קטגוריות של ויזות מבקרים

סקירה כללית

ויזות מבקרים מיועדות לאנשים המעוניינים לבקר בארה"ב, לתקופה מוגבלת, למטרות תיירות, עסקים, עבודה זמנית, לימודים, או לטיפול רפואי. למידע נוסף אודות ויזות והביקור בארה"ב: https://travel.state.gov.

אנא תכנן את נסיעתך מראש. מומלץ להמתין עם רכישת כרטיסי טיסה עד לאחר קבלת הוויזה. לא נדרש להציג כרטיס טיסה בעת ראיון הבקשה לוויזה.

על המבקרים להיות מודעים לכך שוויזה אינה מבטיחה כניסה לארה"ב. המחלקה לביטחון המולדת (DHS) עשויה לסרב כניסה וכן להגביל את תקופת השהייה בארה"ב. למידע נוסף אודות הכניסה לארה"ב: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html.


סוגי ויזות מבקרים

(B) מבקרים: עסקים, תיירות, טיפול רפואי

ויזת מבקרים הינה ויזה שאינה למטרת הגירה, עבור אנשים המעוניינים לבקר בארה"ב, לתקופה מוגבלת, למטרת עסקים (B1), כולל השתתפות בישיבות או כנסים מקצועיים; למטרת תיירות, כולל חופשה, ביקור משפחתי, או לטיפול רפואי (B2), או שילוב של שניהם (B1/B2) לתקופה של עד שישה חודשים.

(C) מעבר דרך ארצות הברית

אנשים הנוסעים בין שתי מדינות וחייבים לעבור דרך ארה"ב בדרכם ליעדם הסופי.

 • איש צוות הנוסע לארה"ב במטרה להצטרף לספינה או מטוס, יזדקק לוויזת מעבר. עיין במידע אודות ויזה לאנשי צוות.
 • נוסע היוצא מנמל זר על ספינת נוסעים או כלי שיט מסוג אחר וממשיך ליעד שאינו ארה"ב ובמהלך מסעו עוצר בנמל אמריקאי, נדרש להצטייד בוויזת מעבר או בוויזת מבקרים אחרת.

סוגי ויזות לימודים

(F/M) סטודנט לתואר אקדמי או לשפות/סטודנט מקצועי או במסלול שאינו לתואר אקדמי

באופן כללי, כל מועמד לוויזה המגיע לארה"ב על מנת להשתתף בתוכנית לימודים מאושרת, זקוק לוויזת סטודנט.

בעת הקבלה לבית הספר האמריקאי, הסטודנט ירשם במערכת המידע לסטודנטים ותוכניות חילופי מבקרים (SEVIS). הוראות על השלמת אגרת SEVIS I-901 והחתימות הקשורות באמצעות מערכת ה- SEVIS, ינתנו על ידי בית הספר האמריקאי. בית הספר יזין את שמו של המועמד העיקרי לוויזה למערכת ה- SEVIS, כמו גם את שמותיהם של כל בני המשפחה שמתכננים לנסוע עם המועמד העיקרי לוויזה, על מנת להנפיק את טופס(י) I-20 הנדרש(ים). כל בן משפחה חייב לקבל טופס I-20 משלו. אם בני המשפחה אינם מגישים בקשה יחד עם המועמד העיקרי לוויזה, יידרש עותק של טופס ה-I-20 המקורי שהונפק על ידי בית הספר של המועמד העיקרי. למידע נוסף ניתן לבקר באתר האינטרנט של תוכניות חילופי מבקרים וסטודנטים (SEVP) של רשות אכיפת ההגירה והמכס של ארה"ב (ICE).

תלמידים הממשיכים את לימודיהם יכולים להגיש בקשה לוויזה חדשה בכל עת, כל עוד הם שומרים על מעמד הסטודנט ורשומות ה- SEVIS (http://www.ice.gov/sevis) שלהם מעודכנות. כמו כן, תלמידים הממשיכים את לימודיהם רשאים להיכנס לארה"ב בכל עת לפני התחלת הקורסים שלהם.

(J) חילופי מבקרים

ויזות חילופי מבקרים (J-1) הינן ויזות שלא למטרת הגירה עבור אנשים אשר אושרה השתתפותם בתוכניות חילופי מבקרים בארה"ב. למידע נוסף על דרישות ותקנות התוכנית ועוד, ניתן לבקר באתר האינטרנט של תוכנית חילופי מבקרים J-1 של מחלקת המדינה ב: http://j1visa.state.gov/programs.

לאחר הקבלה לתכנית חילופי מבקרים בארה"ב, הנוסע ירשם במערכת המידע לסטודנטים ותוכניות חילופי מבקרים (SEVIS). רוב המשתתפים בתכנית חילופי המבקרים J-1, נדרשים לשלם את אגרת SEVIS I-901. (אם תכנית חילופי המבקרים J-1 מאפשרת לבן/ת זוג ו/או לילדים להתלוות למבקר המשתתף בתכנית, בני המשפחה אינם נדרשים לשלם אגרה זו). נותן החסות של התכנית יספק למשתתפים טופס DS-2019 להצגה בראיון הוויזה. אם התכנית שלך מאפשרת לבן/ת זוג ולילדים להתלוות אליך, יונפקו טופסי DS-2019 לכל אחד מבני המשפחה, על מנת להגיש בקשה לוויזות J-2. למידע נוסף אודות SEVIS ואגרת SEVIS I-901, ניתן לבקר באתר התכנית לחילופי מבקרים וסטודנטים (SEVP) של רשות אכיפת ההגירה והמכס של ארה"ב (ICE).


סוגי ויזות עבודה

(D) איש צוות

ויזות לאנשי צוות (D) הן ויזות שלא למטרת הגירה לאנשים העובדים בכלי תחבורה בין יבשתיים (כגון אוניית נוסעים או ספינת דיג), או חברות תעופה בינלאומיות בארה"ב; והעסקתם נדרשת לתפעול ושירותים רגילים.

דוגמאות למטרות נסיעה הדורשות ויזת אנשי צוות (D):

 • טייס או דייל במטוס מסחרי
 • קפטן, מהנדס, או עובד סיפון על כלי שיט
 • מציל, טבח, מלצר, קוסמטיקאית, או צוות שירות אחר על ספינת תענוגות
 • מתמחה על סיפון ספינת אימונים

איש צוות הנוסע לארה"ב במטרה להצטרף לספינה או מטוס, יזדקק לוויזת מעבר (C1) ועליו להביא מכתב מהמעסיק או מסוכנו של המעסיק, על מנת להוכיח שאכן יש צורך במעבר. המחלקה הקונסולרית תנפיק, בדרך כלל, ויזה משולבת C1/D במידה ותכנית ההדדיות של מדינת האזרחות של המועמד לוויזה מאפשרת זאת. למידע נוסף עיין בתכניות ההדדיות בכתובת: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country.html

שימו לב: אנשי צוות של כלי תחבורה ימי או אווירי המגישים בקשה לויזות B1/B/2 ו-C1/D בו-זמנית, נדרשים למלא טופס בקשה DS-160 אחד, לשלם אגרת ויזה (MRV) אחת ולקבוע מועד לראיון עבור ויזת C1/D.

(I) עיתונאים ואנשי תקשורת

על מנת להיות זכאים לוויזת I, על המועמדים להוכיח שהינם עומדים בדרישות לוויזת עיתונאים ואנשי תקשורת. ויזות עיתונאים ואנשי תקשורת מיועדות ל"נציגי התקשורת הזרה" ובהם חברי תעשיית העיתונות, הרדיו, הקולנוע או הדפוס שפעילותם חיונית לתפקוד התקשורת הזרה, כגון כתבים, צוותי צילום, עורכים ואנשים במקצועות דומים, הנוסעים לארה"ב במטרה לעסוק במקצוע שלהם. על המועמד להיות מעורב בפעילויות המאפיינות ארגון תקשורת, אשר משרדיו הראשיים ממוקמים במדינה זרה. על מנת להיות זכאי לוויזת התקשורת, הפעילות חייבת להיות במהותה מתן מידע וקשורה, באופן כללי, בתהליך איסוף החדשות, או בדיווח של אירועים אקטואליים ממשיים. דיווח של אירועי ספורט, בדרך כלל, מצדיק מתן וויזת I. דוגמאות אחרות כוללות, אך אינן מוגבלות, לפעילויות הבאות הקשורות לתקשורת:

 • עובדים ראשיים של תקשורת מידע זרה, המעורבים בצילומים של אירוע חדשותי או תיעודי.
 • חברי צוות תקשורת העוסקים בייצור או בהפצה של סרטים יהיו זכאים לוויזת תקשורת, רק אם החומר המצולם ישמש להפצת מידע או חדשות. בנוסף, המקור העיקרי של המימון ותפוצתו חייבים להיות מחוץ לארה"ב.
 • עיתונאים העובדים תחת חוזה: מי שבידו תעודה שהונפקה על ידי ארגון עיתונאים מקצועי, אם הוא עובד, על פי חוזה, על מוצר שישמש בחו"ל, באמצעות מדיום אינפורמטיבי או תרבותי, להפצת מידע או חדשות שייעודם העיקרי אינו בידור או פרסום מסחרי.
 • עובדי חברות הפקה עצמאיות, המחזיקים בתעודה שהונפקה על ידי אגודת עיתונאים מקצועית.
 • עיתונאים זרים העובדים במשרד בחו"ל שהינו סניף או חברת בת של רשת תקשורת, עיתון או כלי תקשורת אחר בארה"ב, במקרה שהעיתונאי נוסע לארה"ב על מנת לדווח, לקהל זר בלבד, על אירועים המתרחשים בארה"ב.
 • נציגים מוסמכים של לשכות אורחות, המבוקרות, מופעלות, או מסובסדות במלואן או בחלקן על ידי ממשלה זרה ועוסקות בעיקר בהפצת מידע עובדתי למבקרים במדינה.

(E1/E2) סוחר/משקיע

ויזת סוחר (E1) או ויזת משקיע (E2) מיועדת לאזרח של מדינה, עמה יש לארה"ב אמנת מסחר, אשר מגיע לארה"ב על מנת לעסוק בסחר משמעותי, כולל סחר בשירותים או בטכנולוגיה, בעיקר בין ארה"ב ומדינת האמנה, או בכדי לפתח ולכוון את הפעילויות של העסק שבו השקיע האזרח, או אשר נמצא בתהליך של השקעת הון משמעותי. לקבלת רשימה של המדינות המשתתפות באמנה ניתן לבקר ב: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/treaty.html.

ויזה שלא למטרת הגירה מסוג E1 מאפשרת לאזרחים של מדינת האמנה להכנס לארה"ב על מנת לעסוק בסחר בינלאומי מטעמם האישי בלבד.

ויזה שלא למטרת הגירה מסוג E2 מאפשרת לאזרח של מדינת האמנה להכנס לארה"ב כאשר הוא משקיע הון משמעותי בעסקים בארה"ב.

למידע נוסף: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html

(E3) אוסטרלי במשרה בעלת ייחודיות מקצועית

ויזה זו רלוונטית עבור אזרחים אוסטרליים הנוסעים לארה"ב על מנת לעבוד באופן זמני במשרה בעלת ייחודיות מקצועית. משום ש- E3 הוא סיווג ספציפי לאזרחים אוסטרליים, ניתן למצוא מידע מפורט ב: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html.

(H, L, O, P, Q, R) עובד/עיסוק זמני או מתלמדים

מועמד המעוניין לעבוד בארה"ב באופן זמני, תחת חוקי ההגירה האמריקאיים, נדרש להחזיק בוויזה ספציפית, בהתאם לסוג העבודה שיבצע. רוב סוגי ויזות העבודה, דורשים שהמעסיק או הסוכן הפוטנציאלי של המועמד יגיש עבורו את טופס ה - I-129, אשר חייבת להיות מאושרת על ידי שירותי האזרוח וההגירה של ארה"ב (USCIS), לפני שהמועמד יוכל להגיש בקשה לוויזה. למידע נוסף ראה: http://www.uscis.gov/portal/site/uscis.

ניתן להגיש בקשה לוויזת עבודה זמנית רק לאחר שהמעסיק בארה"ב הגיש את טופס ה - I-129 ולאחר שה -USCIS אישר אותה. לאחר מכן, USCIS ינפיק טופס I-797 אשר יכלול מספר אישור. מספר אישור זה, נדרש על מנת לקבוע מועד לראיון באמצעות שירות זה. עותקים של I-797 ו/או I-129 אינם נדרשים.

(H1-B) אנשים במשרה בעלת מומחיות - מועמדים לוויזה זו נדרשים ביישום תיאורטי ומעשי של ידע ייחודי, הדורש השלמה של קורס ספציפי או השכלה גבוהה. קטגוריה זו כוללת גם דוגמנים/ות אופנה ועובדי מחקר ופיתוח בין ממשלתיים, או תכניות בשיתוף מחלקת הביטחון.

(H1-B1) הסכם סחר חופשי – קטגוריה זו נוצרה על ידי הסכמי הסחר החופשיים בין ארה"ב וצ'ילה ובין ארה"ב וסינגפור. מועמדים בעלי ויזת H1-B1 מוגדרים כעובדים, אשר יספקו שירותים במסגרת משרה בעלת מומחיות, על בסיס זמני.

על המועמדים המגישים בקשה לוויזה מסוג H-1B1 להציג הצעת עבודה ממעסיק בארצות הברית ביחד עם בקשה מאושרת ממחלקת העבודה בארה"ב. אין צורך להגיש בקשה לקבלת אישור עבודה זמני. למידע נוסף ראה: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment.html.

(H2-A) עובדים חקלאים עונתיים - ויזת H2-A מאפשרת למעסיקים בארה"ב להעסיק באופן זמני אזרחים זרים במשרות חקלאיות, אליהן עובדים אמריקאים אינם זמינים.

(H2-B) עובדים זמניים או עונתיים שאינם חקלאים - תוכנית H2-B מאפשרת למעסיקים בארה"ב להעסיק אזרחים זרים במשרות שאינן חקלאיות.

(H3) מתלמדים (שאינם בתחום הרפואה או אקדמאים) - ויזה זו נועדה לאפשר לאזרחים זרים לבקר בארה"ב במטרה לקבל הכשרה בתחומים רבים ושונים, כולל חקלאות, מסחר, תקשורת, פיננסים, ממשל, תחבורה, כמו גם תחומים תעשייתיים.

(L) עובד המשנה מיקום עבודה במסגרת החברה - ויזה זו מיועדת עבור מועמדים שהועסקו בחו"ל למשך שנה רצופה במהלך שלוש השנים אשר קדמו לבקשה לוויזה ושיועסקו על ידי סניף, חברת אם , חברה שותפה, או חברת בת של אותו מעביד בארה"ב, בתפקיד ניהולי, בכיר, או בתפקיד המצריך יכולת וידע מיוחדים. ויזת L מאפשרת למעסיק בארה"ב להעביר בכיר או מנהל מאחד מהמשרדים השותפים (לא בארה"ב), הקשורים אליו, לאחד ממשרדיו בארה"ב. ויזה זו מאפשרת גם לחברה זרה שאין לה סניף בארה"ב, לשלוח בכיר או מנהל לארה"ב במטרה להקים משרד שכזה.

תאגיד רב לאומי עם משרד בארה"ב רשאי להגיש בקשה עבור עובדים אינדיבידואלים, או שבאפשרותו לקבל אישור עבודה אחד הנקרא Blanket L, המאפשר למספר מנהלים ובכירים להכנס לארה"ב. למידע נוסף על זכאות לוויזת Blanket L, עיין ב: http://www.uscis.gov/portal/site/uscis.

לאחר שהמעביד קיבל את האישור לוויזת Blanket L, יש להגיש בקשות אישיות לוויזה בשמו של כל מועמד המעוניין להכנס לארה"ב על סטטוס L.

(O) אנשים בעלי יכולות יוצאות דופן - ויזה מסוג O מיועדת עבור אדם בעל יכולת יוצאת דופן בתחומי המדעים, האמנויות, החינוך, העסקים, האתלטיקה, או בעל עבר מוכח של הישגים יוצאי דופן בתעשיית הקולנוע או בטלוויזיה, אשר זכה להכרה ארצית או בינלאומית בגין הישגים אלה. קטגוריה זו כוללת גם את האנשים המספקים שירותים חיוניים לתמיכה באדם הנ"ל.

(P) ספורטאים, אמנים, ובדרנים בעלי הכרה בינלאומית – לקבלת ויזת P, על המועמד להגיע לארה"ב, בנפרד או כחלק מקבוצה, לצורך:

 • השתתפות בתחרות ספורטיבית ספציפית כספורטאי או כחבר בקבוצת בידור. נדרשת רמה בינלאומית מוכרת של ביצועים מתמשכים.
 • השתתפות במסגרת תכנית חילופי גומלין בין ארגון בארה"ב לארגון במדינה אחרת.
 • הצגה, פיתוח, פרשנות, ייצוג, אימון או הוראה של הופעה או הצגהייחודית או מסורתית, עממית, תרבותית, מוסיקלית, תיאטרלית, או אומנותית.

קטגוריה זו כוללת גם את האנשים המספקים שירותים חיוניים לתמיכה באדם הנ"ל.

(Q) מבקר במסגרת חילופי תרבות - ויזה זו נועדה לצורך מתן הכשרה מעשית, תעסוקה, ושיתוף של ההיסטוריה, התרבות והמסורת של ארץ מוצאו של המועמד. ויזת מבקרים מסוג Q מיועדת לתוכניות חילופי תרבות בינלאומיות שנוסדו על ידי שירותי האזרוח וההגירה של ארצות הברית (USCIS).

(R) איש דת - ויזת אנשי דת (R) מיועדת למועמדים המבקשים להיכנס לארה"ב על מנת לעבוד בתחום הדתי, על בסיס זמני.

עובדי דת כוללים אנשים המורשים, על ידי יישות העסקה מוכרת, לנהל פולחן דתי ולבצע תפקידים אחרים המבוצעים בדרך כלל על ידי אנשי דת מורשים של דת זו, ועובדים העוסקים במקצוע או בעיסוק דתי.

 • על המועמד להיות חבר בדת בעלת ארגון, המתנהל בתום לב, ללא מטרות רווח, בארה"ב.
 • הקבוצה הדתית ושותפיה, במקרה שרלוונטי, פטורים ממיסוי או זכאים לסטטוס פטור ממס.
 • המועמד היה חבר בקבוצה הדתית בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה לסטטוס של איש דת. המועמד מתכנן לשמש כמנהיג רוחני של אותה קבוצה, או בעיסוק או מקצוע דתי, בארגון דתי המתנהל בתום לב, ללא מטרות רווח (או עבור שותפים פטורים ממס של ארגון כזה).

(TD/TN) עובד NAFTA מקצועי

הסכם הסחר החופשי של צפון אמריקה (NAFTA) יוצר קשרי כלכלה וסחר מיוחדים לארה"ב, קנדה ומקסיקו. הוויזה שלא למטרת הגירה לעובד NAFTA מקצועי (TN), מאפשרת לאזרחים של קנדה ומקסיקו, כאנשי מקצוע של NAFTA, לעבוד בארה"ב בפעילות עסקית, שנקבעה מראש, עבור ארה"ב או מעסיק זר. אנשים שהם תושבי קבע - אך לא אזרחים - של קנדה ומקסיקו אינם זכאים לעבוד כעובדי NAFTA מקצועיים. לבני משפחה נלווים של מחזיקי ויזת TN יונפקו ויזות TD.

אנשי מקצוע מקנדה או מקסיקו רשאים לעבוד בארה"ב תחת התנאים הבאים:

 • המועמד הוא אזרח של קנדה או מקסיקו.
 • המקצוע מופיע ברשימת NAFTA.
 • למשרה בארה"ב נדרש עובד NAFTA מקצועי.
 • המועמד המקסיקני או הקנדי יעבוד במשרה מלאה או במשרה חלקית, בעבודה שנקבעה מראש.
 • למועמד הקנדי או המקסיקני יש את הכישורים המקצועיים הנדרשים.

קטגוריות אחרות לוויזות שלא למטרת הגירה

(T) קורבן סחר בבני אדם

בעלי אשרת T היו קורבנות של סוג חמור של סחר בבני אדם. סחר אנושי, הידוע גם כסחר בבני אדם, הוא סוג של עבדות מודרנית שבו סוחרים מפתים אנשים עם הבטחות שווא של עבודה וחיים טובים יותר. סוחרים מנצלים, לעתים קרובות, אנשים עניים, מובטלים שאין להם גישה לשירותים חברתיים. סטטוס ויזת T מגן על קורבנות של סחר בבני אדם ומאפשר לקורבנות להישאר בארה"ב, על מנת לסייע בחקירה או בהעמדה לדין של האחראים לסחר בבני אדם.

קורבנות סחר בבני אדם זוכים למעמד T רק בארה"ב. לקבלת מידע נוסף, עיין ב: http://www.uscis.gov/portal/site/uscis. תפקידן של שגרירויות וקונסוליות אמריקאיות הוא לטפל בבקשות של בני המשפחה הנלווים לכאלו שכבר זכו למעמד T בארה"ב.

(U) קורבן של פעילות פלילית

סיווג ויזת מסוג U זמין לקורבנות זרים של פעילות פלילית המסייעים בחקירה או בהעמדה לדין של גורמי הפעילות הפלילית. הבקשה לוויזת U מוגשת על ידי אינדיבידואלים ישירות ל USCIS. הן המועמדים העיקריים של ויזת U והן בני המשפחה הנלווים אליהם רשאים להגיש את הבקשה לוויזת U במחלקות הקונסולריות בחו"ל. המטרה של ויזת U היא לתת לקורבנות של פשעים מסוימים מעמד משפטי זמני ואשרת עבודה בארה"ב, לתקופה של עד 4 שנים.