تمدید اعتبار هزینه ویز

وزارت امور خارجهU.S می‌داند که بسیاری از متقاضیان ویزا هزینه پردازش درخواست ویزا را پرداخت کرده‌اند و هنوز منتظر تعیین وقت ویزا هستند. ما با پشتکار در تلاشیم تا همه فعالیت‌های معمول ویزا را در اسرع وقت و با اطمینان انجام دهیم. در عین حال، مطمئن باشید که U.S. Missions اعتبار پرداخت شما (تحت عنوان هزینه MRV) را تا 30 سپتامبر 2022 تمدید خواهد کرد، تا به همه متقاضیانی که به دلیل تعلیق فعالیت‌های کنسولی معمول نمی‌توانند قرار ملاقات ویزا را تعیین کنند، اجازه دهد فرصتی برای برنامه‌ریزی و/یا شرکت در یک قرار ملاقات ویزا با هزینه پرداخت‌شده قبلی داشته باشند. لطفاً برای کسب اطلاعات در مورد زمان بازگشت ما به فعالیت‌های معمول ویزا، بررسی این سایت را ادامه دهید.


U.S. Visa and Travel Updates

For the latest information from the U.S. Department of State regarding visa issues and travel to the United States, please visit: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news.html.


CDC Expands Negative COVID-19 Test Requirement to All Air Passengers Entering the United States

Effective January 26, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) will require all air passengers entering the United States to present a negative COVID-19 test (a viral detection test for SARS-CoV- 2 approved or authorized by the relevant national authority), taken within 72 hours of departure​. Airlines must confirm the negative test result for all passengers before boarding. Airlines must deny boarding of passengers if they do not provide documentation of a negative test or recovery. This requirement is separate from the visa application process. All Presidential Proclamations restricting travel due to COVID-19 remain in place, and continue to apply to subject potential travelers regardless of their test results or vaccination status. Travelers holding a National Interest Exception also remain subject to all applicable pre-departure testing requirements.

For additional information on this requirement, please visit:
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0112-negative-covid-19-air-passengers.html

More

Scroll Down

متقاضیان ویزای غیرمهاجرتی ایالات متحده، خوش آمدید

شما در وب‌سایت رسمی اطلاعات و قرار مصاحبه ویزای غیرمهاجرتی (موقت) سفارت ایالات متحده در مأموریت ارمنستان هستید.

Suspension of Entry of Certain Immigrants and Nonimmigrants Who Present a Risk to the U.S. Labor Market

On December 31, 2020, the President signed a Presidential Proclamation on Suspension of Entry of Immigrants and Nonimmigrants Who Continue to Present a Risk to the United States Labor Market. This proclamation extends Presidential Proclamations (P.P.) 10014 and 10052 through March 31, 2021. P.P. 10014 suspends the entry to the United States of certain immigrant visa applicants, while P.P. 10052 suspends the entry to the United States of certain nonimmigrant visa applicants who present a risk to the U.S. labor market during the economic recovery following the novel coronavirus outbreak. Specifically, the suspension in P.P. 10052 applies to applicants for H-1B, H-2B, and L-1 visas; J-1 visa applicants participating in the intern, trainee, teacher, camp counselor, au pair, or summer work travel programs; and any spouses or children of covered applicants applying for H-4, L-2, or J-2 visas. U.S. citizens, lawful permanent residents, and aliens who are or were inside the United States or those holding valid nonimmigrant or immigrant visas on the effective date are not subject to the proclamation.

بیشتر

اگر تاکنون هرگز از این سایت استفاده نکرده و فرم DS-160 را کامل ننموده‌اید، این گزینه را انتخاب کنید https://ceac.state.gov/genniv.

برای ادامه یا بررسی درخواست ویزای موجود، یا اگر قبلاً حسابی در این سایت باز کرده‌اید، این گزینه را انتخاب نمایید.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند درخواست ویزا