Dobro došli, podnositelji zahtjeva za useljeničku vizu za SAD

Nalazite se na službenoj internet stranici za podršku za useljeničku (trajnu) vizu Ambasade SAD u Hrvatska.

Sudska naredba o Predsjedničkom ukazu o vizama (4.prosinac 2017god.)

4.prosinca Vrhovni Sud SAD je oslobodio vladin projekat "vanrednog prebivanja" od preliminarne odluke okružnih sudova saveznih država Hawaii i Maryland koja je djelimično ukidala ukaz Predsjednika pod brojem, 9645 (P.P). Za državljane Irana, Libije, Somalije, Sirije i Jemena u potpunoj mjeri važe zabrane i ograničenja Predsjedničkog ukaza. Za više informacija posjetite: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/2017-12-04-Presidential-Proclamation.html.

Više

Registrirajte datum i vrijeme termina za useljeničku vizu u Konzulatu ili zatražite usluge podrške za Rezidente koji putuju natrag.

Pregledajte i upravljajte postojećim terminom za useljeničku vizu u Konzulatu ili zahtjevom za Rezidente koji putuju natrag.

Dodatno se informirajte o postupku prijave za useljeničku vizu.