המסמכים הדרושים

סקירה כללית

בהכנה לראיון במחלקת הוויזות, המועמדים לוויזה נדרשים לאסוף את המסמכים הרלוונטים עבור מטרת הביקור שלהם בארה"ב. להלן רשימת המסמכים המומלצים עבור כל סוגי הוויזה. בכפוף לחוקי ארה"ב, יהיה עליך להוכיח כי הנך עומד בדרישות לקבלת הוויזה אליה הגשת את הבקשה. אין ערובה לכך שהוויזה תאושר. אין לעשות תוכניות נסיעה סופיות או לרכוש כרטיסי טיסה עד לאישור הוויזה ועד קבלתה בפועל.

הערה: ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים. יש לעקוב אחר ההנחיות להגשת הבקשה לוויזה, המופיעות באתר האינטרנט של השגרירות או הקונסוליה בה תגישו את הבקשה. ייתכן שתידרש להציג מסמכים נוספים על מנת לקבוע את זכאותך לוויזה.

 1. עבור בקשות לוויזה הדורשות ראיון אישי במחלקת הוויזות - על המועמדים להביא את כל המסמכים הנדרשים איתם לראיון.
 2. עבור בקשות לוויזה שאינן דורשת ראיון אישי במחלקת הוויזות - יש לצרף את כל המסמכים הדרושים לחבילת הבקשה שתוגש לבדיקת מחלקת הוויזות.

רשימה כללית של המסמכים הדרושים – עבור כל סוגי הוויזות

המסמכים הבאים דרושים עבור כל סוגי הוויזות:

 1. דרכון בתוקף. על הדרכון להיות בתוקף למשך שישה חודשים לפחות, מעבר לתקופת השהייה בארה"ב (אלא אם קיים פטור הרלוונטי עבורך.)
 2. דרכון עם ויזה לארה"ב קודמת (אם רלוונטי).
 3. דף אישור של טופס הבקשה DS-160.
 4. דף אישור והנחיות שהודפס מאתר זה.
 5. תמונה פספורט בגודל 5 ס"מ X 5 ס"מ (2 על 2 אינץ׳) שצולמה ב – 6 החודשים האחרונים, פרטים נוספים על הנחיות תמונה של משרד החוץ של ארה"ב ניתן למצוא בכתובת: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html.

לראיון אישי יש להגיע עם מסמכים מקוריים בלבד. אם אתה עומד בתנאים של שליחת מסמכים דרך שרות השליחים, עליך לשלוח את הדרכון הנוכחי התקף שלך ואת הדרכון הישן שלך שבו יש את הוויזה הקודמת שאושרה לך (במידה ורלוונטי), בנוסף לדף האישור של טופס ה-DS160 שלך והעתקים של מסמכים תומכים אחרים. למטה תמצא רשימה של מסמכים תומכים דרושים עבור כל סוג ויזה.


מסמכים נוספים - בהתאם לסוג הוויזה

(B) מבקר: עסקים, תיירות, טיפול רפואי

 • עליכם להיות מוכנים להציג את המסמכים הבאים, אם הנכם נוסעים לקבלת טיפול רפואי:
  • אבחנה רפואית מרופא מקומי, המסבירה את מהותה של המחלה ואת הסיבה לצורך בטיפול בארה"ב.
  • מכתב מרופא או מוסד רפואי בארה"ב, המציין נכונות לטיפול במחלה שאובחנה ומפרט את משך ועלות הטיפול הצפוי (לרבות שכר טרחת רופאים, דמי אשפוז, וכל ההוצאות הקשורות).
  • הוכחה שהוצאות הנסיעה, ההוצאות הרפואיות והוצאות המחיה של המטופל בארה"ב יכוסו. ניתן להציג הצהרות בנקאיות או אחרות על הכנסה/חיסכון, או העתקים מאושרים של החזרי מס ההכנסה (של המטופל או של האדם או הארגון המשלם על הטיפול).
 • במקרים מסוימים תוכל להגיש בקשה עבור ויזת מבקרים מסוג B-1 שתאפשר לך באופן זמניל עבוד בארה״ב בתור עובד משק בית. על המעביד שלך ועליך תיהיה החובה להוכיח שהסכם ההעסקה בינכם עומד בתנאי השכר ותנאי העבודה של ארה״ב. לפרטים נוספים על איך להגיש בקשה לסוג ויזה זה בקרו באתר האינטרנט של השגרירות המקומית ו/או בכתובת: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html.

בעת הראיון במחלקת הוויזות, יתכן שתידרש להציג מסמכים נוספים על מנת לקבוע את זכאותך לוויזה. אם אינך נדרש להופיע לראיון במחלקת הוויזות על מנת להגיש את בקשתך לוויזה, יש להגיש רק את המסמכים המפורטים בדף ההנחיות.

לדוגמה, יתכן שתידרש להציג בראיון האישי מסמכים נוספים המוכיחים את:

 • מטרת הביקור בארה"ב
 • כוונתך לעזוב את ארה"ב לאחר הביקור; ו/או
 • יכולתך לשלם עבור הביקור בארה"ב
 • מסמכים המתייחסים למקום עבודתך ו/או לקשריך המשפחתיים, עשויים להעיד על מטרת ביקורך ועל כוונתך לשוב לארץ המוצא שלך בתום הביקור.
 • אם אינך יכול לממן את כל הוצאות הביקור, ניתן להציג הוכחה על כך שאדם אחר יממן חלק או את כל הוצאות הביקור.

(C) מעבר דרך ארצות הברית

 • הוכחות למעבר בארה"ב בדרך למדינה אחרת ולכוונתך לעזוב את ארה"ב.
 • הוכחה ליכולתך לשלם עבור שהייתך בארה"ב.
 • הוכחות המראות כי המועמד לוויזה מחזיק בתושבות קבע מחוץ לארה"ב וכי בכוונתו לשוב למדינתו בתום השהייה. ניתן להוכיח זאת באמצעות הצגת ראיות לקיומם של קשרים משפחתיים, מקצועיים, או תעסוקתיים למדינה שאינה ארה"ב, המספיקים בכדי לגרום למועמד לחזור למדינתו בסיום שהותו.

(D) חבר צוות

 • מכתב/חוזה מהחברה המעסיקה המציין את משך העבודה ואם אפשר, מקומות הכניסה לארה"ב.

(E) סוחר אמנה או משקיע אמנה

(E3) אזרח אוסטרלי במשרה בעלת ייחודיות מקצועית

 • טופס ETA 9035 עם הערה מפורשת: E3 - Australia - to be processed .שימו לב: טופס זה הוא הודעה של בקשת תנאי עבודה מאושרת (LCA) שהמעסיק בארה"ב מקבל ממשרד העבודה (DOL).
 • הצעת עבודה המציינת את השכר המוצע על ידי המעסיק בארה"ב וכי המועמד לוויזה יעסוק במשרה בעלת ייחודיות מקצועית.
 • העתק מאושר של תואר אקדמי זר וראיות לכך שהוא שווה ערך לתואר הנדרש בארה"ב, או העתק מאושר של תואר ראשון או תואר גבוה יותר מארה"ב, כפי שנדרש במשרה בעלת הייחודיות המקצועית.
 • העתק מאושר של כל רישיון או אישור רשמי אחר הנחוץ על מנת לעסוק בתחום, במדינה בה המועמד לוויזה מתכוון לעבוד. אם הרישיון אינו דרוש באופן מיידי עם הקבלה לעבודה, על המועמד לספק ראיות לכך שהרישיון הנדרש יושג תוך זמן סביר לאחר הקבלה.

(F) סטודנט אקדמי או סטודנט לשפות

 • טופס I-20, אישור זכאות למעמד סטודנט זמני (F-1 או M-1) עבור לימודים שאינם אקדמים, לימודי שפות וקורסים מקצועיים. המועמד לוויזה נדרש להגיש טופס 20-I שהונפק על ידי מערכת SEVIS, אשר ניתן לו על ידי מוסד הלימודים. המועמד לוויזה וגורם רשמי ממוסד הלימודים חייבים לחתום על טופס ה- I-20.
 • קבלה I-901 עבור אגרת מערכת מידע של סטודנטים וחילופי מבקרים (SEVIS). למידע נוסף לגבי מי צריך לשלם אגרה זו אנא בקרו באתר SEVP בכתובת: http://www.fmjfee.com.

בעת הראיון במחלקת הוויזות, יתכן שתידרש להציג מסמכים נוספים על מנת לקבוע את זכאותך לוויזה. אם אינך נדרש להופיע לראיון במחלקת הוויזות על מנת להגיש את בקשתך לוויזה, יש להגיש רק את המסמכים המפורטים בדף ההנחיות.

לדוגמה, יתכן שתידרש להציג בראיון האישי מסמכים נוספים המוכיחים את:

 • מטרת הביקור בארה"ב
 • כוונתך לעזוב את ארה"ב לאחר הביקור; ו/או
 • יכולתך לשלם עבור הביקור בארה"ב
 • מסמכים המתייחסים למקום עבודתך ו/או לקשריך המשפחתיים, עשויים להעיד על מטרת ביקורך ועל כוונתך לשוב לארץ המוצא שלך בתום הביקור.
 • אם אינך יכול לממן את כל הוצאות הביקור, ניתן להציג הוכחה על כך שאדם אחר יממן חלק או את כל הוצאות הביקור.

(H) עובד זמני

 • מספר האסמכתה של אישור העבודה המופיע בטופס I-129: ‏Petition for a Nonimmigrant Worker, או על טופס ה- I-797:‏ Notice of Action של USCIS (לא רלוונטי עבור ויזת H1B1).
 • הצעת עבודה ממעסיק בארה"ב ובקשה מאושרת ממחלקת העבודה בארה"ב (עבור ויזה מסוג H1B1 בלבד).

(I) עיתונאים ואנשי תקשורת

 • אישור העסקה
 • עותק של תעודת עיתונאי רשמית, אם רלוונטי

(J) חילופי מבקרים

 • אישור הזכאות לסטטוס חילופי מבקרים, טופס DS-2019 – טופס ה- DS-2019 מונפק ע"י מערכת SEVIS ומסופק על ידי נותן החסות של התכנית, לאחר הזנת נתוני המועמד לוויזה למערכת ה - SEVIS. כל המשתתפים בתכנית חילופי המבקרים, לרבות בני זוג וילדיהם הקטינים, חייבים להיות רשומים במערכת ה - SEVIS. כל מועמד לוויזה נדרש בטופס DS-2019 נפרד.
 • טופס DS-7002 - בנוסף לטופס DS-2019, על המשתתף בקטגוריות J-1 - מתלמדים ומתמחים, להגיש טופס DS-7002 (המבוסס על תיבה 7 בטופס DS-2019). ניתן למצוא מידע נוסף אודות תוכניות מתלמדים ומתמחים ב: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study.html.
 • קבלה I-901 עבור אגרת מערכת מידע של סטודנטים וחילופי מבקרים (SEVIS). למידע נוסף לגבי מי צריך לשלם אגרה זו אנא בקרו באתר SEVP בכתובת: http://www.fmjfee.com.

בעת הראיון במחלקת הוויזות, יתכן שתידרש להציג מסמכים נוספים על מנת לקבוע את זכאותך לוויזה. אם אינך נדרש להופיע לראיון במחלקת הוויזות על מנת להגיש את בקשתך לוויזה, יש להגיש רק את המסמכים המפורטים בדף ההנחיות.

לדוגמה, יתכן שתידרש להציג בראיון האישי מסמכים נוספים המוכיחים את:

 • מטרת הביקור בארה"ב
 • כוונתך לעזוב את ארה"ב לאחר הביקור; ו/או
 • יכולתך לשלם עבור הביקור בארה"ב
 • מסמכים המתייחסים למקום עבודתך ו/או לקשריך המשפחתיים, עשויים להעיד על מטרת ביקורך ועל כוונתך לשוב לארץ המוצא שלך בתום הביקור.
 • אם אינך יכול לממן את כל הוצאות הביקור, ניתן להציג הוכחה על כך שאדם אחר יממן חלק או את כל הוצאות הביקור.

(K) ארוס/ה או בן/ת זוג של אזרח/ית ארה"ב

(L) עובד המשנה מיקום עבודה במסגרת החברה

(M) סטודנט מקצועי/לא אקדמי

 • טופס I-20 – מוסד הלימודים ישלח את טופס ה- I-20 המונפק על ידי מערכת ה SEVIS, לאחר הזנת נתוני המועמד לוויזה למערכת ה SEVIS. הסטודנט ונציג רשמי של מוסד הלימודים נדרשים לחתום על טופס ה- I-20. כל הסטודנטים, לרבות בני זוג וילדיהם הקטינים, אם בכוונתם לגור בארה"ב עם הסטודנט, נדרשים להרשם במערכת ה SEVIS. כל מועמד לוויזה נדרש בטופס I-20 נפרד.
 • קבלה I-901 עבור אגרת מערכת מידע של סטודנטים וחילופי מבקרים (SEVIS). למידע נוסף לגבי מי צריך לשלם אגרה זו אנא בקרו באתר SEVP בכתובת: http://www.fmjfee.com.

בעת הראיון במחלקת הוויזות, יתכן שתידרש להציג מסמכים נוספים על מנת לקבוע את זכאותך לוויזה. אם אינך נדרש להופיע לראיון במחלקת הוויזות על מנת להגיש את בקשתך לוויזה, יש להגיש רק את המסמכים המפורטים בדף ההנחיות.

לדוגמה, יתכן שתידרש להציג בראיון האישי מסמכים נוספים המוכיחים את:

 • מטרת הביקור בארה"ב
 • כוונתך לעזוב את ארה"ב לאחר הביקור; ו/או
 • יכולתך לשלם עבור הביקור בארה"ב
 • מסמכים המתייחסים למקום עבודתך ו/או לקשריך המשפחתיים, עשויים להעיד על מטרת ביקורך ועל כוונתך לשוב לארץ המוצא שלך בתום הביקור.
 • אם אינך יכול לממן את כל הוצאות הביקור, ניתן להציג הוכחה על כך שאדם אחר יממן חלק או את כל הוצאות הביקור.

(O) אדם בעל כישורים מיוחדים

 • מספר האסמכתה של אישור העבודה המופיע בטופס I-129: ‏Petition for a Nonimmigrant Worker, או על טופס ה- I-797:‏ Notice of Action של USCIS.

(P) אדם בעל הכרה בינלאומית

 • מספר האסמכתה של אישור העבודה המופיע בטופס I-129: ‏Petition for a Nonimmigrant Worker, או על טופס ה- I-797:‏ Notice of Action של USCIS.

(Q) מבקר במסגרת חילופי תרבות

 • מספר האסמכתה של אישור העבודה המופיע בטופס I-129: ‏Petition for a Nonimmigrant Worker, או על טופס ה- I-797:‏ Notice of Action של USCIS.

בעת הראיון במחלקת הוויזות, יתכן שתידרש להציג מסמכים נוספים על מנת לקבוע את זכאותך לוויזה. אם אינך נדרש להופיע לראיון במחלקת הוויזות על מנת להגיש את בקשתך לוויזה, יש להגיש רק את המסמכים המפורטים בדף ההנחיות.

לדוגמה, יתכן שתידרש להציג בראיון האישי מסמכים נוספים המוכיחים את:

 • מטרת הביקור בארה"ב
 • כוונתך לעזוב את ארה"ב לאחר הביקור; ו/או
 • יכולתך לשלם עבור הביקור בארה"ב
 • מסמכים המתייחסים למקום עבודתך ו/או לקשריך המשפחתיים, עשויים להעיד על מטרת ביקורך ועל כוונתך לשוב לארץ המוצא שלך בתום הביקור.
 • אם אינך יכול לממן את כל הוצאות הביקור, ניתן להציג הוכחה על כך שאדם אחר יממן חלק או את כל הוצאות הביקור.

(R) איש דת

(T) קורבן סחר בבני אדם

 • טופס I-797:‏ Notice of Action של USCIS, המציין את אישור הטופס I-914, נספח A.

(TD/TN) עובד NAFTA מקצועי

 • אישור העסקה

(U) קורבן של פעילות פלילית

 • טופס I-797:‏ Notice of Action של USCIS, המציין את אישור הבקשה לוויזת U.