Vize za diplomate, predstavnike Vlade, djelatnike veleposlanstva, djelatnike NATO-a, stručnjake na Fulbrightovoj stipendiji

Diplomati, predstavnici vlade, osoblje veleposlanstva, djelatnici NATO-a

Diplomatske vize (A), vize za međunarodne organizacije (G) i NATO vize izdaju se diplomatima i ostalim vladinim dužnosnicima za putovanje u Sjedinjene Države. Općenito, vrsta vize koja je potrebna diplomatu ili drugom vladinom dužnosnicu ovisi o njihovoj svrsi putovanja u Sjedinjene Države. Postoje vrlo specifični zahtjevi koje podnosioci zahtjeva trebaju zadovoljiti da bi ispunili uslove za A, G ili NATO vizu, prema useljeničkom zakonu SAD-a.

Većina vlasnika diplomatskih pasoš i ljudi koji se prijavljuju za službene vize imaju izuzeće od naknade za obradu zahtjeva za vizu (MRV naknada). Podnositelji zahtjeva koji se prijavljuju za ove kategorije viza NE SMIJU KORISTITI OVU USLUGU jer naknada za obradu zahtjeva za vizu (MRV naknada) nije nadoknadiva, čak i ako se greškom plati.

Više informacija zatražite od vladinog administrativnog ureda ili administrativnog ureda agencije zaduženog za pitanja vezana uz vize.

Dodatne informacije o diplomatskim i službenim vizama potražite na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/other-visa-categories/visas-diplomats.html

Dodatne informacije o NATO vizama potražite na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/other-visa-categories/visa-employees-nato.html

Diplomati, predstavnici vlade, djelatnici veleposlanstva, djelatnici IO-a i NATO-a moraju podnijeti svoje zahtjeve izravno u Veleposlanstvo/Konzulat.

Da biste primili određene informacije o tome kako pokrenuti taj proces, obratite se Konzularnom uredu u koji putnik planira podnijeti zahtjev:

consularzagreb@state.gov


Stručnjaci na Fulbrightovoj stipendiji ili sudionici u drugim programima koje sponzorira Vlada SAD-a

Stručnjaci na Fulbrightovoj stipendiji ili drugi podnositelji zahtjeva za vizu za posjetitelje na razmjeni u programima koje sponzorira Vlada SAD-a (J) i njihovi članovi obitelji ne moraju platiti naknade za obradu zahtjeva za vizu ako sudjeluju u programu obrazovne i kulturne razmjene koji financira Ministarstvo vanjskih poslova, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlada SAD-a sa serijskim brojem programa koji počinje s G-1, G-2, G-3 ili G-7 tiskanim na obrascu DS-2019, Potvrda o ispunjavanju uvjeta za status posjetitelja na razmjeni (J).

Korisne poveznice:
Viza za program posjetitelja na razmjeni (J)
Ured za programe razmjene na polju obrazovanja i kulture

Odgovornost je svakog pojedinačnog putnika da utvrdi treba li platiti naknadu za vizu ili ne.

Ako putnik treba podnijeti zahtjev za vizu za koji je potrebno platiti naknadu za vizu, putnik treba putem ove usluge zakazati sastanak za podnošenje zahtjeva za vizu. Odaberite opciju „Ispunio/la sam obrazac za neuseljeničku vizu za SAD (DS-160) i moram podnijeti zahtjev za vizu.” sa stranice za neuseljeničke vize.

Ako putnik udovoljava zahtjevima za putovanje bez plaćanja naknade za obradu zahtjeva za vizu (MRV naknada), putnik bi se trebao obratiti Konzularnom uredu u koji želi podnijeti zahtjev na adresi:

ConsularZagreb@state.gov