретните упатства од конзуларниот оддел или посетете ја оваа веб-страница за да го проверите статусот на барањето за виза и податоците за испорака на документи.

Забелешка: Апликантите од одредена возрасна група или оние коишто обновуваат претходно издадена американска виза може да имаат право да аплицираат за виза без да присуствуваат на интервју во конзуларно претставништво. Правото на ослободување од обврската за интервју се утврдува при процесот на закажување преку оваа веб-страница. Утврдувањето се врши врз основа на одговорите дадени на соодветните прашања.


Кога ќе откриете грешка на вашата виза

Информациите што се отпечатени на издадената виза за САД треба да се совпаѓаат со информациите во пасошот на апликантот. Ако откриете грешка (печатна грешка, грешка во датумот на раѓање, грешка во датумот на истекување, итн.) на вашата виза за САД, апликантот или назначениот застапник апликантот или некој друг овластен претставник може да прати е-маил порака на consularskopje@state.gov и да чека понатамошни инструкции пред да дојде во Конзуларниот Оддел.


Одбиено барање за виза

Ако апликантот не добие виза, конзуларниот службеник ќе му даде на апликантот писмо во кое е објаснето зошто е одбиено барањето за виза.

Ако писмото за одбивање е означено со 214(б), во него генерално е наведено објаснување дека апликантот не ги исполнува условите за виза во овој момент согласно законите на САД со кои се уредува иселеништвото. Ако апликантот реши повторно да поднесе барање за виза, треба да поднесе нова апликација, да плати нова административната такса за виза, да закаже ново интервју и да даде информации на кој начин се промениле околностите од поднесувањето на првичната апликација за виза.

Ако писмото за одбивање е означено со 221(г), во него генерално се наведени дополнителни дејствија што апликантот треба да ги преземе за да продолжи неговата/нејзината постапка за аплицирање за виза. Писмото ќе содржи и упатства како да се спроведат дополнителните неопходни чекори. Апликантот нема да треба повторно да ја плати административната такса за виза.

Понекогаш, ќе треба дополнително административно да се обработат апликациите, што може да го одолговлечи одлучувањето по барањето за виза. Во случаите кога е потребна административна обработка, писмото ќе биде означено со 221(г) и ќе содржи дополнителни упатствата.

Доколку Ви треба некоја одредена информација во врска со Одбиеното барање за виза, Ве молиме кликнете на следниот линк : https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/visa-denials.html.