Վիզային առնչվող փաստաթուղթ Սուրհանդակային ծառայություններ

Ընդհանուր նկարագրություն

Սուրհանդակային ծառայությունները ներառված են վիզա ստանալու դիմումի հետ կապված գործընթացին աջակցելու ծառայությունների մեջ։ Սուրհանդակային ծառայությունները կարող են ներառել փաստաթղթերի ուղարկում ԱՄՆ հյուպատոսական բաժին և դրանց ստացում ԱՄՆ հյուպատոսական բաժնից։

Հենց որ սուրհանդակը հետևելու համարը սահմանում է վիզա ստանալու դիմումին փոխկապված առաքանու համար՝ ավտոմատ կերպով ուղարկվում է ինքնաշխատ էլ․ նամակ։ Առաքանուն հետևելու համարը սահմանելուց հետո փաստաթղթերի կարգավիճակին կարելի է հետևել այս վեբկայքի, ինտերակտիվ ձայնային (IVR) ծառայության կամ սուրհանդակի վեբկայքի միջոցով։

Եթե ստորև ներկայացված տեղեկությունները կարդալուց հետո, այնուամենայնիվ, մտահոգություններ կամ խնդիրներ ունեք ձեր փաստաթղթերի վերադարձի կապակցությամբ, խնդրում ենք հետևել այս կայքի Դիմեք մեզ էջի «Փաստաթղթերի առաքմանն առնչվող հարցեր» բաժնում տրված ցուցումներին.


Սուրհանդակի միջոցով վերադարձի ծառայությունը

Վիզային առնչվող համապատասխան բոլոր փաստաթղթերը կվերադարձվեն՝ օգտագործելով ընտրված ծառայությունը (այսինքն՝ վերցնել ծառայության կետի հասցեից կամ առաքման հասցեից)։

Նշում․ ԱՄՆ վիզա ստանալու համար յուրաքանչյուր դիմում եզակի է։ Այս ծառայության միջոցով հնարավոր չէ տրամադրել ԱՄՆ հյուպատոսական բաժնի կողմից որոշում կայացնելու տևողության մասին տեղեկություններ։ ԱՄՆ հյուպատոսական ծառայության կողմից վիզային առնչվող փաստաթղթերը սուրհանդակին հանձնելուց հետո մինչև 3 աշխատանքային օր է պահանջվում, որպեսզի փաստաթղթերը պատրաստ լինեն վերցնելու կամ առաքելու համար։

Փաստաթղթի վերադարձի ծառայություն վերցնելու վայրից

Դիմումատուներին էլ․ փոստով ծանուցում են, երբ փաստաթղթերը պատրաստ են լինում սուրհանդակային ընկերությունից վերցնելու համար։ Դիմումատուները պետք է հաստատեն իրենց ինքնությունը՝ հետևյալ եղանակներով՝

 1. Իրենց անձնական փաստաթղթերը հետ ստացող դիմումատուները պետք է հաստատեն իրենց ինքնությունը հետևյալ փաստաթղթերից մեկի միջոցով՝
  • Պաշտոնական կամ նահանգի կողմից տրված նույնականացման քարտ (լուսանկարով)
  • Պաշտոնական վարորդական իրավունք (լուսանկարով)
 2. Իրենց երեխաների փաստաթղթերը հետ ստացող ծնողները պետք է ներկայացնեն իրենց ազգակցական կապի մասին ապացույց՝ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը՝
  • Երեխայի ծննդյան վկայականի կամ որդեգրման որոշման պատճեն՝ փաստաթղթում առնվազն ծնողներից մեկի ամբողջական փաստաթղթային անվան առկայությամբ։
  • Ծնողը պետք է հաստատի իր ինքնությունը՝ ներկայացնելով #1 կետում նշված փաստաթղթերից որևէ մեկը, որտեղ նրա անունը կհամապատասխանի երեխայի ծննդյան վկայականում կամ որդեգրման որոշման մեջ նշված նրա անվանը։
 3. Մեծահասակ դիմումատուները կարող են լիազորել երրորդ կողմի՝ հետ ստանալու իրենց անձնագրին առնչվող փաստաթղթերը։ Երրորդ կողմը պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը՝
  • Դիմումատուն ստորագրել է լիազորագիր, որը պարունակում է երրորդ կողմի ամբողջական իրավաբանական անվանումը։
  • # 1 կետում նշված դիմումատուի նույնականացման փաստաթղթերից մեկ լուսապատճեն։
  • Երրորդ կողմը պետք է նաև նույնականացնի իրեն # 1 կետում նշված փաստաթղթերից մեկի միջոցով։ Նույնականացման փաստաթղթում առկա անունը (անվանումը) պետք է համապատասխանի լիազորագրում նշված անվանը (անվանմանը)։

Բոլոր անձնագրերը, որոնք չեն ստացվել 30 օրվա ընթացքում, վերադարձվում են այն Հյուպատոսական բաժին, որտեղից դրանք սկզբնապես վերցվել են։


Սուրհանդակի միջոցով փաստաթղթերը Հյուպատոսական հիմնարկ առաքելու ծառայությունը

Վիզա ստանալու նպատակով դիմելու համար կան մի քանի տարբերակներ, որոնք հնարավորություն են տալիս դիմումատուին ներկայացնելու դիմումին օժանդակ փաստաթղթեր՝ առանց անձամբ ներկայանալու Հյուպատոսական բաժին։ Սուրհանդակի միջոցով փաստաթղթերը Հյուպատոսական հիմնարկ առաքելը լիազորող վկայագիրը տպելու եղանակների մասին հրահանգները կտրամադրվեն, երբ վերը նշված տարբերակներից մեկն օգտագործվի վեբկայքով հարցազրույցի պայմանավորվածություն ձեռք բերելու ժամանակ։ Սուրհանդակի միջոցով փաստաթղթերը Հյուպատոսական հիմնարկ առաքելը լիազորող վկայագիրը թույլ է տալիս դիմումատուին սուրհանդակի միջոցով անվճար ուղարկելու փաստաթղթերը ԱՄՆ հյուպատոսական բաժին։

Սուրհանդակի գտնվելու վայրեր

Եթե փաստաթղթերի հանձնման այս գրասենյակները հարմար չեն, կարող եք սեփական միջոցների հաշվին օգտվել ձեր ընտրած սուրհանդակային ծառայությունից՝ փաստաթղթերը Հյուպատոսական բաժին ուղարկելու համար: