تمدید اعتبار هزینه ویز

وزارت امور خارجهU.S می‌داند که بسیاری از متقاضیان ویزا هزینه پردازش درخواست ویزا را پرداخت کرده‌اند و هنوز منتظر تعیین وقت ویزا هستند. ما با پشتکار در تلاشیم تا همه فعالیت‌های معمول ویزا را در اسرع وقت و با اطمینان انجام دهیم. در عین حال، مطمئن باشید که U.S. Missions اعتبار پرداخت شما (تحت عنوان هزینه MRV) را تا 31 دسامبر 2021 تمدید خواهد کرد، تا به همه متقاضیانی که به دلیل تعلیق فعالیت‌های کنسولی معمول نمی‌توانند قرار ملاقات ویزا را تعیین کنند، اجازه دهد فرصتی برای برنامه‌ریزی و/یا شرکت در یک قرار ملاقات ویزا با هزینه پرداخت‌شده قبلی داشته باشند. لطفاً برای کسب اطلاعات در مورد زمان بازگشت ما به فعالیت‌های معمول ویزا، بررسی این سایت را ادامه دهید.


U.S. Visa and Travel Updates

For the latest information from the U.S. Department of State regarding visa issues and travel to the United States, please visit: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news.html.

More

Scroll Down

ثبت نام

این نام با حساب کاربری شما مرتبط خواهد بود.
این نام خانوادگی با حساب کاربری شما مرتبط خواهد بود.
شما از این نشانی پست الکترونیکی برای ورود به حساب کاربری خود استفاده خواهید کرد، و این سایت از آن برای ارائه پیغام‌های وضعیت در مورد درخواست شما استفاده خواهد کرد.
لطفا از تطبیق پست الکترونیک خود اطمینان حاصل کنید.
کلمه عبور شما حداقل باید 8 کاراکتر داشته باشد.
از تطبیق کلمه عبور خود اطمینان حاصل کنید.

در صورتی که می خواهید اعلان های پیامکی در مورد اتفاقاتی که بر روی بررسی ویزای شما تاثیر می گذارد را دریافت کنید، با شرایط این خدمات موافقت کنید. هزینه پیامک و داده ممکن است اعمال شود. (Terms of Service)