Kurirske usluge za dokumente za vizu

Informacije

Usluge kurirske službe dio su usluge procesa predaje zahtjeva za vizu. Oni mogu uključivati slanje dokumenta Konzularnom odjelu SAD-a i primanje dokumenata od konzularnog odjela SAD-a.

Automatska e-mail poruka šalje se čim kurirska služba dodijeli pošiljci povezanoj sa zahtjevom za vizu broj pošiljke. Kada se pošiljci dodijeli broj pošiljke, status dokumenta može se pratiti putem ove web-stranice, našeg IVR rješenja ili putem web-stranice kurirske službe.

Ukoliko još uvijek imate nedoumica oko povrata vaših dokumenata i nakon što ste pročitali ispod navedenu informaciju, molimo slijedite instrukcije za Pitanja koja su vezana za dostavu dokumentacije dostupnu na stranici Obratite nam se ovog web sajta.


Usluga slanja dokumenata putem kurirske službe

Svi relevantni dokumenti za vizu vratit će se pomoću odabrane usluge (tj. preuzimanjem na lokaciji kurira ili na adresi za dostavu).

Napomena: Svaki je zahtjev za američku vizu jedinstven.  informacije o tome koliko je dug proces odlučivanja konzularnog odjela SAD-a nisu uključene u ovu uslugu. Kada konzularni odjel SAD-a preda dokumente za vizu kurirskoj službi, potrebna su 3 radna dana da dokumenti budu spremni za preuzimanje ili dostavu.

Usluga slanja dokumenata na lokaciji za preuzimanje

Podnosioci zahtjeva bit će obaviješteni putem e-maila o tome da su njihovi dokumenti za vizu spremni za preuzimanje na povratnoj lokaciji kurirske službe. Podnosioci zahtjeva moraju dokazati svoj identitet na jedan od sljedećih načina:

 1. Podnosioci yahtjeva koji preuzimaju svoje lične dokumente moraju dokazati identitet jednim od sljedećih dokumenata:
  • Važeća lična karta (s fotografijom)
  • Važeća vozačka dozvola (s fotografijom)
  • Rodni list
 2. Roditelji koji preuzimaju dokumente za svoju djecu moraju dostaviti dokaz tog odnosa tako da daju na uvid sljedeće dokumente:
  • Kopiju djetetovog rodnog lista ili odluke o usvajanju, pri čemu na dokumentu mora biti navedeno puno ime i prezime bar jednog roditelja.
  • Roditelj mora dokazati svoj identitet davanjem na uvid jednog od dokumenata navedenih pod stavkom br. 1 s odgovarajućim imenom na rodnom listu djeteta ili na odluci o usvajanju.
 3. Odrasli podnosioci zahtjeva mogu ovlastiti treću osobu da preuzme njihove dokumente. Treća osoba mora dati na uvid sljedeće dokumente:
  • Punomoć s potpisom podnosioca zahtjeva na kojem je puno ime i prezime treće osobe.
  • Fotokopiju jednog od identifikacionih dokumenata podnosioca zahtjeva iz stavke br. 1.
  • Treća osoba mora takođe potvrditi svoj identitet pomoću jednog od dokumenata iz stavke br. 1. Ime na identifikacionom dokumentu mora odgovarati imenu na punomoći.

Svi pasoši koji se ne preuzmu u roku od 30 dana bit će vraćeni nazad u konzularno odjel.


Usluga slanja dokumenata putem kurirske službe

Postoji nekoliko opcija  u procesu podnošenja zahtjeva za vizu koje podnosiocu omogućuju slanje prateće dokumentacije za zahtjev za vizu, a da se ne moraju lično pojaviti u Konzularnom odjelu. Uputstva kako odštampati  potvrdu kojom o ovlašćujete kurirsku službu da dostavi vaše dokumente, dobićete kada izaberete jednu od ovih situacija   prilikom zakazivanja sastanka putem ove web-stranice. Potvrda o ovlaštenju dostave putem kurirske službe omogućuje podnosiocu prijave slanje dokumenata pomoću kurirske službe, besplatno, Konzularnom odjelu SAD-a

Lokacije kurirske službe

Ako vam te lokacije za dostavu ne odgovaraju, možete odabrati kurirsku službu koja vam odgovara i o vlastitom trošku poslati dokumente u konzularni odjel.