Često postavljana pitanja o useljeničkim vizama

Općenite informacije

 1. Koja je svrha ovog web-mjesta?
 2. Postoji li zahtjev navesti stranice društvenih mreža prilikom podnošenja zahtjeva za vizu SAD?

Informacije o useljeničkoj vizi

 1. Što je useljenička viza?
 2. U moje je ime podnesena molba kako bih mogao/la podnijeti zahtjev za useljeničku vizu, ali još je na čekanju u USCIS-u. Kako mogu provjeriti status molbe u tijeku?
 3. Koliko košta podnošenje zahtjeva za useljeničku vizu?

Termin sastanka za razgovor o useljeničkoj vizi

 1. Moj se slučaj obrađuje u Nacionalnom centru za vize (NVC). Kako da stupim u kontakt s njima?
 2. Kako da saznam za kada imam zakazan razgovor?
 3. Što da donesem na razgovor?
 4. Imao/la sam razgovor i viza mi je uskraćena na temelju Odjeljka 221 (g) koji se odnosi na dodatnu dokumentaciju ili informacije. Spreman/na sam ih podnijeti – kako to mogu napraviti? Moram li ponovno otići u Ambasadu?

Paketi vizne dokumentacije i modernizovana useljenička viza

 1. Nedavno sam imao/la sastanak za useljeničku vizu u Veleposlanstvu/Konzularnom uredu i dobio/la sam putovnicu i vizu. Ipak nisam dobio/la paket dokumenata u zapečaćenoj omotnici da je ponesem sa sobom na zrakoplov za Sjedinjene Države. Moj odvjetnik/podnositelj molbe/prijatelji kažu da ne mogu krenuti za SAD bez ove omotnice. Šta da radim?
 2. Ne sjećam se da li sam elektronski predavao/la svoju građansku i finansijsku dokumentaciju. Da li postoji drugi način saznati da li je moja viza izdana prema elektronskom postupku?
 3. Znam druge ljude koji su dobili useljeničke vize i trebali ponijeti zapečaćene omotnice u točku ulaza u SAD. Zašto je postupak drugačiji za njih?

Zakonski rezidenti (vlasnici Zelene karte)

 1. Imam Zelenu kartu koja će isteći, a nisam primio/la novu. Kako mogu ponovno ući u Sjedinjene Američke Države? Jesam li izgubio/la status?
 2. Imam Zelenu kartu, ali izbivao/la sam iz Sjedinjenih Država dulje od godine dana. Kako mogu dobiti dopuštenje za ponovni ulazak u Sjedinjene Države?

Općenite informacije

 1. Koja je svrha ovog web-mjesta?

  Posjetite sljedeće stranice s informacijama da biste saznali više o uslugama koje se pružaju na ovom web-mjestu za podnositelje useljeničke vize i zakonske rezidente u SAD-u:

 2. Postoji li zahtjev navesti stranice društvenih mreža prilikom podnošenja zahtjeva za vizu SAD?

  31.svibnja 2019 god. Ministarstvo vanjskih poslova SAD je ažuriralo obrasce za useljeničke i neuseljeničke vize tako da se od sada od većine podnositelja zahtjeva za vize SAD širom svijeta traže informacije o stranicama društvenih mreža. Za više informacija pročitajte Najčešće postavljana pitanja na sajtu Ministarstva vanjskih poslova SAD-a.

Informacije o useljeničkoj vizi

 1. Što je useljenička viza?

  Useljenička viza je dokument koji izdaje Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a koja vam omogućuje da otputujete u Sjedinjene Države kako biste podnijeli zahtjev za prijam u svojstvu zakonskog rezidenta (LPR). Dodatne informacije mogu se pronaći kod Američke službe za državljanstvo i useljenje (USCIS).

 2. U moje je ime podnesena molba kako bih mogao/la podnijeti zahtjev za useljeničku vizu, ali još je na čekanju u USCIS-u. Kako mogu provjeriti status molbe u tijeku?

  Možete provjeriti status zahtjeva i provjeriti status podnesene useljeničke molbe na USCIS-ovom web-mjestu.

  Na ovom web-mjestu i povezanim servisima pozivnog centra nije moguće dobiti status o molbi podnesenoj u USCIS-u.

 3. Koliko košta podnošenje zahtjeva za useljeničku vizu?

  Naknade se razlikuju ovisno o vrsti vize. Dodatne informacije potražite na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/fees-visa-services.html.

Termin sastanka za razgovor o useljeničkoj vizi

 1. Moj se slučaj obrađuje u Nacionalnom centru za vize (NVC). Kako da stupim u kontakt s njima?

  Kontaktirajte s Nacionalnim centrom za vize putem adrese e-pošte https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/ask-nvc.html. U poruku obavezno dodajte broj(eve) predmeta te puno ime i prezime podnositelja zahtjeva.

 2. Kako da saznam za kada imam zakazan razgovor?

  Nacionalni centar za vize (NVC), KCC ili Konzularni ured slat će obavijest o datumu, vremenu i lokaciji razgovora vama, vašem podnositelju molbe i vašem odvjetniku nakon zakazivanja sastanka.

  Dodatne informacije potražite na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-immigrant-visa-process/interview/interview-prepare.html.

 3. Što da donesem na razgovor?

  Slijedite instrukcije iz pisma/e-mail koje ste primili od NVC-a, KCC-a ili Konzularnog ureda da biste se pripremili za razgovor.

 4. Imao/la sam razgovor i viza mi je uskraćena na temelju Odjeljka 221 (g) koji se odnosi na dodatnu dokumentaciju ili informacije. Spreman/na sam ih podnijeti – kako to mogu napraviti? Moram li ponovno otići u Ambasadu?

  U pismu koje dobijete od službenika za konzularne poslove bit će upute o tome kako ispuniti zahtjev. Slijedite upute iz pisma.

Paketi vizne dokumentacije i modernizovana useljenička viza

 1. Nedavno sam imao/la sastanak za useljeničku vizu u Veleposlanstvu/Konzularnom uredu i dobio/la sam putovnicu i vizu. Ipak nisam dobio/la paket dokumenata u zapečaćenoj omotnici da je ponesem sa sobom na zrakoplov za Sjedinjene Države. Moj odvjetnik/podnositelj molbe/prijatelji kažu da ne mogu krenuti za SAD bez ove omotnice. Šta da radim?

  Ministarstvo vanjskih poslova je počelo obrađivati neke zahtjeve za useljeničke vize elektronski. Ako Nacionalni centar za vize ili Veleposlanstvo/Konzularni ured gdje ste imali sastanak za vizu traže od vas da podnesete vašu građansku i finansijsku dokumentaciju elektronski preko portala CEAC, ovo znači da je vaša viza izdana prema novom elektronskom postupku. Osim ako ste posebno upućeni od strane Veleposlanstva/Konzularnog ureda gdje ste imali sastanak, NE TREBATE nositi zapečaćenu omotnicu sa papirnom dokumentacijom da je pokažete u točki ulaza u SAD. Budite uvjereni da su vaši dokumenti elektronski prebačeni od strane Ministarstva vanjskih poslova u Ministarstvo Domovinske Sigurnosti, Službu Imigracije SAD (DHS/CBP), koja nadgleda sve imigrante koji dolaze u zemlju. Kad stignete na Imigracionu kontrolu u točki ulaza u SAD, oficir CBP će imati sve potrebne informacije za vaš ulaz u SAD. Ovaj novi elektronski postupak će olakšati obradu vašeg zahtjeva za vizu te vaš ulaz u Sjedinjene Države.

 2. Ne sjećam se da li sam elektronski predavao/la svoju građansku i finansijsku dokumentaciju. Da li postoji drugi način saznati da li je moja viza izdana prema elektronskom postupku?

  Da. Pogledajte vašu vizu. Ako vam nije potreban paket papirnih dokumenata, na vašoj vizi u donjem desnom kutu će biti napomena: "IV DOCS in CCD".

 3. Znam druge ljude koji su dobili useljeničke vize i trebali ponijeti zapečaćene omotnice u točku ulaza u SAD. Zašto je postupak drugačiji za njih?

  Elektronska obrada nekih useljeničkih zahtjeva je počela u 2018. godini. Prijenos svih različitih vrsta useljeničkih viza na elektronski način obrade će potrajati nekoliko godina. Do tog vremena neki vlasnici useljeničkih viza će još uvijek trebati donositi paket papirne dokumentacije u zapečaćenim omotnicama na točku ulaza u SAD. Ove osobe neće imati napomenu "IV DOCS in CCD" u donjem desnom kutu njihovih viza.

Zakonski rezidenti (vlasnici Zelene karte)

 1. Imam Zelenu kartu koja će isteći, a nisam primio/la novu. Kako mogu ponovno ući u Sjedinjene Američke Države? Jesam li izgubio/la status?

  Ne. Niste izgubili status. No morate podnijeti zahtjev za „boarding foil” privremena putna isprava) za ulazak u Sjedinjene Države.

  Dodatne informacije potražite na http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/returning-residents.html.

 2. Imam Zelenu kartu, ali izbivao/la sam iz Sjedinjenih Država dulje od godine dana. Kako mogu dobiti dopuštenje za ponovni ulazak u Sjedinjene Države?

  Trebate podnijeti zahtjev za vizu za osobu sa legalnim stalnim boravkom u SAD koja putuje natrag da biste dozvolu da ponovno uđete u SAD.

  Dodatne informacije potražite na http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/returning-residents.html.