متقاضیان ویزای غیرمهاجرتی ایالات متحده، خوش آمدید

شما در وب‌سایت رسمی اطلاعات و قرار مصاحبه ویزای غیرمهاجرتی (موقت) سفارت ایالات متحده در مأموریت ارمنستان هستید.

تغییر در روند ورود به سفارت آمریکا در ایروان

کنسولگری ایروان درباره تغییر در روند ورود به سفارت هنگام بازدید از کنسولگری آمریکا به اطلاع تمامی متقاضیان ویزای آمریکا می رساند که ازاین به بعد ورود با هر نوع کیف بزرگ مجاز نخواهد بود.

شما باید طوری برنامه ریزی کنید که هیچ چیزی بزرگتر از کیف دستی یا کیف زنانه هنگام ورود به سفارت آمریکا همراه خود نداشته باشید. اگر وسایل بزرگتری همراه داشته باشید، شما اجازه ورود به سفارت یا گذاشتن آنها پیش حراست یا کیوسک نگهبانان بالای تپه نخواهید داشت.

لطفاً برای تسهیل خدمات ما به شما براین اساس برنامه ریزی کنید.

بیشتر

اگر تاکنون هرگز از این سایت استفاده نکرده و فرم DS-160 را کامل ننموده‌اید، این گزینه را انتخاب کنید https://ceac.state.gov/genniv.

برای ادامه یا بررسی درخواست ویزای موجود، یا اگر قبلاً حسابی در این سایت باز کرده‌اید، این گزینه را انتخاب نمایید.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند درخواست ویزا