Επισκόπηση Μεταναστευτικής Βίζας

Αλλοδαποί πολίτες που επιθυμούν να μεταναστεύσουν και να διαμείνουν μόνιμα στις ΗΠΑ πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες για να καταθέσουν αίτηση για Μεταναστευτική Βίζα. Η Μεταναστευτική Βίζα που εκδίδεται από το Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ σας επιτρέπει να ταξιδέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες για είσοδο ως Νόμιμος Μόνιμος Κάτοικος (LPR). Εφόσον γίνετε δεκτοί μπορείτε να ζήσετε και να εργαστείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνιμα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση Υπηρεσίες Υπηκοότητας και Μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών (USCIS).

Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία μόνοι σας και πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας μια εγκεκριμένη αίτηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να υποβάλλετε αίτηση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της USCIS.

Διαδικασία Μεταναστευτικής Βίζας

Η διαδικασία για Μεταναστευτική Βίζα απαιτεί πολλά βήματα για να συμπληρωθεί η αίτηση. Λεπτομέρειες της διαδικασίας θα βρείτε στη διεύθυνση https://travel.state.gov. Τα παρακάτω βήματα ξεκινούν με την προϋπόθεση ότι έχετε υποβάλει αίτηση στην υπηρεσία USCIS.

Αποποίηση: Η παρούσα ιστοσελίδα και οι σχετικές υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου δεν παρέχουν ενημέρωση για την κατάσταση ή πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία από τους φορείς USCIS, NVC, KCC, ή το Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ.

Βήμα 1 - Κατατέθηκε Αίτηση (Εκκρεμεί η έγκριση από την USCIS)

Ελέγξτε την κατάσταση της κατατεθειμένης αίτησης μετανάστευσης στην ιστοσελίδα USCIS.


Βήμα 2 – Εγκρίθηκε η Αίτηση

Εάν λάβετε ειδοποίηση ότι η αίτηση Μετανάστευσης έχει εγκριθεί από την USCIS και ότι έχει προωθηθεί στο Εθνικό Κέντρο Βίζας (National Visa Center, NVC) για περαιτέρω επεξεργασία, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved.html για να μάθετε για τα νέα βήματα επεξεργασίας στο NVC https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/contact.html.

Το πρόγραμμα Diversity Visa (DV) χορηγείται από το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ, Προξενικό Κέντρο του Κεντάκι (Kentucky Consular Center, KCC). Για πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/diversity-visa-instructions.html.

Το NVC, το KCC, ή το Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ θα σας ενημερώσει και θα σας καθοδηγήσει για τις περαιτέρω ενέργειες και την(ιτς) ημερομηνία(ες) συνέντευξης.


Βήμα 3 – Προετοιμασία για τη Συνέντευξη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν έχετε λάβει επιστολή/ηλεκτρονικό μήνυμα για προγραμματισμό ραντεβού σε συνέχεια της αίτησής σας για Μεταναστευτική Βίζα, δεν είστε ακόμη σε θέση να ολοκληρώσετε τη διαδικασία μέσω αυτού του ιστότοπου. (Παρακαλούμε ανατρέξτε ξανά στα βήματα 1 και 2 παραπάνω.)

Για να μάθετε για την προετοιμασία για τη συνέντευξη, κάντε κλικ εδώ.

Εάν έχετε λάβει επιστολή/ηλεκτρονικό μήνυμα για προγραμματισμό ραντεβού από το Αμερικανικό Κέντρο Θεωρήσεων (NVC), το Προξενικό Κέντρο του Κεντάκι (KCC) ή το Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ, θα χρειαστεί να ολοκληρώσετε μια ενέργεια σε αυτόν τον ιστότοπο στο πλαίσιο της προετοιμασίας σας για τη συνέντευξη. Δείτε παρακάτω:

  • Εγγραφή για τις υπηρεσίες επιστροφής εγγράφων

    Όλοι οι αιτούντες Μεταναστευτικής Βίζας που έχουν λάβει επιστολή/ηλεκτρονικό μήνυμα για προγραμματισμό ραντεβού, θα πρέπει να εγγραφούν σε αυτόν τον ιστότοπο για την επιστροφή των εγγράφων μετά την επεξεργασία της αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο σύνδεσμο Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς Εγγράφων Βίζας.

    Όλοι οι αιτούντες Μεταναστευτικής Βίζας που έχουν λάβει επιστολή/ηλεκτρονικό μήνυμα για προγραμματισμό ραντεβού, πρέπει να δημιουργήσουν νέο λογαριασμό. Εάν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό, συνδεθείτε στο (/el-gr/iv/users/sign_in.iv) για να συνεχίσετε.


Βήμα 4 – Προσέλθετε στο Ραντεβού στο Προξενικό Τμήμα

Θα πρέπει να πάτε στη συνάντηση που υποδεικνύεται στην επιστολή/το ηλεκτρονικό μήνυμα που λάβατε από το NVC, το KCC ή το Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ. Παρακαλούμε θυμηθείτε να φέρετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στο ραντεβού σας.


Βήμα 5 – Μετά το Ραντεβού

Μετά το ραντεβού σας στο Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ, μπορείτε να εντοπίσετε την κατάσταση της αίτησής σας για βίζα στη διεύθυνση https://ceac.state.gov/CEAC.

Εάν η αίτηση της βίζας εγκριθεί (see https://ceac.state.gov/CEAC), η ταχυμεταφορά της επιστροφής των εγγράφων μπορεί να παρακολουθηθεί σε αυτή την ιστοσελίδα. Παρακαλούμε συνδεθείτε.