متقاضیان ویزای مهاجرتی ایالات متحده، خوش آمدید

شما در وب‌سایت رسمی پشتیبانی ویزای مهاجرتی (دائم) سفارت ایالات متحده در امارات متحده عربی هستید.

بمناسبت عيد مبارك قربان، سفارت آمريكا از روز دوشنبه 20 آگست 2018 تعطيل خواهد بود

بمناسبت عيد مبارك قربان، سفارت آمريكا از روز دوشنبه 20 آگست 2018 تعطيل خواهد بود. روز يكشنبة 26 آگست 2018 آغاز روز كارى ميباشد.

بیشتر

تاریخ و ساعت قرار مصاحبه کنسولی ویزای مهاجرت خود را ثبت کنید یا خدمات پشتیبانی بازگشت مقیم را درخواست نمایید.

درخواست فعلی قرار مصاحبه کنسولی ویزای مهاجرت یا برگشت مقیم خود را بررسی و مدیریت کنید.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند درخواست ویزای مهاجرتی