متقاضیان ویزای غیرمهاجرتی ایالات متحده، خوش آمدید

شما در وب‌سایت رسمی اطلاعات و قرار مصاحبه ویزای غیرمهاجرتی (موقت) سفارت ایالات متحده در مأموریت ارمنستان هستید.

U.S. Embassy Makes Additional Visa Appointments to Armenia Citizens Available on Saturday, August 15

In order to accommodate the high demand for travel to the United States by Armenians this summer, the U.S. Embassy in Yerevan will be open on Saturday, August 15 to provide additional visa interviews and processing for Armenian citizens. We urge Armenian business, tourist, and student visa applicants to visit http://armenia.usembassy.gov/visas.html to take advantage of these additional appointments outside of our normal working hours and schedule, or re-schedule, a visa appointment.

اگر تاکنون هرگز از این سایت استفاده نکرده و فرم DS-160 را کامل ننموده‌اید، این گزینه را انتخاب کنید https://ceac.state.gov/genniv

برای ادامه یا بررسی درخواست ویزای موجود، یا اگر قبلاً حسابی در این سایت باز کرده‌اید، این گزینه را انتخاب نمایید.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند درخواست ویزا