Հաճախ տրվող հարցեր

Ընդհանուր հարցեր

 1. Ի՞նչն է այս կայքի նպատակը։
 2. Ճի՞շտ է արդյոք, որ մեկ այլ ընկերություն, վեբկայք կամ անհատ կարող է ավելի արագ ստանալ ԱՄՆ վիզա ստանալու համար հարցազրույցի պայմանավորվածություն, քան այս ծառայության միջոցով։
 3. Ճի՞շտ է արդյոք, որ մեկ այլ ընկերություն, վեբկայք կամ անհատ կարող է երաշխավորել ԱՄՆ վիզայի տրամադրումը։
 4. Ի՞նչպես կարող եմ իմանալ՝ արդյոք կարող եմ օգտվել Վիզա ստանալու պահանջից ազատված լինելու ծրագրից։
 5. Կարո՞ղ եք ինձ օգնել DS-160 ձևի հետ կապված հարցով։ Ես չգիտեմ ի՞նչ նշել կոնկրետ դաշտում։ Ես չեմ կարողանում ճշգրիտ կերպով վերբեռնել իմ նկարը։ Ես չեմ կարողանում ստանալ հաստատման նամակ։ Ես չեմ կարողանում տպել իմ հաստատման էջը։
 6. Ի՞նչ նպատակով է իմ էլ․ փոստի հասցեն օգտագործվում այս վեբկայքում։
 7. Ի՞նչ տեղի կունենա իմ առցանց DS-160 ձևի հետ, եթե ընտրեմ ԱՄՆ Հյուպատոսական բաժին, ուր դիմելու եմ վիզայի համար, բայց հարցազրույցի համար փոխեմ մեկ այլ ԱՄՆ Հյուպատոսական բաժին:
 8. Արդյո՞ք ԱՄՆ-ի վիզայի համար դիմելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել սոցիալական ցանցերի նույնականացման տվյալներ։
 9. Ի՞նչ պետք է անեմ, եթե տեղի ունենա աշխատանքի խափանում, որն ազդի այս կայքի կամ կապակցված ծառայություններից որևի մեկի վրա։ (Օրինակ՝ բանկում կամ առցանց վիզայի համար վճարում կատարելու անհնարինություն, զանգերի կենտրոնի հետ կապ հաստատելու անհնարինություն, սուրհանդակի կտրոնի ներբեռնման անհնարինություն և այլն։)
 10. Ինչպե՞ս կարող եմ խմբագրել դիմումատուի իմ տվյալները, եթե սխալվեմ։
 11. Սպասարկման կենտրոններում ձեռնարկվո՞ւմ են կոնկրետ միջոցառումներ այցի ընթացքում իմ առողջությունն ու անվտանգությունն ապահովելու համար։
 1. Ի՞նչ է վիզան։
 2. Ի՞նչ տեսակի վիզաներ գոյություն ունեն։
 3. Ես ցանկանում եմ դիմել C1/D և B1/B2 կրկնակի վիզայի համար: Ի՞նչ պետք է անեմ:
 4. Ո՞վ է որոշում, թե արդյոք ես կստանամ վիզա։
 5. Ինչքա՞ն ժամանակ է պահանջվում վիզա ստանալու իմ դիմումն ուսումնասիրելու համար։
 6. Ի՞նչ է «Վարչական ուսումնասիրումը»։
 7. Ո՞րքան ժամանակ է ինձ թույլատրվում գտնվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։
 8. Կարո՞ղ եմ միաժամանակ դիմել վիզայի երկու տարբեր տեսակների համար։
 9. Իմ վիզան ստանալուց հետո կկարողանա՞մ մուտք գործել Միացյալ Նահանգներ:
 10. Ես փոխել եմ իմ անունը: Արդյո՞ք իմ հին անունով ԱՄՆ վիզան դեռ ուժի մեջ է:
 11. Կարող ե՞մ ամրագրել իմ ուղևորությունն նախքան հարցազրույցը:

Վիզայի նորացման և գործողության ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ հարցեր

 1. Ինչպե՞ս կարող եմ երկարաձգել իմ վիզայի գործողության ժամկետը։
 2. Իմ ոչ ներգաղթային վիզայի գործողության ժամկետը շուտով կլրանա։ Ինձ անհրաժեշտ է կրկի՞ն անցնել վիզայի համար դիմում ներկայացնելու ամբողջ գործընթացով։

Անձնագրին առնչվող հարցեր

 1. Ինչի՞ համար է անհրաժեշտ, որպեսզի իմ անձնագրում դատարկ էջ լինի։
 2. Ես երկքաղաքացի եմ։ Ո՞ր անձնագիրը պետք է օգտագործեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ուղևորվելու համար։
 3. Վավերական վիզայով իմ անձնագիրը գողացվել է։ Ի՞նչ պետք է անեմ։
 4. Ո՞րքան պետք է լինի իմ անձնագրի վավերականության ժամկետը՝ ԱՄՆ վիզա ստանալու նպատակով դիմելու համար։
 5. Ես ստիպված էի անձնագիրս փոխել նշանակված ընդունելության օրից առաջ: Ի՞նչ է հարկավոր անել:
 6. Իմ անձնագրի գործողության ժամկետը լրացել է, սակայն ԱՄՆ իմ վիզան դեռ գործում է։ Ի՞նչ պետք է անեմ։

Մեքենայաընթեռնելի վիզա (MRV) ստանալու համար վճարին առնչվող հարցեր

 1. Իմ դիմումը մերժվեց։ Կարո՞ղ եմ հետ ստանալ վիզայի համար վճարը։
 2. Մեքենայաընթեռնելի վիզա (MRV) ստանալու համար վճարն առցանց կատարելու ժամանակ համակարգի սխալ տեղի ունեցավ։ Արդյո՞ք իմ վճարումը կատարվեց։ Ինչպե՞ս եմ ստանալու մեքենայաընթեռնելի վիզայի (MRV) համար վճարի անդորրագրի համարը։
 3. Կարող ե՞մ իմ վիզայի դիմումի միջնորդավճարը տալ մեկ ուրիշին:
 4. Ես սխալ գումար վճարեցի մեքենայաընթեռնելի վիզա (MRV) ստանալու համար, ի՞նչ պետք է անեմ։
 5. Ես սահմանվածից ավելի շատ վճարեցի իմ մեքենայաընթեռնելի վիզայի (MRV) համար, ի՞նչ պետք է անեմ։
 6. Ես սահմանվածից ավելի շատ վճարեցի իմ մեքենայաընթեռնելի վիզայի (MRV) համար, ի՞նչ պետք է անեմ։
 7. Որտե՞ղ կարելի է գտնել մեքենայաընթեռնելի վիզա (MRV) ստանալու համար վճարի կատարման պայմանները։

Վիզա ստանալու համար հարցազրույցին առնչվող հարցեր

 1. Ինձ անհրաժեշտ է ավելի վաղ հարցազրույցի ամսաթիվ, սակայն հարցազրույցի համար ազատ ամսաթվեր չկան, ի՞նչ պետք է անեմ։
 2. Ինչպե՞ս կարող եմ վերստին պայմանավորվածություն ձեռք բերել կամ չեղյալ հայտարարել հարցազրույցը։
 3. Ի՞նչ պետք է անեմ, եթե չեմ ներկայացել իմ հարցազրույցին։
 4. Դիմումատուն որտե՞ղ պետք է բողոք ներկայացնի։
 5. Ինչպե՞ս ավելացնել կամ փոխել անդամներին խմբի համար արդեն նշանակված հարցազրույցի համար։
 6. Ո՞վ կարող է ինձ ուղեկցել վիզա ստանալու համար հարցազրույցին։
 7. Արդյո՞ք վիզայի համար դիմող բոլոր անձինք պարտադիր պետք է անձամբ ներկայանան հյուպատոսարանում անցկացվող հարցազրույցին:

Փաստաթղթի առաքման հետ կապված հարցեր

 1. Ի՞նչպես եմ հետևում Հյուպատոսական բաժին ուղարկված իմ փաստաթղթերին։
 2. Ինչպե՞ս եմ ստանում իմ անձնագիրը/վիզան, երբ դիմումն արդեն ուսումնասիրվել է։
 3. Կարո՞ղ եմ փոխել փաստաթղթերը վերցնելու վայրը։ Կարո՞ղ եմ փոխարինել տան հասցեով առաքման հետ։
 4. Արդեն ավելի քան 2 շաբաթ է անցել Հյուպատոսական բաժնում իմ հարցազրույցից, ե՞րբ կարող եմ ստանալ իմ փաստաթղթերը։
 5. Կարո՞ղ եմ արագացնել սուրհանդակի կողմից փաստաթղթերիս վերադարձը։
 6. Կարո՞ղ եմ վիզա ստանալու իմ դիմումին առնչվող փաստաթղթերը Հյուպատոսական բաժին ներկայացնել փոստով։
 7. Ես հյուպատոսական բաժնից ստացել եմ իմ վիզայի դիմումի կապակցությամբ լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելու ցուցումներ: Ինչպե՞ս դա անեմ:
 8. Ինչպե՞ս հետևեմ փաստաթղթի առաքման կարգավիճակին:

Ընդհանուր հարցեր

 1. Ի՞նչն է այս կայքի նպատակը։

  ԱՄՆ պետքարտուղարությունը պայմանագիր է կնքել CSRA ընկերության հետ՝ Հայաստան համար ոչ ներգաղթային վիզային առնչվող մի շարք կամ բոլոր ծառայությունները տրամադրելու վերաբերյալ՝

  1. Վիզային առնչվող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկություններ (վեբկայք, ինտերակտիվ ձայնային պատասխան (IVR) կամ հեռախոսազանգերի սպասարկման կենտրոն)
  2. Վիզայի համար վճարի հավաքում
  3. Վիզա ստանալու դիմումի ուսումնասիրման / հարցազրույցի օր նշանակելու համար պայմանավորվածության ձեռք բերում/li>
  4. Վիզային առնչվող փաստաթղթերը սուրհանդակի միջոցով Հյուպատոսական բաժին առաքելու և Հյուպատոսական բաժնից ստանալու ծառայություններ

  CSRA ընկերությունը ԱՄՆ պետքարտուղարության անունից այս երկրում այդպիսի ծառայություններ մատուցելու համար միակ լիազորված ընկերությունն է։ Եթե օգտվում եք այլ ընկերությունից այս ծառայությունները մատուցելու համար, ապա այդ ընկերությունը նույնպես պետք է օգտագործի այս վեբկայքում առկա ծառայությունները։

 2. Ճի՞շտ է արդյոք, որ մեկ այլ ընկերություն, վեբկայք կամ անհատ կարող է ավելի արագ ստանալ ԱՄՆ վիզա ստանալու համար հարցազրույցի պայմանավորվածություն, քան այս ծառայության միջոցով։

  Ոչ։ Բոլոր ընկերություններն ու անհատները պետք է օգտագործեն այս ծառայությունը հարցազրույցի օր նշանակելու համար։ Որևէ անհատի կամ ընկերության չի տրվում նախապատվություն։ Երրորդ կողմի ցանկացած պնդում այն մասին, որ իրենք կարող են երաշխավորել առավել արագ հասանելիություն ԱՄՆ պետքարտուղարության ծառայություններին, կեղծ են։

  Ի՞նչ կլինի, եթե ես ավելի շատ գումար վճարեմ։
  Որևէ անհատի կամ ընկերության չի տրվում նախապատվություն։ Ցանկացած այդպիսի պնդում կամ բոլոր այդպիսի պնդումները կեղծ են։

 3. Ճի՞շտ է արդյոք, որ մեկ այլ ընկերություն, վեբկայք կամ անհատ կարող է երաշխավորել ԱՄՆ վիզայի տրամադրումը։

  Ոչ։ Ցանկացած այդպիսի պնդում կամ բոլոր այդպիսի պնդումները կեղծ են։

 4. Ի՞նչպես կարող եմ իմանալ՝ արդյոք կարող եմ օգտվել Վիզա ստանալու պահանջից ազատված լինելու ծրագրից։

  Որոշելու համար՝ արդյոք համապատասխանում եք Վիզայից հրաժարման ծրագրի (Visa Waiver Program) պահանջներին, այցելեք https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html կայքէջը: Նաև կարող եք այցելել Ուղևորությունների թույլտվության էլեկտրոնային համակարգի (Electronic System for Travel Authorization, ESTA) կայքը https://esta.cbp.dhs.gov/esta հասցեով:

  Հնարավոր է, որ Վիզայից հրաժարման ծրագրի գործընկեր երկրի քաղաքացիներ հանդիսացող որոշ ճանապարհորդներ, այնուամենայնիվ, չկարողանան այդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհորդել դեպի Միացյալ Նահանգներ: Եթե 2011թ. մարտից հետո ճամփորդել եք Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական Հանրապետություն, Իրան, Իրաք, Լիբիա, Սուդան, Սիրիա, Սոմալի կամ Յեմեն, ապա իրավունք չունեք ճամփորդել Առանց վիզայի մուտքի ծրագրի ներքո։ Նմանապես, եթե ունեք Կորեայի Ժողովրդադեմոկրատական Հանրապետության, Իրանի, Իրաքի, Սուդանի կամ Սիրիայի երկքաղաքացիություն, ապա կրկին իրավունք չունեք ճամփորդել Առանց վիզայի մուտքի ծրագրի ներքո։ Այդ ճանապարհորդները պետք է նախատեսված ուղևորության օրից շատ առաջ նախապես դիմեն ոչ ներգաղթային վիզայի համար, որպեսզի խուսափեն անհարկի ձգձգումներից:

  Ամենամոտ ապագայում ճանապարհորդելու մտադրություն ունեցողները կարող են պահանջել վիզայի տրամադրման հարցով շտապ ընդունելություն: Վիզայի տրամադրման հարցով շտապ ընդունելություն պահանջելու համար նախ սովորական ընդունելության օր նշանակեք հնարավոր ամենամոտ ամսաթվով: Այնուհետև մտեք ձեր հաշիվը, սեղմեք «Շարունակել», ընտրեք «Պահանջել շտապ» և հետևեք ցուցումներին: Ճանապարհորդը պետք է պահանջը ներկայացնելիս նշի ճանապարհորդության օրը և նպատակը, ինչպես նաև տրամադրի ԱՄՆ Մաքսային և սահմանային պաշտպանության գործակալության՝ իր ESTA կարգավիճակի վերաբերյալ ստացած տեղեկանքի պատճենը և, եթե ESTA դիմումը մերժվել է, մերժման պատճառը:

  Վիզայից հրաժարման ծրագրի շրջանակներում ճանապարհորդելու սահմանափակումների, ներառյալ էլեկտրոնային անձնագիր ունենալու պահանջի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ հետևյալ կայքէջում՝ https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html.

 5. Կարո՞ղ եք ինձ օգնել DS-160 ձևի հետ կապված հարցով։ Ես չգիտեմ ի՞նչ նշել կոնկրետ դաշտում։ Ես չեմ կարողանում ճշգրիտ կերպով վերբեռնել իմ նկարը։ Ես չեմ կարողանում ստանալ հաստատման նամակ։ Ես չեմ կարողանում տպել իմ հաստատման էջը։

  Սա վիզային առնչվող տեղեկությունների և հարցազրույցի համար պայմանավորվածություն ձեռք բերելու ծառայություն է։ ԱՄՆ պետքարտուղարության վեբկայքում կարելի է գտնել Ձեզ աջակցելու կամ DS-160 ձևի հետ կապված հարցերում Ձեզ տեղեկություններ կամ աջակցություն տրամադրելու ցանկացած խորհուրդ։ Դուք կարող եք գտնել DS-160 դիմումի ձևի հետ կապված Հ․Տ․Հ-ներ հետևյալ հասցեով՝ https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html.

 6. Ի՞նչ նպատակով է իմ էլ․ փոստի հասցեն օգտագործվում այս վեբկայքում։

  Ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն կլինի Ձեր հաշիվ մուտք գործելու ID-ն։ Այս վեբկայքից ուղարկված բոլոր էլ․ նամակների ծանուցումները կուղարկվեն Ձեր կողմից տրամադրված էլ․ փոստի հասցեին։ Եթե Դուք էլ․ նամակներ չեք ստանում usvisa-info.com հասցեից, ապա խնդրում ենք ստուգել Ձեր ԼՑՈՆ (SPAM) կամ թափոնի (junk) պանակները։

 7. Ի՞նչ տեղի կունենա իմ առցանց DS-160 ձևի հետ, եթե ընտրեմ ԱՄՆ Հյուպատոսական բաժին, ուր դիմելու եմ վիզայի համար, բայց հարցազրույցի համար փոխեմ մեկ այլ ԱՄՆ Հյուպատոսական բաժին:

  Այս առանձնահատուկ իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար այցելեք «DS-160. Հաճախ տրվող հարցեր» բաժինը https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html կայքէջում:

 8. Արդյո՞ք ԱՄՆ-ի վիզայի համար դիմելիս անհրաժեշտ է ներկայացնել սոցիալական ցանցերի նույնականացման տվյալներ։

  2019թ․ մայիսի 31-ին Պետդեպարտամենտը թարմացրել է ներգաղթային և ոչ ներգաղթային վիզայի դիմումի ձևերը՝ ողջ աշխարհից ԱՄՆ-ի վիզայի համար դիմողների մեծ մասից պահանջելով լրացուցիչ տվյալներ, այդ թվում՝ սոցիալական ցանցերի նույնականացման տվյալներ։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես Պետդեպարտամենտի պատասխանները Հաճախակի տրվող հարցերին։

 9. Ի՞նչ պետք է անեմ, եթե տեղի ունենա աշխատանքի խափանում, որն ազդի այս կայքի կամ կապակցված ծառայություններից որևի մեկի վրա։ (Օրինակ՝ բանկում կամ առցանց վիզայի համար վճարում կատարելու անհնարինություն, զանգերի կենտրոնի հետ կապ հաստատելու անհնարինություն, սուրհանդակի կտրոնի ներբեռնման անհնարինություն և այլն։)

  Եթե Դուք չեք կարող կատարել այս կայքում նշված անհրաժեշտ գործողություններից որևէ մեկը էներգամատակարարման ընդհատման, ինտերնետի կամ հեռախոսային կապի ընդհատման կամ Ձեր համայնքի վրա ազդող այլ նմանատիպ հանգամանքների պատճառով, ապա կրկին փորձեք տվյալ խափանման շտկումից հետո։ Եթե Ձեզ դարձյալ չի հաջողվում կատարել պահանջվող գործողությունը, դիմեք մեզ՝ օգտվելով https://ais.usvisa-info.com/hy-am/niv/information/contact_us հղումի մեջ նշված տեղեկություններից։ Ձեր հաղորդման մեջ բացատրեք խափանման տեսակը, ընդհատված ծառայությունը և խնդրեք ցուցումներ Ձեր հաջորդ քայլի մասին։

  Եթե Դուք գտնվում էիք Ձեր վիզայի համար առցանց վճարում կատարելու գործընթացում (օրինակ՝ դեբիտային քարտի, կրեդիտ քարտի կամ գումարի էլեկտրոնային փոխանցման միջոցով) և վստահ չեք, թե արդյոք վճարը կատարվել է նախքան խափանումը, ՄԻ փորձեք կրկին կատարել վճարումը։ Դիմեք մեզ՝ օգտվելով https://ais.usvisa-info.com/hy-am/niv/information/contact_us հղումի մեջ նշված տեղեկություններից։ Ձեր հաղորդման մեջ բացատրեք խափանման տեսակը, ընդհատված ծառայությունը և խնդրեք ցուցումներ ձեր հաջորդ քայլի մասին։ Նկատի ունեցեք, որ վիզայի համար կատարված վճարումները անփոխհատուցելի են։

 10. Ինչպե՞ս կարող եմ խմբագրել դիմումատուի իմ տվյալները, եթե սխալվեմ։

  ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտը սահմանափակումներ Է սահմանում այն տեղեկությունների համար, որոնք կարող եք փոխել այս համակարգում հաշիվ ստեղծելուց հետո․

  • Դուք կարող եք ցանկացած ժամանակ փոխել ձեր էլեկտրոնային հասցեն ու հեռախոսահամարը։
  • Վճարում կատարելուց հետո դուք կարող եք փոխել ձեր անձնագրի համարը միայն մեկ (1) անգամ։
  • Ձեր վիզայի համար վճարում կատարելուց հետո դուք ՉԵՔ կարող փոխել դիմումատուի ձեր պրոֆիլի հետ առնչվող անունը, ազգանունը, անձնագիրը տրամադրած երկիրը, ծննդյան երկիրը, ծննդյան ամսաթիվը կամ սեռը։
  • Այլ տվյալներ փոխելու համար, եթե արդեն ունեք նշանակված հանդիպում, ապա պետք է չեղարկեք այն, որպեսզի փոխեք տվյալները։ Եթե նշանակված հանդիպում չունեք, պետք Է մուտք գործեք ձեր հաշիվ, սեղմեք դիմումատուի անունի ամենից աջ մասում գտնվող ատամնանիվի նշանի իջնող ցանկի վրա և ընտրեք «Խմբագրել»։
 11. Սպասարկման կենտրոններում ձեռնարկվո՞ւմ են կոնկրետ միջոցառումներ այցի ընթացքում իմ առողջությունն ու անվտանգությունն ապահովելու համար։

  սպասարկման կենտրոններում ԱՄՆ վիզայի դիմումատուներին աջակցող անվտանգության միջոցառումները փոխվել են COVID-19 համավարակի պատճառով: Սպասարկման կենտրոնները հետևում են տեղական և համապետական օրենքներին, կանոնակարգերին և քաղաքացիական պաշտպանության ուղեցույցներին՝ կապված անձնական պաշտպանության միջոցների օգտագործման, ձեռքերի լվացման, տարածքների ախտահանման և այլնի հետ: Դիմումատուները պետք է ստուգեն տեղական կանոնակարգերը և դրանց համապատասխան պլանավորեն իրենց այցը Սպասարկման կենտրոն։

  Մուտք գործելով Սպասարկման կենտրոն՝ դուք հաստատում եք հետևյալը․

  1. Դուք չունեք գրիպանման ախտանիշներ։
  2. Դուք չունեք ջերմություն: Խորհուրդ ենք տալիս նախքան Սպասարկման կենտրոն այցելելը չափել ձեր ջերմությունը:
  3. Վերջին 14 օրվա ընթացքում սերտ կապի մեջ չեք եղել որևէ անձի հետ, որը, ըստ ձեր լավագույն գիտության, անցնում է բուժզննում կամ որի մոտ ախտորոշվել է COVID-19:
  4. Սպասարկման կենտրոնում գտնվելու ողջ ընթացքում դուք պետք է դիմակ կրեք: Դուք պետք է դիմակը հանեք միայն այն ժամանակ, երբ ձեզ խնդրեն դա անել՝ կենսաչափական տվյալներ վերցնելու համար (անհրաժեշտության դեպքում):
  5. Դուք պետք է պահպանեք նշված հեռավորությունը այլ դիմումատուներից և հետևեք հեռավորության պահպանման բոլոր նշաններին, հատակի նշումներին և նստելու սահմանափակումներին:
  6. Դուք պետք է օգտվեք ձեռքերի լվացման / ախտահանման տրամադրված միջոցներից։
  7. Դուք պետք է հետևեք Սպասարկման կենտրոնի անձնակազմի անդամների ցուցումներին, երբ նրանք ուղեկցեն ձեզ կենտրոնի տարածքում։

Վիզայի նորացման և գործողության ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ հարցեր

 1. Ինչպե՞ս կարող եմ երկարաձգել իմ վիզայի գործողության ժամկետը։

  Եթե ցանկանում եք երկարաձգել Միացյալ Նահանգներում ձեր ժամանակավոր կեցության տևողությունը, պետք է խնդրագիր ներկայացնեք ԱՄՆ Քաղաքացիության և ներգաղթի ծառայություններին (Citizenship and Immigration Services (USCIS)), նախքան կավարտվի ձեր թույլատրված կեցության ժամկետը: Եթե Միացյալ Նահանգներում մնաք թույլատրվածից ավելի, ապա հնարավոր է, որ ձեզ արգելվի վերադառնալ, և (կամ) ձեզ կարող են հեռացնել (վտարել) Միացյալ Նահանգներից: Ստուգեք կեցության ժամանակաշրջանը, որը ձեր անձնագրում դրոշմակնքել են Մաքսային և սահմանային պաշտպանության գործակալության (Customs and Border protection) պաշտոնյաները, որպեսզի որոշեք թույլատրված կեցության ժամկետի ավարտման օրը: Ձեր վիզայի երկարաձգման վերաբերյալ ավելին իմանալու համար այցելեք USCIS-ի կայքը https://www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay հասցեով:

 2. Իմ ոչ ներգաղթային վիզայի գործողության ժամկետը շուտով կլրանա։ Ինձ անհրաժեշտ է կրկի՞ն անցնել վիզայի համար դիմում ներկայացնելու ամբողջ գործընթացով։

  Այո, ամեն անգամ վիզայի համար դիմելիս հարկ կլինի անցնել վիզայի դիմումի ամբողջ գործընթացը, նույնիսկ եթե ձեր վիզան դեռ ուժի մեջ է: Սակայն ԱՄՆ վիզան նորով փոխարինող կամ տարիքային որոշ այլ չափանիշների բավարարող անձինք կարող են ունենալ վիզայի տրամադրման համար նշանակված հարցազրույցին չներկայանալու իրավունք: Իրավունակությունը որոշվում է ընդունելության նշանակման գործընթացի ժամանակ հարցերին տրված պատասխանների հիման վրա: Սակայն հյուպատոսության աշխատակիցներն իրավունք են վերապահում հարցազրույց պահանջելու վիզայի համար դիմող ցանկացած անձի համար:

Անձնագրին առնչվող հարցեր

 1. Ինչի՞ համար է անհրաժեշտ, որպեսզի իմ անձնագրում դատարկ էջ լինի։

  ԱՄՆ ոչ ներգաղթային վիզաները տպագրվում են անձնագրի ամբողջ էջի վրա։ Խնդրում ենք համոզվել, որ Ձեր անձնագրում առկա է առնվազն 1-2 դատարկ վիզայի/կնիքի էջ՝ վիզան տպագրելու և փոխկապված մուտքի կնիքների համար։

 2. Ես երկքաղաքացի եմ։ Ո՞ր անձնագիրը պետք է օգտագործեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ուղևորվելու համար։

  Եթե Դուք երկքաղաքացի եք և ԱՄՆ քաղաքացի չեք, ապա կարող եք ընտրել Ձեր նախընտրած ցանկացած քաղաքացիություն՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մուտք գործելու համար։ Դուք պետք է մուտք գործեք և մեկնեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից՝ օգտագործելով մեկ անձնագիր։

 3. Վավերական վիզայով իմ անձնագիրը գողացվել է։ Ի՞նչ պետք է անեմ։

  Եթե Ձեր անձնագիրը և Ձև I-94 կորել է կամ գողացվել, ապա Դուք դրանք պետք է անմիջապես փոխարինեք։ Դրա համար Դուք պետք է մի քանի քայլ ձեռնարկեք։ Ավելին իմանալու համար տե՛ս Կորած և գողացված անձնագրեր, վիզաներ և Ձև-94՝ հետևյալ հասցեով https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/lost-stolen-visas.html։

 4. Ո՞րքան պետք է լինի իմ անձնագրի վավերականության ժամկետը՝ ԱՄՆ վիզա ստանալու նպատակով դիմելու համար։

  Անձնագիրը պետք է վավերական լինի դիմորդի՝ Միացյալ Նահանգներում մնալու նախատեսված ժամանակաշրջանից հետո առնվազն 6 ամիս, եթե տվյալ երկրին հատուկ համաձայնագրերը բացառություններ չեն նախատեսում: Բացառություններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ՝ https://www.cbp.gov/document/bulletins/six-month-club-update: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք այցելել նաև https://travel.state.gov/content/visas/en.html կայքէջը:

 5. Ես ստիպված էի անձնագիրս փոխել նշանակված ընդունելության օրից առաջ: Ի՞նչ է հարկավոր անել:

  Դիմումատուն կարող է մասնակցել նշանակված հարցազրույցին և ներկայացնել նոր անձնագիրը։ Եթե դիմումատուն ի վիճակի չէ ստանալու նոր անձնագիր մինչև նշանակված հարցազրույցի ամսաթիվը, ապա նա պետք է չեղյալ հայտարարի կամ վերստին պայմանավորվածություն ձեռք բերի հարցազրույցի համար։ Դիմումատուն չի կարողանա դիմել վիզա ստանալու համար առանց վավերական անձնագրի։ Եթե անձնագիրը գողացվել է, ապա խնդրում ենք ներկայացնել ոստիկանության կողմից այդ մասին տրամադրված փաստաթուղթ։

 6. Իմ անձնագրի գործողության ժամկետը լրացել է, սակայն ԱՄՆ իմ վիզան դեռ գործում է։ Ի՞նչ պետք է անեմ։

  Եթե վիզան չեղյալ չի համարվում կամ ճանաչվում, այն ուժի մեջ է մինչև ժամկետի ավարտը: Եթե ձեր վիզան դեռ ուժի մեջ է, ապա կարող եք Միացյալ Նահանգներ մեկնել երկու անձնագրերով՝ պայմանով, որ վիզան վավերական է, վնասված չէ և համապատասխանում է ձեր ճանապարհորդության գլխավոր նպատակի համար պահանջվող վիզայի տեսակին: Երկու անձնագրերը (վավերական և ժամկետանց վիզայով անձնագրերը) պետք է լինեն միևնույն երկրից և միևնույն տեսակի: Խնդրում ենք նկատի ունենալ. Վավերական վիզան երաշխավորված մուտք չէ դեպի Միացյալ Նահանգներ: Մուտքի թույլտվության վերաբերյալ վերջնական որոշումն ընդունվում է Մաքսային և սահմանային պաշտպանության գործակալության (Customs and Border Protection, CBP)՝ փաստաթղթերն ուսումնասիրող պաշտոնյայի սեփական հայեցողությամբ:

Մեքենայաընթեռնելի վիզա (MRV) ստանալու համար վճարին առնչվող հարցեր

 1. Իմ դիմումը մերժվեց։ Կարո՞ղ եմ հետ ստանալ վիզայի համար վճարը։

  Ոչ։ Ձեր կատարած վճարը դիմումի համար վճար է։ Ցանկացած անձ, ով դիմում է աշխարհի ցանկացած վայրում ԱՄՆ վիզա ստանալու համար, պետք է կատարի այս վճարը, որը ծածկում է դիմումի ուսումնասիրման ծախսը։

 2. Մեքենայաընթեռնելի վիզա (MRV) ստանալու համար վճարն առցանց կատարելու ժամանակ համակարգի սխալ տեղի ունեցավ։ Արդյո՞ք իմ վճարումը կատարվեց։ Ինչպե՞ս եմ ստանալու մեքենայաընթեռնելի վիզայի (MRV) համար վճարի անդորրագրի համարը։

  Մեքենայաընթեռնելի վիզա (MRV) ստանալու համար վճարները չեն վերադարձվում։ Եթե մեքենայաընթեռնելի վիզա (MRV) ստանալու համար վճարն առցանց կատարելու ժամանակ համակարգի սխալ է տեղի ունենում, մի փորձեք այլ վճարում կատարել։ Մուտք գործեք Ձեր օգտագործողի հաշիվ և գնացեք Ձեր «Իմ հաշիվ» գլխավոր էջը, սեղմեք «Շարունակել» հղմանը և հետևեք հրահանգներին։

 3. Կարող ե՞մ իմ վիզայի դիմումի միջնորդավճարը տալ մեկ ուրիշին:

  Մեքենայաընթեռնելի վիզա (MRV) ստանալու համար վճարները չեն վերադարձվում և չեն փոխանցվում։ Դուք չեք կարող վաճառել կամ սակարկել որևէ մեկի հետ մեքենայաընթեռնելի վիզա (MRV) ստանալու համար վճարը։

 4. Ես սահմանվածից ավելի շատ վճարեցի իմ մեքենայաընթեռնելի վիզայի (MRV) համար, ի՞նչ պետք է անեմ։

  Եթե հարցեր կամ մտահոգություններ ունեք Ձեր վճարման վերաբերյալ, խնդրում ենք օգտագործել այս վեբկայքի «Կապ մեզ հետ» ֆունկցիան։

 5. Որտե՞ղ կարելի է գտնել մեքենայաընթեռնելի վիզա (MRV) ստանալու համար վճարի կատարման պայմանները։

  Մեքենայաընթեռնելի վիզա (MRV) ստանալու համար վճարի վերաբերյալ բոլոր տեղեկությունները կարելի է գտնել այստեղ։

Վիզա ստանալու համար հարցազրույցին առնչվող հարցեր

 1. Ինձ անհրաժեշտ է ավելի վաղ հարցազրույցի ամսաթիվ, սակայն հարցազրույցի համար ազատ ամսաթվեր չկան, ի՞նչ պետք է անեմ։

  Դուք կարող եք պահանջել շտապ ընդունելություն: Շտապ ընդունելություն պահանջելու համար նախ սովորական ընդունելության օր նշանակեք հնարավոր ամենամոտ ամսաթվով: Այնուհետև մտեք ձեր հաշիվը, սեղմեք «Շարունակել», ընտրեք «Պահանջել շտապ» և հետևեք ցուցումներին: Շտապ ընդունելություններ նշանակվում են Հյուպատոսական բաժնի հայեցողությամբ: Հանգամանքները, որոնք կարող են հաշվի առնվել շտապ ընդունելությունների համար, ներառում են՝

  1. մերձավոր ազգականի մահը, ծանր հիվանդությունը կամ Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած և կյանքին վտանգ սպառնացող պատահարը.
  2. դիմորդի կամ նրա անչափահաս երեխայի համար պահանջվող շտապ բուժումը.
  3. ուսանողի կամ փոխանակային այցելուի (F/M/J) վիզայի համար դիմող, ում I-20 կամ DS-2019 ձևում նշված մեկնարկի ամսաթիվն ավելի վաղ է, քան վիզայի տրամադրման հարցով ընդունելության առաջին մատչելի օրը.
  4. վիզայի տրամադրման հարցով առաջին մատչելի ընդունելությունից հետո 10 օրվա ընթացքում հրատապ գործարար նպատակներով Միացյալ Նահանգներ մեկնելու անսպասելի անհրաժեշտություն.
  5. անսպասելի այց, որը նշանակալի մշակութային, քաղաքական, լրագրողական, մարզական կամ տնտեսական կարևորություն ունի, և որը տեղի է ունենալու վիզայի տրամադրման հարցով առաջին մատչելի ընդունելությունից հետո 10 օրվա ընթացքում:
 2. Ինչպե՞ս կարող եմ վերստին պայմանավորվածություն ձեռք բերել կամ չեղյալ հայտարարել հարցազրույցը։

  Կարող եք չեղարկել ընդունելությունը կամ ընդունելության նոր օր նշանակել միայն այն դեպքում, եթե ընդունելության ամսաթիվն ապագայում է: Ընդունելությունը չեղյալ հայտարարելու կամ նոր օր նշանակելու համար պետք է մտնեք համակարգ, սեղմեք «Շարունակել», ընտրեք «Չեղարկել ընդունելությունը» կամ «Ընդունելության նոր օր նշանակել» և հետևեք տրված ցուցումներին:

 3. Ի՞նչ պետք է անեմ, եթե չեմ ներկայացել իմ հարցազրույցին։

  Եթե բաց եք թողել ձեր հարցազրույցի համար նշանակված ընդունելությունը, ապա պետք է մտնեք ձեր հաշիվը, սեղմեք «Շարունակել», ընտրեք «Բաց եմ թողել իմ ընդունելությունը» հղումը և հետևեք հրահանգներին: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ դիմորդները պետք է սպասեն 24 ժամ, մինչև կկարողանան հաստատում խնդրել բաց թողնված ընդունելության փոխարեն նոր ընդունելության օր նշանակելու համար:

 4. Դիմումատուն որտե՞ղ պետք է բողոք ներկայացնի։

  Ընտրեք վեբկայքի ստորին մասում գտնվող «Կապ մեզ հետ» հղումը և հետևեք հրահանգներին։

 5. Ինչպե՞ս ավելացնել կամ փոխել անդամներին խմբի համար արդեն նշանակված հարցազրույցի համար։

  Եթե ցանկանում եք ավելացնել կամ փոխել խմբի անդամներին հարցազրույցի պայմանավորվածություն ձեռք բերելուց հետո, ապա անհրաժեշտ է, որպեսզի չեղյալ հայտարարեք խմբի համար ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, ավելացնեք կամ փոխեք խմբի անդամներին և այնուհետ նորից պայմանավորվածություն ձեռք բերեք խմբի համար։

  Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ օրերի հասանելիությունից պայմանավորված՝ որևէ երաշխիք չկա, որ կկարողանաք հարցազրույցի համար պայմանավորվածություն ձեռք բերել սկզբնապես պայմանավորված նույն ամսաթվի և ժամի համար։

 6. Ո՞վ կարող է ինձ ուղեկցել վիզա ստանալու համար հարցազրույցին։

  Ընդհանարապես, Հյուպատոսական բաժին մուտք գործել թույլատրվում է վիզայի համար դիմող այն անձանց միայն, ովքեր ունեն նշանակված ընդունելություններ: Ծնողներին կամ օրինական խնամակալներին թույլատրվում է ուղեկցել իրենց անչափահաս երեխաներին: Թարգմանիչների կամ խնամարկուների վերաբերյալ հատուկ ցուցումներ ստանալու կամ լրացուցիչ տեղեկությունների ձեռքբերման նպատակով հյուպատոսական բաժին դիմելու համար այցելեք հյուպատոսական բաժնի կայքը:

 7. Արդյո՞ք վիզայի համար դիմող բոլոր անձինք պարտադիր պետք է անձամբ ներկայանան հյուպատոսարանում անցկացվող հարցազրույցին:

  ԱՄՆ վիզան նորով փոխարինող կամ տարիքային որոշ այլ չափանիշների բավարարող անձինք կարող են ունենալ վիզայի տրամադրման համար նշանակված հարցազրույցին չներկայանալու իրավունք: Իրավունակությունը որոշվում է ընդունելության նշանակման գործընթացի ժամանակ, հարցերին տրված պատասխանների հիման վրա: Սակայն հյուպատոսության աշխատակիցներն իրավունք են վերապահում հարցազրույց պահանջելու վիզայի համար դիմող ցանկացած անձի համար:

Փաստաթղթի առաքման հետ կապված հարցեր

 1. Ի՞նչպես եմ հետևում Հյուպատոսական բաժին ուղարկված իմ փաստաթղթերին։

  Սուրհանդակը տրամադրում է սուրհանդակի միջոցով փաստաթղթերը Հյուպատոսական հիմնարկ առաքելու համարը։ Խնդրեք այս համարը սուրհանդակային գործակալից, երբ Ձեր փաստաթղթերը հանձնեք առաքման։ Կարող եք հետևել Ձեր առաքման կարգավիճակին սուրհանդակի վեբկայքի միջոցով։

 2. Ինչպե՞ս եմ ստանում իմ անձնագիրը/վիզան, երբ դիմումն արդեն ուսումնասիրվել է։

  Վիզա ստանալու համար դիմումի ուսումնասիրումն ու ԱՄՆ հաստատված վիզայի տպագրման ժամկետները տարբեր են՝ յուրաքանչյուր առանձին դիմումատուի դեպքում։ ԱՄՆ հյուպատոսական բաժնում հարցազրույցին մասնակցելուց հետո Դուք կարող եք հետևել վիզա ստանալու համար Ձեր դիմումի կարգավիճակին հետևյալ հասցեով՝https://ceac.state.gov/CEAC:

  Ձեր փաստաթղթի վերադարձին հետևելու գործընթացն սկսվում է այն պահից, երբ ԱՄՆ հյուպատոսական բաժինը փաստաթղթերը փոխանցում է սուրհանդակին։ Դուք կստանաք զգուշացնող էլ․ նամակ, երբ առաքման համար սահմանվի Ձեր փաստաթղթերի համար։

  Դուք կարող եք հետևել առաքման կարգավիճակին՝ մուտք գործելով այս վեբկայք և կտտացնելով Սուրհանդակի առաքման համարի հղմանը, որը Ձեզ կուղղորդի սուրհանդակի վեբկայք՝ առաքմանը հետևելու վերաբերյալ վերջին տեղեկություններին ծանոթանալու համար։

 3. Կարո՞ղ եմ փոխել փաստաթղթերը վերցնելու վայրը։ Կարո՞ղ եմ փոխարինել տան հասցեով առաքման հետ։

  Այո, ձեր վիզայի փաստաթղթերի առաքման վայրը փոխելու վերջնաժամկետն է՝ ձեր ընդունելությունից 24 ժամ առաջ: Նշված ժամանակից հետո սուրհանդակային ծառայության վայրը փոխելու տարբերակը կապաակտիվացվի ձեր հաշվից, և սուրհանդակային ծառայության հետագա փոփոխություններ չեն թույլատրվի:

 4. Արդեն ավելի քան 2 շաբաթ է անցել Հյուպատոսական բաժնում իմ հարցազրույցից, ե՞րբ կարող եմ ստանալ իմ փաստաթղթերը։

  Վիզա ստանալու համար դիմումի ուսումնասիրման տևողությունը որոշելու հարցը Հյուպատոսական բաժնի հայեցողության ներքո է։ Խնդրում ենք այցելել https://ceac.state.gov/CEAC՝ Ձեր դիմումի կարգավիճակը ստուգելու համար։ Եթե Ձեզ վիզա տրամադրելուց հետո արդեն 5 աշխատանքային օրվանից ավելի է անցել, և սուրհանդակի առաքման համարը դեռ չեք ստացել, ապա խնդրում ենք հետևել հրահանգներին Կապ մեզ հետ էջում։

 5. Կարո՞ղ եմ արագացնել սուրհանդակի կողմից փաստաթղթերիս վերադարձը։

  Ոչ։ Հենց որ Հյուպատոսական բաժինը փաստաթուղթը (փաստաթղթերը) փոխանցի սուրհանդակին, փաթեթն առաքելու համար կպահանջվի 1-3 աշխատանքային օր։

 6. Կարո՞ղ եմ վիզա ստանալու իմ դիմումին առնչվող փաստաթղթերը Հյուպատոսական բաժին ներկայացնել փոստով։

  Դուք ձեր վիզայի դիմումի փաստաթուղթը կարող եք հյուպատոսական բաժին ներկայացնել միայն այն դեպքում, եթե դա անելու վերաբերյալ հրահանգներ ստանաք վիզայի տրամադրման համար ընդունելության նշանակման գործընթացի վերջում: Որպեսզի լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանաք այն մասին, թե ով կարող է փոստով ներկայացնել վիզայի դիմումի փաստաթղթերը, այցելեք https://ais.usvisa-info.com/hy-am/niv/information/courier#courier_send:

 7. Ես հյուպատոսական բաժնից ստացել եմ իմ վիզայի դիմումի կապակցությամբ լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելու ցուցումներ: Ինչպե՞ս դա անեմ:

  Կարող եք հյուպատոսական բաժնին լրացուցիչ փաստաթղթեր ուղարկել միայն այն դեպքում, եթե ստացել եք կոնկրետ ցուցումներով նամակ կամ էլեկտրոնային հաղորդագրություն, որում տրված է փոստով ուղարկման ենթակա անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը: Փաստաթղթերը Հյուպատոսական բաժնին անվճար ուղարկելու համար հետևեք Սուրհանդակային առաքման թույլատրական հավաստագիրն այս կայքից տպելու վերաբերյալ ստացված հրահանգներին: Եթե Սուրհանդակային առաքման թույլատրական հավաստագիրը տպելու հետ կապված խնդիրներ ունենաք, հետևեք այս կայքի «Դիմեք մեզ» էջի «Փաստաթղթերի առաքմանն առնչվող հարցեր» բաժնում տրված ցուցումներին: Թույլատրական փաստաթղթի հանձնման գրասենյակների ցանկին ծանոթանալու համար այցելեք՝ https://ais.usvisa-info.com/hy-am/niv/information/courier#courier_send:

 8. Ինչպե՞ս հետևեմ փաստաթղթի առաքման կարգավիճակին:

  Մտեք ձեր հաշիվը և «Կարգավիճակ»-ի տակ կտտացրեք «Սուրհանդակային առաքման համար» հղումը: Էջը կցուցադրի առաքման կարգավիճակը: Եթե կարգավիճակում Սուրհանդակային առաքման համարը չի երևում, ուրեմն ձեր անձնագրի տվյալները չեն մշակվել սուրհանդակային ծառայության կողմից, բայց դեռ կարող են մշակվել: ԱՄՆ Հյուպատոսական բաժնում հարցազրույցին ներկայանալուց հետո կարող եք հետևել ձեր վիզայի դիմումի վերաբերյալ որոշման կարգավիճակին՝ այցելելով https://ceac.state.gov/CEAC կամ, եթե կիրառելի է, հետևելով հարցազրույցի ժամանակ ձեզ տրված տեղային հրահանգներին: Եթե դեռևս այլ մտահոգություններ կամ խնդիրներ ունեք ձեր փաստաթղթերի վերադարձի կապակցությամբ, կամ եթե 5 աշխատանքային օրից ավելի է անցել ձեր վիզայի տրամադրումից հետո, իսկ Սուրհանդակային առաքման համարը դեռ չի երևում, խնդրում ենք հետևել այս կայքի «Դիմեք մեզ» էջի «Փաստաթղթերի առաքմանն առնչվող հարցեր» բաժնում տրված ցուցումներին: