Добредојдовте, апликанти за неиселеничка виза во САД

Се наоѓате на официјалната веб-страница за информации и закажување за неиселеничка (привремена) виза на Амбасадата на САД во Северна Македонија и Косово.

Голем број жители на Косово сега можат да аплицираат за виза во Приштина

Голем број жители на Косово се квалификуваат да аплицираат за виза во Амбасадата на САД во Приштина.

Доколку сте жител на Косово и Вашата виза е истечена во текот на последните 48 месеци, кликнете овде за да проверите дали се квалификувате да аплицирате за виза во Приштина.

Доколку сте жител на Косово и аплицирате за туристичка виза, а имате помалку од 14 или повеќе од 50 години, студент, посетител на размена, уметник, или припаѓате во некоја друга категорија за неиселеничка виза, можеби сепак се квалификувате да аплицирате за виза во Приштина. Кликнете овде за повеќе информации каде и како можете да аплицирате.

Кликнете овде доколку сте подготвени да закажете термин за интервју во Приштина.

Повеќе

Изберете ја оваа опција ако никогаш претходно не сте ја користеле оваа веб-страница, а го имате пополнето образецот ДС-160 https://ceac.state.gov/genniv

Изберете ја оваа опција за да продолжите или да прегледате постојна апликација за виза, или ако веќе имате креирано сметка на оваа страница.

Дознајте повеќе за процесот на аплицирање за виза.