Kategorije neuseljeničkih viza za SAD

Pregled

Neuseljeničke vize namijenjene su osobama koje žele privremeno otputovati u Sjedinjene Države kao turisti, iz poslovnih razloga, radi privremenog rada, studiranja ili liječenja. Potpune informacije o putovanju u SAD i vizama potražite na https://travel.state.gov.

Planirajte unaprijed. Izrazito preporučujemo da pričekate da dobijete važeću vizu prije nego što kupite avionske karte. Kartu nije potrebno predočiti na razgovoru za zahtjev za vizu.

Putnici trebaju biti svjesni toga da viza ne jamči ulazak u Sjedinjene Države. Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) može uskratiti ulazak, ali i ograničiti dopušteno vremensko razdoblje boravka u SAD-u. Dodatne informacije o ulasku u Sjedinjene Države potražite na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html.


Kategorije viza za posjetitelje

(B) POSJETITELJ: POSAO, TURIZAM, LIJEČENJE

Viza za posjetitelje je neuseljenička viza za osobe koje žele ući u Sjedinjene Američke Države privremeno zbog posla (B1), uključujući i sudjelovanje na stručnim skupovima ili konferencijama te iz razonode, što obuhvaća odmor ili posjetu članu obitelji ili medicinske terapije (B2) te kombinaciju i jednog i drugog (B1/B2) u trajanju do šest mjeseci.

(C) TRANZIT KROZ SJEDINJENE DRŽAVE.

Pojedinci koji putuju između dvaju stranih zemalja i imaju vezani let u Sjedinjenim Američkim Državama kao dio tog putovanja.

 • Član posade koji putuje u Sjedinjene Američke Države kao putnik koji će se ukrcati na brod ili zrakoplov treba tranzitnu vizu. Pogledajte informacije o vizi za posadu.
 • Putnicima koji kreću iz strane luke na krstarenje brodom ili ostalim plovilima koji nastavljaju dalje na inozemno odredište, koje nije u Sjedinjenim Američkim Državama, a tijekom tog putovanja brod uplovljava u Sjedinjene Američke Države, potrebna je tranzitna ili druga neuseljenička viza.

Kategorije studentske vize

(F/M) STUDENT FAKULTETA ILI JEZIKA/STRUKOVNI ILI NEAKADEMSKI STUDENT

Općenito, svakom podnositelju zahtjeva koji dolazi u SAD kako bi pohađao odobrenu obrazovnu nastavu potrebna je studentska viza.

Nakon što ga primi američka škola koju student planira pohađati, upisuje ga se u Informacijski sustav za studente i posjetitelje na razmjeni (SEVIS). Upute o ispunjenju naknade SEVIS I-901 i povezanih potpisa putem SEVIS sustava dobit ćete u američkoj školi. Škola će unijeti ime glavnog podnositelja zahtjeva u sustav SEVIS, kao i imena svih članova obitelji koji planiraju putovati s glavnim podnositeljem zahtjeva kako bi se izradili potrebni obrasci I-20. Svaki član obitelji mora dobiti svoj obrazac I-20. Ako članovi obitelji ne podnose zahtjev s glavnim podnositeljem zahtjeva, potrebna je kopija originalnog obrasca I-20 koji je glavnom podnositelju zahtjeva izdala škola. Da biste saznali više, posjetite internet stranicu programa Useljeničko-carinske policije za studente i posjetitelje na razmjeni (SEVP)

Studenti koji nastavljaju školovanje mogu se u bilo koje doba prijaviti za novu vizu, sve dok i dalje imaju status studenta i dok god je evidencija o njima u sustavu (http://www.ice.gov/sevis) ažurna. Studenti koji nastavljaju školovanje mogu ući u Sjedinjene Države u bilo kojem trenutku prije nego što im nastava započne.

(J) POSJETITELJ NA RAZMJENI

Vize za posjetitelje na razmjeni (J-1) neuseljeničke su vize za pojedince kojima je odobreno sudjelovanje u programima razmjene u Sjedinjenim Američkim Državama. Posjetite internet stranicu za J-1 vize za posjetitelje u programu razmjene Ministarstva vanjskih poslova na http://j1visa.state.gov/programs da biste se dodatno informirali o zahtjevima programa, propisima i tako dalje.

Nakon primanja u program razmjene za posjetitelje u SAD-u, putnika se upisuje u Informacijski sustav za studente i posjetitelje na razmjeni (SEVIS). Većina posjetitelja na razmjeni s vizom J-1 mora platiti naknadu SEVIS I-901 (ako program za posjetitelje na razmjeni J-1 dopušta da bračni partner i/ili djeca dođu u pratnji posjetitelja na razmjeni, članovi obitelji ne moraju platiti tu naknadu). Sponzor programa dat će posjetitelju na razmjeni obrazac DS-2019 koji mora predočiti na razgovoru za vizu. Ako program dopušta sudjelovanje bračnog partnera i djece, svaki član obitelji dobit će vlastiti obrazac DS-2019 za podnošenje zahtjeva za J-2 vize. Da biste saznali više o SEVIS-u i naknadi SEVIS I-901, posjetite internet stranicu programa Useljeničko-carinske policije SAD-a za studente i posjetitelje na razmjeni (SEVP).


Kategorije radnih viza

(D) ČLAN POSADE

Vize za članove posade (D) neuseljeničke su vize za osobe koje rade na brodovima (poput kruzera ili ribarskih brodova) ili međunarodne zrakoplovne tvrtke u Sjedinjenim Državama; njihovo zaposlenje nužno je za normalan rad i usluge.

Primjeri putnih svrha za koje je potrebna viza za članove posade (D):

 • pilot ili stjuardesa na komercijalnim letovima
 • kapetan, inženjer ili mornar na brodu
 • spasioc, kuhar, konobar, kozmetičar ili drugo uslužno osoblje na kruzeru
 • pripravnik na brodu za obuku

Ako podnositelj zahtjeva je putnik koji putuje kako bi došao na brod na kojemu će raditi, također će mu trebati tranzitna viza (C1) te treba donijeti pismo od svog poslodavca ili zastupnika poslodavca kojim se potvrđuje da je tranzit potreban. Konzularni ured obično će izdati kombiniranu C1/D vizu, ako to dopušta plan reciprociteta u zemlji čije državljanstvo ima podnositelj zahtjeva. Da biste saznali više informacija, pogledajte plan reciprociteta zemlje https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country.html

Pozor: osoblje pomorskih i avio posada koji se prijavljuju u isto vrijeme za B1/B2 i C1/D vize moraju ispuniti jedan obrazac DS-160 i uplatiti jednu naknadu za obradu zahtjeva i zakazati sastanak za C1/D vizu.

(I) PREDSTAVNICI MEDIJA ili NOVINARI

Da bi ispunjavali uvjete za izdavanje vize za predstavnike medija (I), podnositelji zahtjeva moraju dokazati da posjeduju odgovarajuću kvalifikaciju za ovu vrstu vize. Vize za „predstavnike stranih medija” obuhvaćaju pripadnike tiska, radija, filmske ili tiskarske industrije, čije su aktivnosti bitne za funkcioniranje inozemnih medija, kao što su novinari, filmske ekipe, urednici i osobe sa sličnim zanimanjima koje putuju u Sjedinjene Američke Države kako bi obavljali poslove iz svoje struke. Podnositelj zahtjeva mora vršiti djelatnosti za medijsku organizaciju s matičnim uredom u stranoj zemlji. Da bi ispunjavali uvjete za vize medijskih djelatnika, moraju pružati informacije i biti povezani s procesom prikupljanja vijesti, odnosno izvještavanja o aktualnim događajima. Izvještavanje o sportskim događajima obično ispunjava uvjet za vize za medijske predstavnike. Ostali primjeri uključuju, ali nisu ograničeni na, sljedeće povezane vrste aktivnosti:

 • Primarni zaposlenici stranih sredstava informiranja koji sudjeluju u snimanju vijesti ili dokumentarnog filma.
 • Članovi medija koji se bave proizvodnjom ili distribucijom filma ispunjavaju uvjete za vize za medijske predstavnike, samo ako će se snimljeni materijal koristiti za širenje informacija ili vijesti. Osim toga, primarni izvor i raspodjela sredstava mora biti izvan Sjedinjenih Američkih Država.
 • Novinari koji rade pod ugovorom: Osobe koje imaju potvrde profesionalne novinarske organizacije, ako rade pod ugovorom na proizvodu koji će se koristiti u inozemstvu od informacijskog ili kulturnog medija za širenje informacija ili vijesti i nije prvenstveno namijenjen za komercijalnu zabavu ili oglašavanje.
 • Zaposlenici nezavisnih produkcijskih kuća kada ti zaposlenici posjeduju potvrde koje izdaje profesionalna novinarske udruge.
 • Strani novinari koji rade za inozemne podružnice ili podružnice američkih mreže, novina ili drugih medija, ako novinar ide u SAD radi izvještavanja o američkim događajima isključivo za stranu publiku.
 • Akreditirani predstavnici ureda za posjetitelje, koje u potpunosti ili djelomično nadzire, upravlja ili subvencionira strana vlada, koji se prvenstveno bave distribucijom činjeničnih podataka za posjetitelje o toj zemlji.

(E1/E2) VIZA ZA TRGOVCA/INVESTITORA PREMA MEĐUNARODNOM SPORAZUMU

Viza za trgovca (E1) ili investitora (E2) je viza za državljana zemlje koja ima potpisan sporazum o trgovini i plovidbi sa Sjedinjenim Državama, a dolazi u Sjedinjene Države izvršiti značajnu trgovinu, uključujući trgovinu uslugama ili tehnologijom, prvenstveno između Sjedinjenih Država i zemlje s kojom je sklopljen sporazum, ili razviti i upravljati poslovanjem poduzeća u koje je državljanin investirao ili je u procesu investiranja značajnog kapitala. Popis zemalja sudionica potražite na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/treaty.html.

E1 kategorija neuseljeničke vize omogućava državljanima ugovorne zemlje ulazak u Sjedinjene Države jedino osobno i u svrhu međunarodne trgovine.

E2 neuseljenička viza omogućuje državljaninu ugovorne zemlje ulazak u Sjedinjene Države kad investira značajni kapital u američka poduzeća.

Dodatne informacije potražite na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html

(E3) AUSTRALSKI SPECIJALIZIRANI RADNIK

Ova kategorija viza odnosi se na državljane Australije koji putuju u Sjedinjene Države na privremeni rad kao specijalizirani radnici. S obzirom na to da se E3 viza posebno odnosi na australske državljane, detaljnije informacije potražite na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html.

(H, L, O, P, Q, R) PRIVREMENI RADNIK/ZAPOSLENIK ili PRIPRAVNIK

Ako podnositelj zahtjeva želi privremeno raditi u Sjedinjenim Državama kao neuseljenik, prema Zakonu SAD o useljenicima, podnositelj zahtjeva treba posebnu vizu koja se temelji na vrsti posla koju će podnositelj zahtjeva obavljati. Za većinu kategorija radnika na određeno vrijeme potrebno je da budući poslodavac podnositelja zahtjeva ili njegov agent podnesu molbu I-129 koju, prije nego što će podnositelj zahtjeva moći podnijeti zahtjev za vizu, mora odobriti Služba za državljanstvo i useljenje SAD (USCIS - U.S. Citizenship and Immigration Services) . Dodatne informacije potražite na http://www.uscis.gov/portal/site/uscis.

Pojedinci mogu podnijeti zahtjev za vizu za radnike na privremenom radu tek nakon što njihov poslodavac u SAD-u podnese molbu I-129 te nakon što ga USCIS odobri. USCIS će potom izdati obrazac I-797 koji sadrži urudžbeni broj. Taj urudžbeni broj potreban je za zakazivanje termina putem ove usluge. Tiskani primjerci obrazaca I-797 i/ili I-129 nisu potrebni.

(H1-B) Osobe sa specijaliziranim zanimanjima - Podnositelj zahtjeva za ovu vizu treba imati stečena teoretska i praktična visoko specijalizirana znanja za čije je stjecanje potrebno završiti poseban program visokog obrazovanja. U ovu su kategoriju usto uključeni manekeni i manekenke te međuvladina istraživanja i razvoj ili koprodukcijski projekti kojima upravlja Ministarstvo obrane SAD-a.

(H-1B1) Specijalist u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini (FTA) - ova vrsta vize je bila stvorena za Sporazume o slobodnoj trgovini između SAD i Čile-a i između SAD i Singapura. Privremeni radnici na osnovu vize H-1B1 su osobe koje će na privremenoj osnovi vršiti dužnosti u specijaliziranim zanimanjima.

Podnositelji koji se prijavljuju za vizu H-1B1 moraju predočiti ponudu za zaposlenje od poslodavaca u SAD i certificirano odobrenje od Ministarstva rada SAD. Molba za neuseljeničku vizu za privremenog radnika u ovom slučaju nije potrebna. Dodatne informacije o vizama H-1B1 potražite na: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment.html.

(H2-A) Sezonski poljoprivredni radnici - H2-A viza omogućava američkim poslodavcima dovođenje stranih državljana u Sjedinjene Države kako bi popunili privremena radna mjesta u poljoprivredi, a za koja u SAD-u nema dostupnih radnika.

(H2-B) Privremeni ili sezonski nepoljoprivredni radnici - H2-B program za nepoljoprivredne radnike na privremenom radu omogućava američkim poslodavcima dovođenje stranih državljana u Sjedinjene Države kako bi popunili privremena ne-poljoprivredna radna mjesta.

(H3) Pripravnici (osim medicinskih ili akademskih) - Ova vrsta vize omogućuje stranim državljanima da dođu u Sjedinjene Države na obuku iz brojnih područja, uključujući poljoprivredu, trgovinu, komunikacije, financije, vlasti, prijevoz, razne struke kao i čisto industrijska područja.

(L) Radnici na premještaju unutar iste tvrtke - Ova viza namijenjena je podnositeljima zahtjeva koji, su unutar tri prethodne godine bili zaposleni izvan svoje države u neprekidnom trajanju od jedne godine, i koji će biti zaposleni u područnom, središnjem uredu, filijali ili podružnici istog poslodavca iz Sjedinjenih Država, na radnom mjestu menadžera, izvršnog direktora ili kao stručnjak specijalist u određenom području. L viza omogućava američkom poslodavcu premještaj izvršnog direktora ili menadžera iz jednog od njegovih predstavništava u inozemstvu u jedan od svojih ureda u Sjedinjenim Državama. Viza također omogućuje stranom poduzeću koje još uvijek nema područni ured u SAD-u da pošalje izvršnog direktora ili menadžera u Sjedinjene Države u svrhu osnivanja istog.

Multinacionalna korporacija sa sjedištem u Sjedinjenim Državama može podnijeti zahtjev za svakog pojedinačnog zaposlenika ili može dobiti jedinstveno odobrenje za dodjelu L viza („Blanket L” molba) pomoću kojeg se omogućuje ulazak u Sjedinjene Države većem broju menadžera i direktora. Za daljnje informacije o uvjetima dobivanja jedinstvenog odobrenja („blanket ”) za L vize posjetite http://www.uscis.gov/portal/site/uscis.

Kad podnositelj zahtjeva dobije jedinstveno odobrenje za dodjelu L viza (eng. Blanket L approval), pojedinačni zahtjevi moraju se podnijeti u ime svakog pojedinog podnositelja zahtjeva koji želi ući u Sjedinjene Države u statusu L.

(O) Osobe s iznimnim sposobnostima - O viza namijenjena je pojedincima koji imaju iznimne sposobnosti u području znanosti, umjetnosti, obrazovanja, poslovanja ili sporta, ili koje imaju evidentirane dokaze o iznimnim postignućima u području filmske ili televizijske industrije te su za svoja postignuća priznati na nacionalnoj ili međunarodnoj razini. Uključuje osobe koje pružaju nužne usluge gore navedenim pojedincima.

(P) Međunarodno priznati sportaši, umjetnici i zabavljači - Podnositelj zahtjeva za P vizu mora dolaziti u Sjedinjene Države bilo pojedinačno ili u skupini sa svrhom:

 • nastupanja na posebnom sportskom natjecanju kao pojedinačni sportaš ili član zabavljačke skupine. Zahtijeva međunarodno priznatu razinu kontinuiranih nastupa.
 • nastupanja u okviru recipročnog programa razmjene između organizacije u Sjedinjenim Državama i organizacije u drugoj zemlji.
 • nastupanja, razvoja, tumačenja, predstavljanja, treniranja ili poučavanja jedinstvene tradicionalne etničke, folklorne, kulturne, glazbene, kazališne ili umjetničke izvedbe ili prezentacije.

Uključuje osobe koje pružaju nužne usluge gore navedenim pojedincima.

(Q) Posjetitelj na međunarodnoj kulturnoj razmjeni - Ova viza služi za provođenje praktične obuke, zaposlenje te za razmjenu povijesnih, kulturnih i tradicija zemlje porijekla podnositelja zahtjeva. Q neuseljenička viza namijenjena je međunarodnim programima kulturne razmjene koje je odobrila Služba Sjedinjenih Država za državljanstvo i useljenje (USCIS)

(R) Vjerski djelatnik - Viza za vjerskog djelatnika (R) namijenjena je podnositeljima zahtjeva za ulazak u Sjedinjene Države u svrhu privremenog rada u svojstvu vjerskog djelatnika.

Vjerski djelatnici osobe su ovlaštene od strane priznatog pravnog lica koje će ih zaposliti za obavljanje vjerskih obreda i drugih dužnosti koje obično obavljaju ovlašteni članovi vjerskih zajednica i radnici koji se bave vjerskim pozivom ili zanimanjem.

 • podnositelj zahtjeva mora biti član vjerske zajednice koja ima povjerljivu neprofitnu vjersku organizaciju u Sjedinjenim Državama
 • vjerska zajednica i njezino predstavništvo, ako takva postoji, su ili izuzeti od oporezivanja ili ispunjavaju uvjete za oslobođenje od poreza
 • podnositelj zahtjeva je član te zajednice najmanje dvije godine koje izravno prethode njegovom zahtjevu za stjecanje statusa vjerskog djelatnika. Podnositelj zahtjeva planira raditi kao svećenik te zajednice ili u vjerskom zanimanju ili pozivu za povjerljivu neprofitnu vjersku organizaciju (ili podružnicu iste organizacije s pravom na oslobođenje od poreza)

(TD/TN) STRUČNJAK U NAFTA-I

Sjevernoamerički sporazum o slobodnoj trgovini (NAFTA) stvara posebne gospodarske i trgovinske veze sa Sjedinjenim Američkim Državama za Kanadu i Meksiko. Neuseljeničke vize za djelatnike u okviru sporazuma NAFTA omogućuju građanima Kanade i Meksika da rade u Sjedinjenim Američkim Državama na prethodno dogovorenim poslovima za američkog ili stranog poslodavca. Pojedinci sa stalnim boravkom, ali ne i državljanstvom Kanade i Meksika, ne ispunjavaju uvjete za rad kao djelatnici u okviru sporazuma NAFTA. Članovima obitelji nositelja TN vize izdat će se TD viza.

Stručnjaci iz Kanade i Meksika mogu raditi u Sjedinjenim Državama pod sljedećim uvjetima:

 • Podnositelj zahtjeva je državljanin Kanade ili Meksika
 • Zanimanje je na NAFTA-inom popisu
 • Pozicija u Sjedinjenim Američkim Državama zahtijeva da to bude stručnjak u okviru sporazuma NAFTA
 • Meksički ili kanadski podnositelj zahtjeva obavlja prethodno dogovoren posao s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom.
 • Kanadski ili meksički podnositelj zahtjeva ima potrebne stručne kvalifikacije

Ostale kategorije neuseljeničkih viza

(T) ŽRTVA TRGOVINE LJUDIMA

Nositelji T viza bili su žrtve teškog oblika trgovine ljudima. Trgovina ljudima oblik je modernog ropstva u kojem trgovci ljudima mame pojedince lažnim obećanjima o zaposlenju i boljem životu. Trgovci ljudima često izrabljuju siromašne, nezaposlene osobe koje nemaju pristup socijalnim službama. T neuseljenički status (T viza) štiti žrtve trgovine ljudima i omogućava im ostanak u Sjedinjenim Državama kako bi pomogli pri istrazi ili kaznenom gonjenju izvršitelja kaznenog djela trgovine ljudima.

Žrtvama trgovine ljudima T status odobrava se jedino u Sjedinjenim Državama. Dodatne informacije potražite na http://www.uscis.gov/portal/site/uscis. Jedina uloga američkih veleposlanstava i konzulata je obraditi zahtjeve za članove obitelji onih kojima je već odobren T status u Sjedinjenim Državama.

(U) ŽRTVA KAZNENOG DJELA

U viza namijenjena je strancima koji su određene žrtve pojedinih kaznenih djela i koji pomažu pri istrazi ili kaznenom gonjenju određenih kaznenih djela. Osobe same podnose zahtjev USCIS-u izravno, a U neuseljenički status dodjeljuje USCIS putem odobrenog zahtjeva. U status se odobrava kako glavnom tako i s njim povezanim podnositeljima zahtjeva, Svrha U vize je dati žrtvama određenih zločina privremeni pravni status i pravo na rad u Sjedinjenim Državama do 4 godine.