Νόμιμοι Μόνιμοι Κάτοικοι (LPR) ΗΠΑ

Αυτή η ιστοσελίδα δεν παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για Νόμιμους Μόνιμους Κατοίκους (LPR) των ΗΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους LPR παρακαλούμε επισκεφθείτε την USCIS, τη CBP, ή https://travel.state.gov.