Kurirske usluge za dokumente za vizu

Pregled

Usluge kurirske službe uključene su u usluge koje podržavaju proces zahtjeva za vizu. Među kurirskim uslugama mogu biti slanje dokumenta Konzularnom uredu SAD-a i primanje dokumenata od Konzularnog ureda SAD-a.

Automatska poruka e-pošte šalje se čim kurirska služba dodijeli pošiljci povezanoj sa zahtjevom za vizu broj za praćenje. Kada se pošiljci dodijeli broj za praćenje, status dokumenta može se pratiti putem ovog web-mjesta, našeg IVR rješenja ili putem web-mjesta kurirske službe.

Ukoliko imate nedoumica vezanih za povrat vaših dokumenata i nakon što ste pročitali dole predočenu informaciju, molimo postupite u skladu sa uputama za Pitanja koja su vezana za dostavu dokumentacije dostupnu na stranici Obratite nam se ovog web sajta.


Usluga povrata putem kurirske službe

Svi predmetni dokumenti za vizu vratit će se pomoću odabrane usluge (tj. preuzimanjem na lokaciji mjesta usluge ili adresi za dostavu.

Napomena: Svaki je zahtjev za vizu SAD jedinstven. U ovu uslugu nisu uključene informacije o tome koliko je dug proces odlučivanja Konzularnog ureda SAD-a. Kada Konzularni ured SAD-a preda dokumente za vizu kurirskoj službi, potrebna su 3 radna dana da dokumenti budu spremni za preuzimanje ili dostavu.

Usluga povrata dokumenata na lokaciji za preuzimanje

Podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni e-poštom o tome da su njihovi dokumenti za vizu spremni za preuzimanje na povratnoj lokaciji kurirske službe. Podnositelji zahtjeva moraju dokazati svoj identitet pomoću jedne od sljedećih metoda:

 1. Podnositelji koji preuzimaju svoje osobne dokumente moraju dokazati svoj identitet s jednim od sljedećih oblika dokumentacije:
  • Važeća osobna iskaznica (s fotografijom)
  • Važeća vozačka dozvola (s fotografijom)
  • Rodni list
 2. Roditelji koji preuzimaju dokumente za svoju djecu moraju dostaviti dokaz tog odnosa tako da daju na uvid sljedeće dokumente:
  • Kopijom djetetova rodnog lista ili odluke o posvojenju, pri čemu na dokumentu mora biti navedeno puno ime i prezime barem jednog roditelja.
  • Roditelj mora dokazati svoj identitet davanjem na uvid jednog od dokumenata navedenih pod stavkom br. 1 s odgovarajućim imenom na rodnom listu djeteta ili na odluci o posvojenju.
 3. Odrasli podnositelji zahtjeva mogu ovlastiti treću stranu da preuzme njihove dokumente. Treća strana mora dati na uvid sljedeće dokumente:
  • Pismo ovlaštenja s potpisom podnositelja zahtjeva na kojem je puno ime i prezime treće strane.
  • Fotokopiju jednog od identifikacijskih dokumenata podnositelja zahtjeva iz stavke br. 1.
  • Treća strana mora također potvrditi svoj identitet pomoću jednog od dokumenata iz stavke br. 1. Ime na identifikacijskom dokumentu mora odgovarati imenu na pismu ovlaštenja.

Sve putovnice koje se ne preuzmu u roku od 30 dana bit će vraćene u Konzularni ured iz kojeg su bile poslane.


Usluga slanja putem kurirske službe

Postoji nekoliko scenarija u procesu podnošenja zahtjeva za vizu koji podnositelju omogućuju slanje popratne dokumentacije za zahtjev, a da se ne moraju osobno pojaviti u Konzularnom uredu. Upute o ispisu potvrde o ovlaštenju dostave putem kurirske službe dobit ćete kada se pojavi jedan od tih scenarija tijekom zakazivanja sastanka putem ove internet stranice. Potvrda o ovlaštenju dostave putem kurirske službe omogućuje podnositelju prijave slanje dokumenata pomoću dostavljačke službe, bez naknade, Konzularnom uredu SAD-a.

Lokacije kurirske službe