Често поставувани прашања за иселенички визи

Општи инфомации

 1. Која е целта на оваа веб-страница?
 2. Дали има потреба да се обезбедат идентификатори на социјалните медиуми при аплицирање за виза во САД?

Информации за иселеничка виза

 1. Што е иселеничка виза?
 2. Доставив барање за да можат да аплицирам за иселеничка виза, меѓутоа сѐ уште немам информации од Службите за жителство и имиграција на САД, како можам да го проверам статусот на моето барање?
 3. Колкави се трошоците за аплицирање за иселеничка виза?

Термин за интервју за иселеничка виза

 1. Мојот случај се разгледува од страна на Националниот визен центар (NVC), како можам да стапам во контакт со Центарот?
 2. Како ќе знам кога е закажано моето интервју?
 3. Што треба да понесам на интервјуто?
 4. Бев на интервју и бев одбиен/а во согласност со членот 221(g) поради некомплетна документација или информации. Сега ги имам таквите документи и информации - како да ги доставам? Дали морам повторно да дојдам во Амбасадата?

Пакетите документи за виза и модернизираната имигрантска виза

 1. Неодамна имав интервју за имигрантска виза во амбасадата/конзулатот, по што добив пасош и виза. Сепак, не добив пакет документи во запечатен коверт, којшто треба да го понесам со мене на летот кон Соединетите Американски Држави. Мојот адвокат/подносител/пријател вели дека не можам да патувам без таков пакет. Што треба да направам?
 2. Не се сеќавам дали имам испратено цивилни и финансиски документи електронски, или пак преку пошта. Дали постои друг начин да се утврди дали мојата виза е издадена електронски?
 3. Познавам други лица што добиле имигрантски визи и од коишто било побарано лично да носат запечатен коверт при влегувањето во САД. Зошто процесот е поинаков во нивниот случај?

Легален постојан жител (носител на зелен картон)

 1. Важноста на мојот зелен картон наскоро истекува и сè уште не сум добил/а нов. Како можам да повторно да влезам на територија на САД? Дали мојот статус е неважечки?
 2. Имам зелен картон, меѓутоа престојувам надвор од САД повеќе од една година. Како да добијам дозвола за повторен влез во САД?

Општи инфомации

 1. Која е целта на оваа веб-страница?

  Ве молиме, посетете ги следните информативни страници за да добиете повеќе информации за услугите кои се нудат на оваа веб-страница во однос на барателите на иселеничка виза и легалните постојани жители на САД:

 2. Дали има потреба да се обезбедат идентификатори на социјалните медиуми при аплицирање за виза во САД?

  На 31 мај 2019 година, Стејт департментот ги ажурираше формуларите за имигрантски и неимигрантски визи за барање дополнителни информации, вклучувајќи ги и идентификаторите на социјалните медиуми, од повеќето апликанти на САД за виза ширум светот. За повеќе информации, ве молиме погледнете ги одговорите на Одделот за Често поставувани прашања.

Информации за иселеничка виза

 1. Што е иселеничка виза?

  Иселеничка виза е документ кој се издава од страна на Стејт Департментот на САД со кој Ви се дозволува влез во Соединетите Американски Држави со цел да аплицирате за адмисија како Легален постојан жител. Дополнителни информации се достапни на Служби за жителство и имиграција на САД (USCIS).

 2. Доставив барање за да можат да аплицирам за иселеничка виза, меѓутоа сѐ уште немам информации од Службите за жителство и имиграција на САД, како можам да го проверам статусот на моето барање?

  Можете да го проверите статусот на Вашето барање во „провери го статусот на поднесено барање за иселеничка виза“ на веб-страницата на USCIS.

  На оваа веб-страница и повикувачкиот центар не можете да го проверите статусот на барањето поднесено до Службите за жителство и имиграција на САД.

 3. Колкави се трошоците за аплицирање за иселеничка виза?

  Надоместоците зависат од типот на визата. За дополнителни информации, одете на https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/fees-visa-services.html.

Термин за интервју за иселеничка виза

 1. Мојот случај се разгледува од страна на Националниот визен центар (NVC), како можам да стапам во контакт со Центарот?

  Можете да го контактирате Националниот визен центар преку електронската пошта на https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/ask-nvc.html. Ве молиме во пораката внесете го бројот/броевите на Вашето барање и целосното име и презиме на барателот.

 2. Како ќе знам кога е закажано моето интервју?

  Националниот визен центар (NVC), Конзуларниот центар во Кентаки или Конзуларниот оддел ќе Ви испратат известување за датумот, времето и местото на одржување на Вашето интервју вам, на Вашиот барател и на Вашиот правен застапник.

  Дополнителни информации ќе најдете на https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-immigrant-visa-process/interview/interview-prepare.html.

 3. Што треба да понесам на интервјуто?

  Следете ги упатствата во писмото/е-поштата што сте ги добиле од NVC, KCC или од конзуларниот оддел, бидејќи ќе ви помогнат да се подготвите за интервјуто.

 4. Бев на интервју и бев одбиен/а во согласност со членот 221(g) поради некомплетна документација или информации. Сега ги имам таквите документи и информации - како да ги доставам? Дали морам повторно да дојдам во Амбасадата?

  Писмото кое Ви е доставено од страна на конзуларниот службеник на интервјуто содржи упатства за тоа како да го комплетирате барањето. Ве молиме, следете ги упатствата во писмото.

Пакетите документи за виза и модернизираната имигрантска виза

 1. Неодамна имав интервју за имигрантска виза во амбасадата/конзулатот, по што добив пасош и виза. Сепак, не добив пакет документи во запечатен коверт, којшто треба да го понесам со мене на летот кон Соединетите Американски Држави. Мојот адвокат/подносител/пријател вели дека не можам да патувам без таков пакет. Што треба да направам?

  Стејт Департментот скоро отпочна електронска обработка на одредени апликации за имигрантска виза. Ако од Националниот центар за визи или амбасадата/конзулатот каде што се одвивало интервјуто за вашата виза не побарале електронски да ги испратите вашите цивилни и финансиски документи потребни за процесот на добивање виза преку порталот CEAC, тоа значи дека вашата виза е издадена согласно новиот електронски процес. Освен ако не бидете точно информирани од амбасадата/конзулатот каде што се одвивало вашето интервју и била издадена вашата виза, НЕ е потребно со себе да носите пакет документи во запечатен коверт, којшто би го приложиле при влегувањето во САД. Ве уверуваме дека вашите документи се електронски испратени од Стејт Департментот до Департментот за домашна безбедност, царина и гранична контрола (DHS/CBP), односно до агенцијата којашто врши проверка на сите имигранти коишто влегуваат во земјата. Кога ќе пристигнете во просториите за контрола на имигранти при влегувањето во САД, службените лица на CBP ќе имаат пристап до сите информации потребни за обработка на вашиот влез во Соединетите Американски Држави. Овој нов електронски процес ја олеснува обработката на вашата апликација за имигрантска виза и влез во Соединетите Американски Држави.

 2. Не се сеќавам дали имам испратено цивилни и финансиски документи електронски, или пак преку пошта. Дали постои друг начин да се утврди дали мојата виза е издадена електронски?

  Да. Тоа можете да го утврдите со помош на вашата виза. Ако не ви е потребен пакет документи, во долниот десен агол од сликата на вашата виза ќе има ознака којашто вели „IV DOCS in CCD“.

 3. Познавам други лица што добиле имигрантски визи и од коишто било побарано лично да носат запечатен коверт при влегувањето во САД. Зошто процесот е поинаков во нивниот случај?

  Електронската обработка на одредени апликации за имигрантска виза започна во 2018. За да можеме сите различни типови имигрантска виза да ги обработуваме електронски, ќе ни бидат потребни неколку години. Така, сè додека не заврши тој процес, некои од сопствениците на имигрантска виза и понатаму ќе мора со себе да носат пакет документи во запечатен коверт при влегувањето во САД. Таквите лица немаат испечатена ознака во долниот десен агол на нивната виза, којашто вели „IV DOCS in CCD“.

Легален постојан жител (носител на зелен картон)

 1. Важноста на мојот зелен картон наскоро истекува и сè уште не сум добил/а нов. Како можам да повторно да влезам на територија на САД? Дали мојот статус е неважечки?

  Не. Вашиот статус е сè уште важечки. Меѓутоа, мора да аплицирате за писмо за привремена дозвола за влез (boarding foil) за да можете да влезете во САД.

  Дополнителни информации ќе најдете на http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/returning-residents.html.

 2. Имам зелен картон, меѓутоа престојувам надвор од САД повеќе од една година. Како да добијам дозвола за повторен влез во САД?

  Морате да аплицирате за виза за резидент повратник којашто ќе ви овозможи да бидете примени во Соединетите држави.

  Дополнителни информации ќе најдете на http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/returning-residents.html.