متقاضیان ویزای مهاجرتی ایالات متحده، خوش آمدید

شما در وب‌سایت رسمی پشتیبانی ویزای مهاجرتی (دائم) سفارت ایالات متحده در مأموریت ارمنستان هستید.

U.S. Consular Services Continue, Despite Partial Government Shutdown

The Bureau of Consular Affairs continues full operations despite the lapse in appropriations that took place on midnight December 21. All consular appointments for December 26th and beyond remain valid. Applicants are encouraged to use www.usvisa-info.com the day before, and day of, their appointment to verify that the appointment is still active.

Closures on December 24 and 25, 2018

All consular appointments scheduled for December 24 were canceled or rescheduled. Please check your email or text message for information on your new appointment date and time or for instructions on how to reschedule your appointment. We apologize for any inconvenience that this may cause.

بیشتر

تاریخ و ساعت قرار مصاحبه کنسولی ویزای مهاجرت خود را ثبت کنید یا خدمات پشتیبانی بازگشت مقیم را درخواست نمایید.

درخواست فعلی قرار مصاحبه کنسولی ویزای مهاجرت یا برگشت مقیم خود را بررسی و مدیریت کنید.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند درخواست ویزای مهاجرتی