متقاضیان ویزای غیرمهاجرتی ایالات متحده، خوش آمدید

شما در وب‌سایت رسمی اطلاعات و قرار مصاحبه ویزای غیرمهاجرتی (موقت) سفارت ایالات متحده در Armenia هستید.

ما این وب‌سایت را ارتقا داده‌ایم

ما این وب‌سایت را ارتقا داده‌ایم. آیا فرآیند زمان‌بندی قرار مصاحبه را قبل از 25 ژوئن, 2015 شروع کردید؟

اینجا را کلیک کنید

اگر تاکنون هرگز از این سایت استفاده نکرده و فرم DS-160 را کامل ننموده‌اید، این گزینه را انتخاب کنید https://ceac.state.gov/genniv

برای ادامه یا بررسی درخواست ویزای موجود، یا اگر قبلاً حسابی در این سایت باز کرده‌اید، این گزینه را انتخاب نمایید.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند درخواست ویزا