افراد دارای اقامت دائم و قانونی ایالات متحده (LPR)

این سایت خدمات پشتیبانی محدودی برای برگشت افراد دارای اقامت دائم و قانونی ایالات متحده (LPR) که مدارک مسافرت مناسب برای ورود به ایالات متحده را ندارند، فراهم می‌کند.

ایجاد حساب برای استفاده از این خدمات جهت درخواست قرار‌های مصاحبه کنسولی زیر ضروری است:

 • شخص دارای اقامت قانونی دائمی (LPR) ایالات متحده آمریکا که کمتر از یک سال خارج از ایالات متحده بوده و کارت اقامت دائم او مفقود شده است باید درخواست مصاحبه مجوز بازگشت (boarding foil) نماید.
 • شخص دارای اقامت قانونی دائمی (LPR) ایالات متحده آمریکا که بیش از یک سال خارج از ایالات متحده بوده است و قصد بازگشت به آن دارد باید درخواست مصاحبه ویزای بازگشت افراد مقیم دائم نماید.

توجه: اگر شرایط بالا در مورد شما صدق نمی‌کند با مرکز تماس، تماس نگیرید.

برای کسب اطلاعات بیشتر جهت افراد دارای اقامت دائم و قانونی ایالات متحده لطفاً از سایت‌های زیر بازدید کنید: USCIS، CBP، یا https://travel.state.gov.

مدارک مورد نیاز برای کارت مجوز پرواز (بوردینگ فویل):

 • گذرنامه معتبر
 • گزارش پلیس (در صورتی که گرین کارت شما مفقود/سرقت شده باشد)
 • فرم I-131A درخواست برای مدارک مسافرت را تکمیل کنید، پرینت بگیرید و با خود به مصاحبه بیاورید (https://www.uscis.gov/i-131a)
 • یک عکس در اندازه عکس گذرنامه با پس‌زمینه سفید. به این راهنمایی‌ها مراجعه کنید https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html
 • از طریق سیستم پرداخت آنلاینUSCIS، هزینه غیر قابل استرداد تشکیل پرونده را پرداخت کنید (https://my.uscis.gov/travel-document/eligibility) و رسید چاپی را همراه بیاورید.
 • مدارک آخرین عزیمت شما از آمریکا
  • مهرهای ورود و خروج آمریکا در گذرنامه شما که حرف «A» را نشان می‌دهد
  • بلیت‌های آنلاین، کارت پرواز/برنامه پرواز

برای کسب اطلاعات بیشتر و مدارک موردنیاز به این لینک مراجعه کنید: https://www.uscis.gov/news/alerts/form-i-131a-now-available

مدارک لازم برای ویزای بازگشت افراد مقیم

برای کسب اطلاعات بیشتر و مدارک موردنیاز به این لینک مراجعه کنید: https://ae.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/