اطلاعات مربوط به بخش کنسولی

امنیت

  • متقاضیان مجاز نیستند بدون قرار مصاحبه زمان‌بندی شده به بخش کنسولی مراجعه کنند.
  • تمامی بازدید‌کنندگان از بخش کنسولی قبل از ورود به آنجا توسط پرسنل امنیتی بررسی می‌شوند.
  • لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اقدامات احتیاطی امنیتی و محدودیت‌ها به وب‌سایت بخش کنسولی به نشانی مراجعه کنید.

محل‌ها و ساعات

ایروان

سفارت آمریکا در ارمنستان
1 American Avenue
Yerevan 0082, Republic of Armenia

برای ساعات کاری، لطفا https://am.usembassy.gov/embassy/ را ببینید.


تعطیل شدن و تعطیلات

لطفا بازدید کنید از: https://am.usembassy.gov/holiday-calendar/