متقاضیان ویزای مهاجرتی ایالات متحده، خوش آمدید

شما در وب‌سایت رسمی پشتیبانی ویزای مهاجرتی (دائم) سفارت ایالات متحده در مأموریت ارمنستان هستید.

تغییر در روند ورود به سفارت آمریکا در ایروان

کنسولگری ایروان درباره تغییر در روند ورود به سفارت هنگام بازدید از کنسولگری آمریکا به اطلاع تمامی متقاضیان ویزای آمریکا می رساند که ازاین به بعد ورود با هر نوع کیف بزرگ مجاز نخواهد بود.

شما باید طوری برنامه ریزی کنید که هیچ چیزی بزرگتر از کیف دستی یا کیف زنانه هنگام ورود به سفارت آمریکا همراه خود نداشته باشید. اگر وسایل بزرگتری همراه داشته باشید، شما اجازه ورود به سفارت یا گذاشتن آنها پیش حراست یا کیوسک نگهبانان بالای تپه نخواهید داشت.

لطفاً برای تسهیل خدمات ما به شما براین اساس برنامه ریزی کنید.

بیشتر

تاریخ و ساعت قرار مصاحبه کنسولی ویزای مهاجرت خود را ثبت کنید یا خدمات پشتیبانی بازگشت مقیم را درخواست نمایید.

درخواست فعلی قرار مصاحبه کنسولی ویزای مهاجرت یا برگشت مقیم خود را بررسی و مدیریت کنید.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند درخواست ویزای مهاجرتی