Ανακοινώσεις

Information for visa applicants regarding novel coronavirus

18 Μάρτιος, 2020

As of March 16, 2020, the United States Embassy in Nicosia is cancelling routine Immigrant and Nonimmigrant visa appointments. From March 16, 2020, the U.S. Embassy is not accepting applications by Interview Waiver, Renewal by Mail, Drop Box, or Mail-in. We will resume routine visa services as soon as possible but are unable to provide a specific date at this time. The MRV fee is valid and may be used for a visa application in the country where it was purchased within one year of the date of payment. If you have an urgent matter and need to travel immediately, please follow the guidance provided at the Official U.S. Department of State Visa Appointment Service to request an urgent appointment.

Urgent information for visa applicants regarding novel coronavirus (UPDATED: 16 March 2020)

5 Μάρτιος, 2020

Entry of foreign nationals who were physically present within the following list of countries within 14 days preceding their entry or attempted entry into the United States is suspended, per Presidential Proclamations 9984, 9992, 9993, and the subsequent proclamation issued March 14, 2020:

  • The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, excluding overseas territories outside of Europe;
  • The Republic of Ireland;
  • The 26 countries that comprise the Schengen Area (Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland);
  • The Islamic Republic of Iran;
  • The People’s Republic of China, not including the Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau.

There are certain exceptions to the suspension of entry, including exceptions for U.S. lawful permanent residents and certain family members of U.S. citizens and lawful permanent residents, among other exceptions listed in the proclamations. If you reside in, have traveled recently to, or intend to transit or travel through any of the above listed countries prior to your planned trip to the United States, we recommend you postpone your visa interview appointment until 14 days subsequent to your departure from the subject country(ries). Additionally, if you are experiencing flu-like symptoms, or believe you may have been exposed to the novel coronavirus, you are strongly encouraged to postpone your appointment by at least 14 days. There is no fee to change an appointment and visa application fees are valid for one year in the country where the fee was paid.

To postpone your appointment, please sign in to your user account, select the "Continue" option, and follow the system instructions under the "reschedule appointment" action. If you require further assistance please refer to our "Help" section at the bottom of the page.​

Προεδρική Διακήρυξη 9645 και Προεδρική Διακήρυξη 9983

21 Φεβρουάριος, 2020

Στις 31 Ιανουαρίου 2020, εκδόθηκε μια νέα Προεδρική Διακήρυξη («Προεδρική Διακήρυξη 9983»), που συμπλήρωσε τους τρέχοντες ταξιδιωτικούς περιορισμούς της Π.Δ. 9645, επεκτείνοντάς τους σε υπηκόους έξι επιπλέον χωρών. Οι περιορισμοί ισχύουν μόνο για μεταναστευτική βίζα ή/και βίζα diversity, όχι για μη μεταναστευτική βίζα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/presidential-proclamation9645.html?wcmmode=disabled.

Extension of Validity for Venezuelan Passports

12 Ιούνιος, 2019

As of June 7, 2019 the Department of State recognizes that previously issued Venezuelan passports and “prorrogas” have been extended by decree of interim Venezuelan President Guaido for an additional five years past their printed date of expiration. Passports rendered valid by this decree will be accepted for visa and other consular services.

Ενημέρωση για τη Διαδικασία Αίτησης για Βίζα στο Υποκατάστημα του Προξενικού Τμήματος στο Koskluciftlik της Λευκωσίας

19 Ιανουάριος, 2017

Με ισχύ από 19 Ιανουάριος, 2017, η διαδικασία αίτησης για βίζα στο Βόρειο Γραφείο του Προξενικού Τμήματος στο Koskluciftlik της Λευκωσίας θα διαρκέσει δύο ημέρες. Συνεπώς, θα ζητηθεί από όλους τους αιτούντες που προγραμματίζουν ένα ραντεβού για συνέντευξη στο γραφείο του Koskluciftlik στη Λευκωσία να εμφανιστούν προσωπικά στο προξενικό τμήμα και κατά την ημερομηνία του προγραμματισμένου ραντεβού τους και την επόμενη εργάσιμη μετά από την ημερομηνία του προγραμματισμένου ραντεβού τους για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αίτησης. Παρακαλούμε όπως έχετε κατά νου αυτή την απαίτηση όταν προγραμματίζετε ένα ραντεβού για συνέντευξη στο Γραφείο του Koskluciftlik στη Λευκωσία. Θα ενημερωθείτε αν πληρείτε τις προυποθέσεις για βίζα, και αν ναι, με την ολοκλήρωση της συνέντευξής σας τη δεύτερη μέρα θα ειδοποιηθείτε πότε θα μπορείτε να πάρετε το διαβατήριο σας.