Νόμιμοι Μόνιμοι Κάτοικοι (LPR) ΗΠΑ

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει περιορισμένη υποστήριξη για την επιστροφή Νόμιμων Μόνιμων Κατοίκων ΗΠΑ (LPR) που δεν έχουν την κατάλληλη τεκμηρίωση εισόδου για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες αυτές για το παρακάτω αίτημα Ραντεβού Προξενείου:

  • Ένας LPR οι οποίος επιστρέφει στις ΗΠΑ είναι εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών για περισσότερο από έναν χρόνο, πρέπει να ζητήσει συνέντευξη για Βίζα Επιστροφής Κατοίκου.

Σημείωση: Εάν οι παραπάνω συνθήκες δεν ισχύουν για εσάς, μην καλέσετε το τηλεφωνικό κέντρο.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους LPR παρακαλούμε επισκεφθείτε την USCIS, τη CBP, ή https://travel.state.gov.

Απαιτούμενα Έγγραφα για Βίζα Επιστροφής Κατοίκου

Για επιπλέον πληροφορίες και απαιτήσεις, επισκεφτείτε: https://gr.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/returning-resident-visa/